(30.8.2015)

Mše sv. na začátek školního roku

Mše sv. na začátek školního roku
V neděli 6. září při mši sv. v 11 hodin svěříme Bohu děti, žáky, studenty i učitele z naší farnosti z celého blízkého i širokého okolí. více

 

(31.5.2015)

Závěr náboženství

Závěr náboženství
Již tradičně zakončujeme výuku náboženství táborákem na farní zahradě. Ani letos tomu nebude jinak. Poslední setkání nejmenších dětí na faře bude ve čtvrtek 4. 6. od 16.hod. Po něm bude následovat oheň cca od 17.15. více

 

(22.5.2015)

Dny víry: Otevřený kostel v úterý 2.6. a promítání filmu Don Bosco 3.6. večer na faře

Dny víry: Otevřený kostel v úterý 2.6. a promítání filmu Don Bosco 3.6. večer na faře
V rámci Dnů víry v naší farnosti bude otevřený kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři po celý den (od 10 hodin do večerní bohoslužby) a večer na mši sv. se budeme modlit za celé naše okolí, za všechny obyvatele této oblasti a hlavně za prosby, které lidé zanechali v pátek v kostele o Noci kostelů. více

 

(14.5.2015)

Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině

Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině
Ve dnech 11. – 12. května 2015 se v Bratislavě konalo setkání zástupců biskupských konferencí střední a východní Evropy. Mezi témata akce, které se zúčastnili biskupové z České republiky, Slovenska, Litvy, Ukrajiny, Polska, Maďarska a Chorvatska, patřila situace rodin v postmoderním světě, výzvy zemí 25 let po pádu komunismu nebo úloha církví ve společnosti. Českou biskupskou konferenci zde zastupoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. více

 

(14.5.2015)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

15. květen - Mezinárodní den rodiny
Mezinárodní den rodiny je významným dnem pro celou společnost. Rodina je důležitým faktorem celé společnosti a důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemným, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut a vryt do paměti. více

 

(10.5.2015)

Projekt kola pro Afriku - poslali jsme 32 kol

Projekt kola pro Afriku - poslali jsme 32 kol
Děkujeme všem, kteří darovali kola na projekt Kola pro Afriku. Celkem se vybralo ve velmi krátké době neuvěřitelných 32 kol. více

 

(1.5.2015)

K připomínce konce 2. světové války

K připomínce konce 2. světové války
V pondělí 4.5. se ve 14 hodin zúčastníme u hostivařského hřbitova, pomníku padlých 2. světové války, s krátkou modlitbou při pietním aktu společně s dětmi z Křesťanského gymnázia, se zástupci společenských organizací z naší oblasti i zástupců MČ P15. více

 

(17.4.2015)

Týden modliteb za duchovní povolání 20. – 26. dubna

Týden modliteb za duchovní povolání    20. – 26. dubna
Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (20. – 26. dubna 2015), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání. „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za duchovní povolání, který proběhne před nedělí Dobrého Pastýře. více

 

(17.4.2015)

Přihlašování na farní pouť

Přihlašování na farní pouť
Letošní farní pouť bude v sobotu 13. června 2015 do kláštera Teplá a kostela Navštívení P. Marie v zaniklé obci Skoky. K programu: více

 

(15.4.2015)

Výsledky voleb do Pastorační rady farnosti

Výsledky voleb do Pastorační rady farnosti
V neděli 12.4. na všech bohoslužbách proběhla volba členů pastorační rady. Radu tvoří: více

 

(5.4.2015)

Kandidátka pro volby pastorační rady

Kandidátka pro volby pastorační rady
Pastorační rada naší farnosti bude mít dle stanov rad v Pražské arcidiecézi 12 členů. Volby se uskuteční 2. neděli velikonoční - 12. dubna 2015 po mších svatých. více

 

(5.4.2015)

Volby pastorační rady

Volby pastorační rady
Na začátku velikonoční doby obnoví činnost pastorační rada farnosti (dále jen PR). více

 

(1.4.2015)

Podpořili jsme stavbu školy, kostela a prostor pro děti na periferii pro misii salesiánů v Bulharsku – ve Staré Zagoře

Podpořili jsme stavbu školy, kostela a prostor pro děti na periferii pro misii salesiánů v Bulharsku –  ve Staré Zagoře
V rámci „postní almužny“ si děti i dospělí v postní době občas něco odepřeli a odložili do kasičky za to, třeba drobnou, finanční částku. více

 

(28.3.2015)

Velikonoční bohoslužby

Velikonoční bohoslužby
Již se těšíme na velikonoční bohoslužby. Jejich rozpis je na vývěskách i zde na www na záložce Bohoslužby dole. více

 

(28.3.2015)

Adoptuj si ulici

Adoptuj si ulici
Vážíme si velkých hodnot, které máme svěřeny a vnímáme odpovědnost nejen za náš kostel, ale za celou oblast naší farnosti. více

 

(16.3.2015)

V sobotu 28.3. od 14 hodin - velikonoční dílna a koncert

V sobotu 28.3. od 14 hodin - velikonoční dílna a koncert
Už jste někdy vyráběli svíčku? Nebo zdobili vajíčka netradičním způsobem pomocí drátků? Obojí si budete moci vyzkoušet v rámci velikonoční dílny, kterou pro vás připravila hostivařská farnost ve spolupráci s MČ Praha 15. více

 

(8.3.2015)

Misijní koláč

Misijní koláč
Na neděli 15. března napečou maminky s dětmi koláče a jiné dobroty a nabídnou je po mši svaté před kostelem k prodeji. V rámci této postní akce opět podpoří děti získanými prostředky projekty charity pro chudé a potřebné. více

 

(2.3.2015)

Postní duchovní obnova - v sobotu 14.4. od 9.30 hodin na faře

Postní duchovní obnova - v sobotu 14.4. od 9.30 hodin na faře
Zveme na postní duchovní obnovu. Uskuteční se v den, který je vyhlášen papežem Františkem jako "24 hodin pro Pána - den svátosti smíření a adorace". více

 

(6.2.2015)

Den modliteb a reflexe v boji proti obchodu s lidmi

Den modliteb a reflexe v boji proti obchodu s lidmi
Zapal světlo proti obchodu s lidmi. Takové je téma celosvětové připomínky fenoménu moderního otroctví, kterou na neděli 8. února 2015 vůbec poprvé vyhlašují různé instituce katolické církve. více

 

(26.1.2015)

Promítání filmu - Opři žebřík o nebe - ve středu 4.2. od 18 hodin na faře

Promítání filmu - Opři žebřík o nebe - ve středu 4.2. od 18 hodin na faře
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně postižené a týrané matky s dětmi. Okolo 250 lidí. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde…. více

 

(25.1.2015)

Světový den zasvěcených osob (2. února 2015)

Světový den zasvěcených osob (2. února 2015)
Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život službě Bohu i lidem. více

 

(11.1.2015)

Ekumenická bohoslužba v pondělí 19. 1. od 18.30 v kostele v Hostivaři

Ekumenická bohoslužba v  pondělí 19. 1.  od 18.30 v kostele v Hostivaři
V týdnu od 18. do 25. 1. probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů (začíná na svátek Panny Marie - Matky jednoty). více

 

(8.1.2015)

Zhodnocení a poděkování za Evropskou pouť důvěry

Zhodnocení a poděkování za Evropskou pouť důvěry
V naší farnosti se sejdeme s členy hostitelských rodin v pondělí 12. ledna od 20 hodin na faře připomeneme si toto setkání a pohovoříme o zážitcích! Na toto setkání zveme i zástupce bratří z Taize. více

 

(2.1.2015)

Poděkování Dominika kardinála Duky za Taize

Poděkování Dominika kardinála Duky za Taize
Vážení otcové kněží, jáhnové, milí pastorační asistenti, bratři a sestry, a především milé rodiny, velice vám děkuji za vaše nasazení během Evropského setkání mladých s komunitou Taizé. Ať již v tom, že jste ubytovali a pohostili mladé z celé Evropy nebo že jste se podíleli na přípravě programu či ubytovávání ve farnostech či v tělocvičnách. Vím, že to v některých místech nebylo lehké a neobešlo se to bez určitých komplikací. Vím, že jste někteří toho mnoho nenaspali. Přesto považuji zvládnutí této akce za úžasnou ukázku, jak velice je naše církev vitální a to především vaší zásluhou! A nejenom to, množství pozitivních reakcí veřejnosti ukazuje, jak je takové setkání příkladem evangelizace. Všem vám a vašim rodinám děkuji! více

 

(21.12.2014)

Informace k ubytování pro účastníky Evropského setkání mladých - Poutě důvěry - Taize

Informace k ubytování pro účastníky Evropského setkání mladých - Poutě důvěry - Taize
Z posledních koordinačních setkání zástupců všech týmů k Evropskému setkání mladých - Pouť dobré vůle - Taize jsou již upřesněné informace k zajištěšní ubytování mladých účastníků této akce. více

 

(11.12.2014)

Vánoční bohoslužby

Vánoční bohoslužby
Přehled letošních vánočních bohoslužeb je k dispozici na záložce Bohoslužby (pod tabulkou Bohoslužeb během roku). více

 

(2.12.2014)

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnova - je pro všechny pozváním k hledání Boží přítomnosti, která je pramenem síly v každodenním životě. více

 

(2.12.2014)

Pozvání na již tradiční Mikulášskou

Pozvání na již tradiční Mikulášskou
V neděli 7. 12. v 16 hodin je opět v kostele v Hostivaři naše tradiční Mikulášská. Paní režisérka Marie Svobodová nás s dětmi opět překvapí pěkným pohádkovým vystoupením. Přispějí i ti nejmenší. Mikuláše bude reprezentovat – jak jinak – opět Jiří Mátl. více

 

(18.11.2014)

Farní brigáda v sobotu 22.11. od 9 hodin

Farní brigáda v sobotu 22.11. od 9 hodin
V sobotu 22.11. bude od 9 hodin farní brigáda. Kostel i celý farní areál patří nám všem. O toto naše dědictví musíme také pečovat. Čeká nás vedle standardního úklidu kostela, fary a celého areálu i hrabání listí. více

 

(17.11.2014)

Nebojte se ubytovat mladé poutníky na Pouť důvěry - Taize

Nebojte se ubytovat mladé poutníky na Pouť důvěry - Taize
Pomozte nám najít střechu nad hlavou pro všechny, kdo přijedou do Prahy na Evropské setkání mladých. Několik tisíc lidí v rodinách může vytvořit několik tisíc pout přátelství. více

 

(13.11.2014)

Poděkování sv. Anežce - 1989/2014

Poděkování sv. Anežce - 1989/2014
Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela v listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat. více

 

(5.11.2014)

Modlitba růžence

Modlitba růžence
V našem farním společenství se společně modlíme růženec půl hodiny před každou mší svatou. Svatý otec František nás vybízí k modlitbě za potřeby současného neklidného světa. více

 

(26.10.2014)

Pátek 31. října - den postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině

 Pátek 31. října - den postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za pronásledované křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se zapojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října. více

 

(16.10.2014)

Připomínka 100 let zahájení první světové války - 23. října od 10 hodin u památníku padlých u Hostivařského hřbitova

Připomínka 100 let zahájení první světové války - 23. října od 10 hodin u památníku padlých u Hostivařského hřbitova
V tomto roce si připomínáme sté výročí vypuknutí první světové války. Způsobila bolest i utrpení a není rodiny, které by se tato válečná litice nedotkla. Byla to válka, ve které zahynul největší počet obyvatel v naší zemi v celé její historii, vyjma morových ran. více

 

(5.10.2014)

Mše sv. pro děti

Mše sv. pro děti
Od příští neděle 12.10. bude jednou měsíčně nedělní mše sv. v 11. hodin více zaměřena na děti. Budou se podílet na čtení textů, na přímluvách, ponesou dary, několik písniček pro děti a podobně. více

 

(26.9.2014)

Přípravné setkání k zajištění ubytování mladých pro Evropské setkání mladých

Přípravné setkání k zajištění ubytování mladých pro Evropské setkání mladých
Ve čtvrtek 2. října se po mši sv. cca od 19 hodin na faře v Hostivaři uskuteční schůzka s jedním z bratrů z komunity Taize. Cílem schůzky je se trochu poznat a informovat se, co podpora ubytování znamená a jak bude organizována. více

 

(26.9.2014)

Výuka náboženství v letošním roce

Výuka náboženství v letošním roce
Děkujme Pánu s radostí za děti a vyprošujme jim i jejich rodičům všichni Boží pomoc více

 

(26.9.2014)

Mimořádná synoda o rodině se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 5. - 9. října

Mimořádná synoda o rodině se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 5. - 9. října
Rodinu provází v dnešní společnosti řada obtíží a zranění. Církev se schází a hledá způsoby, jak odpovídat na tyto výzvy a diskutuje postoje i možné odpovědi. více

 

(12.8.2014)

Národní pouť rodin

Národní pouť rodin
V letošním roce se připomíná 20 let od Roku rodiny vyhlášeného OSN. Proto se také církev připojuje vyhlášením společné národní pouti rodin všech českých a moravských diecézí do Žďáru nad Sázavou na konci prázdnin 30. srpna 2014. více

 

(28.7.2014)

Finanční příspěvek MČ Praha 10 pro kostel v Záběhlicích pro dokončení odstranění následků povodně z loňského roku

Finanční příspěvek MČ Praha 10 pro kostel v Záběhlicích pro dokončení odstranění následků povodně z loňského roku
Městská část Praha 10 schválila a zajistila pro naši farnost finanční příspěvek na účel "obnovovací práce kostela Narození Panny Marie v Záběhlicích, obnova chodníku a mříž", a to v částce 200 tisíc Kč. více

 

(19.7.2014)

Poškození a oprava střechy nad vchodem kostela v Hostivaři

Poškození a oprava střechy nad vchodem kostela v Hostivaři
Minulý týden se "vandalové" pokusili strhat plechy ze střechy nad vchodem do kostela v Hostivaři. Dneska to máme díky dobrým lidem už opravené. více

 

(16.6.2014)

Pozvánka na slavnost biřmování

Pozvánka na slavnost biřmování
V sobotu 21. června od 17 hodin bude v našem kostele Stětí sv. Jana Křtitele udělena z rukou biskupa Karla Herbsta svátost biřmování. K tomu se připravují Daniel, Eva, Jana, Klára, Martin, Michal, Oksana, Petr. více

 

(8.6.2014)

Výstava výkresů a prací žáků a učitelů ZUŠ ve farní stodole

Výstava výkresů a prací žáků a učitelů ZUŠ ve farní stodole
Tradice výstav prací žáků výtvarného oboru ze základní umělecké školy na Trhanovském náměstí, pořádaných ve farním areálu hostivařského kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vznikla v červnu roku 2010. Tento rok se tedy jedná již o pátý ročník ,,Hostivařské farní stodoly". více

 

(8.6.2014)

Děkovná mše sv. na zakončení školního roku

Děkovná mše sv. na zakončení školního roku
Pojďte spolu s námi poděkovat za tento školní rok 2013/2014 při mši sv. v pátek 20. června od 18 hodin. Všichni můžeme Bohu za mnohé děkovat. více

 

(8.6.2014)

Zakončení školní roku na faře

Zakončení školní roku na faře
Ve středu 18. června od 16.00 hodin bude na farní zahradě táborák k zakončení školního roku 2013/2014. Srdečně zveme. více

 

(5.6.2014)

Modlitba za mír ve svaté zemi s papežem Františkem

Modlitba za mír ve svaté zemi s papežem Františkem
Připojte se k zítřejší papežově modlitbě za mír ve svaté zemi v pátek 6.6. a o slavnosti Seslání Ducha svatého ve 13 hodin. více

 

(31.5.2014)

Fotky z 1.sv. přijímání našich dětí

Fotky z 1.sv. přijímání našich dětí
V části Fotogalerie farního webu je uložen výběr z fotografií z 1.sv. přijímání dětí (neděle 25.6.). Další fotky lze prohlédnout na faře. více

 

(29.5.2014)

Pozvání na farní pouť do kostela Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže a na prohlídku zámku Nové Hrady v sobotu 7. června 2014

Pozvání na farní pouť do kostela Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže a na prohlídku zámku Nové Hrady v sobotu 7. června 2014
Co nejsrdečněji zveme na farní pouť, která se bude konat v sobotu 7. června 2014 více

 

(22.5.2014)

První svaté přijímání

První svaté přijímání
V neděli 25. května při mši svaté v 11.00 hodin půjdou menší děti k prvnímu svatému přijímání. více

 

(11.5.2014)

Farní výlet pro rodiny s dětmi

Farní výlet pro rodiny s dětmi
V neděli 18. května 2014 podnikneme výlet do údolí Kokořínska. Sejdeme se v 8.00hod. na mši svaté v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Po jejím skončení budeme vyrážet do Mšena, kde nastoupíme zhruba 6 km trasu sjízdnou i pro kočárky. Turisty začátečníky je možné po 4 km vyzvednout autem více

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař