Milí farníci, návštěvníci našeho komunitního centra, přátelé,

od 22. 10. vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, které má dopad také na naši službu a život církve v ČR, a které by mělo platit do 3. listopadu 2020 včetně.

Podle tohoto Usnesení mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele.

Z toho vyplývá, že není možné sloužit mše sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + max. 1 osoba.

Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

 

Kostel v Hostivaři bude otevřen po mříž každý den od 9.00 do 18.00 hod.

Kostel v Záběhlicích každý den od 10.00 do 19.00 hod.

Možnost přijmout svátost eucharistie v Hostivaři:

  • od pondělí do pátku v 9.00, 17.30 a v 18.30 hod.
  • v sobotu v 9.00 a v 18.00 hod.
  • v neděli v 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 a v 18.00 hod.


Možnost přijmout svátost eucharistie v Záběhlicích:

  • v 10.00 a 19.00 hod.


Pokud potřebujete donést svátost eucharistii, se vyzpovídat anebo potřebujete jinak pomoci, pak se neváhejte na nás obracet osobně.


P. Mgr. Karol Matlok, MIC, Funkce: administrátor farnosti (pater Karel)
Kontakt: mobil: +420 732 340 081, e-mail: micarel@seznam.cz

P. Mgr. Krystian Paweł Socha, MIC, Funkce: kaplan (pater Kristián)
Kontakt: mobil: +420 731 698 047, e-mail: socha31@gmail.com

Br. Mgr. Andrzej Żak, MIC, Funkce: koordinátor komunitního centra (bratr Andrej)
Kontakt: mobil: +420 731 094 086, e-mail: andrzejzak@seznam.cz

 

 

 


Články

(27.10.2020)

Odpustky v letošním roce

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE více

Autor: Aministrátor   |   Sekce: Články

(23.10.2020)

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

 Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena
Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem. více

Autor: Markéta Benešová   |   Sekce: Články

(14.10.2020)

Konference o evangelizaci - letos on-line

Konference o evangelizaci - letos on-line
od 13. 11. 2020, 14:00 do 14. 11. 2020, 21:00 více

Autor: Farnost Hostivař   |   Sekce: Články

(19.3.2020)

Zemřel náš jáhen Josef Bernard

Zemřel náš jáhen Josef Bernard
18. března ve večerních hodinách, odešel ke svému Otci Pepa Bernard. více

Autor: Farnost Hostivař   |   Sekce: Články

(16.2.2020)

Co je to pravý půst

Co je to pravý půst
Izaiáš 58.6-10 - Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(23.1.2020)

Církev není společenství dokonalých lidí - z promluvy papeže Františka

Církev není společenství dokonalých lidí - z promluvy papeže Františka
Církev není společenství dokonalých lidí, ale těch, kteří následují Krista, protože si uvědomují svoji hříšnost a touží po odpuštění, řekl papež František. Navázal tak text Evangelia, kde Ježíš povolává za svého učedníka Matouše, přestože byl všemi považován - jako výběrčí daní - za hříšníka. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(30.12.2019)

Kurz Alfa - přátelské setkávání s diskuzí o životě a víře

Kurz Alfa - přátelské setkávání s diskuzí o životě a víře
I v letošním roce otevíráme běh Kurzu Alfa. Jedná se o setkání pro lidi, kteří chtějí spolu hovořit o náhledu na život, na svět a křesťanskou víru. Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla třináct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(25.12.2019)

Papež František - úryvek z letošní promluvy na půlnoční mši vánoční

Papež František - úryvek z letošní promluvy na půlnoční mši vánoční
Této noci si uvědomujeme, že On, ačkoli jsme nebyli na výši, stal se pro nás maličkým. Chodili jsme si po svých cestách a On přišel mezi nás. Vánoce nám připomínají, že Bůh miluje stále každého člověka, i toho nejhoršího. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(9.11.2019)

Svědectví o Alfě

Svědectví o Alfě
Co si o Kurzu Alfa myslí její čerstvá absolventka Marta Gregušová? Zde si můžete přečíst její svědectví o tom, co pro ni Alfa znamenala, jak jí prožívala a jak jí ovlivnila více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(28.10.2019)

Zabojujme za naše zemřelé

Zabojujme za naše zemřelé
První listopadový týden je zacílen na pomoc zemřelým. Jak správně modlitbu za zemřelé chápat a co je jejím smyslem? Kde má své kořeny a jak našim zemřelým můžeme pomoci my? více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.10.2019)

Svatí nám mohou být inspirací - 1. listopadu si připomínáme všechny svaté

Svatí nám mohou být inspirací   -   1. listopadu si připomínáme všechny svaté
Úcta ke svatým zaznamenala mnoho přeměn. Nejstarší a klíčový je význam tohoto slova v Písmu, kde mezi svaté patří všechen Boží lid (především žijící), lid Bohem vyvolený a vysvobozený z otroctví - "Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha" (Dt 7,6). V apoštolské době křesťané toto označení vztahovali na všechny členy své komunity - "Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milovaní a povoláni ke svatosti..." (Řím 1,7). Svatí jsou tedy ti, kdo jsou sice hříšníci, ale již v Kristu vykoupeni a svědčí o tom svým jednáním a vírou. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař