(30.5.2018)

Farní pouť do Filipova

Farní pouť do Filipova
O letošní farní pouti (v sobotu 9. 6.) navštívíme kostel Panny Marie Pomocnice ve Filipově, Loretánskou kapli v Rumburku s ambitem a kostel sv. Vavřince. více

 

(20.5.2018)

Děti k 1. svatému přijímání

Děti k 1. svatému přijímání
Máme velkou radost. Devět dětí z naší farnosti (Olga, Barbora, Karolína, Marie, Zdeněk, 2x Vojtěch, 2x Matěj) se poprvé osobně setká s pánem v Eucharistii v neděli 27. května na svátek Nejsvětější Trojice při mši sv. v 11 hodin. více

 

(14.5.2018)

Noc kostelů - 25.5. jde půl milionu lidí v noci do kostela

Noc kostelů - 25.5. jde půl milionu lidí v noci do kostela
V pátek 25. května se během Noci kostelů otevřou brány bezmála 1200 chrámů, kaplí a modliteben v celém Česku. Příchozí čekají komentované prohlídky jindy nedostupných památek, koncerty, divadelní představení, výstavy či workshopy. Lidé se mohou podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany. V mnoha kostelích bude příležitost k rozhovoru s knězem. více

 

(13.4.2018)

Nikodémova noc - opět v pátek 20. 4. od 21 do 23 hodin

Nikodémova noc - opět v pátek 20. 4. od 21 do 23 hodin
"Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti. více

 

(25.3.2018)

Nabídka na společné velikonoční tvoření - sobota 31.3. od 14.30

Nabídka na společné velikonoční tvoření - sobota 31.3. od 14.30
Většina z nás o Velikonocích plete pomlázku a maluje vajíčka. A tak nás letos napadlo – co si tyto tradice užít společně, naučit se něco nového nebo naopak inspirovat ostatní? více

 

(18.3.2018)

Středa 28.3. - Velikonoce na P15 - Bohoslužba za hudebního doprovodu Ensemble Hilaris a Sederová večeře na faře

Středa 28.3. - Velikonoce na P15 - Bohoslužba za hudebního doprovodu Ensemble Hilaris a Sederová večeře na faře
Ve středu 28. března zveme na 18 hodin na večerní bohoslužbu za hudebního doprovodu Ensemble Hilaris. Během mše zazní zazní Missa Vidi speciosam. Řídí Kryštof Spirit a po té bude od 19 hodin na faře Sederová večeře, židovské písně, pojídání symbolických pokrmů, čtení textů dle dávné tradice. více

 

(17.12.2017)

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara - Pražští exulanti Tycho Brahe a Johannes Kepler

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara - Pražští exulanti  Tycho Brahe a Johannes Kepler
V pondělí 25. prosince od 19.00 hod. srdečně zveme do našeho kostela na přednášku pana doktora Jiřího Grygara všechny zájemce o astronomii a všechny ty, kteří se chtějí potěšit pohledem na velikost a krásu Božího stvoření. více

 

(17.12.2017)

Živý Betlém

Živý Betlém
Již tradičně se 25. prosince setkáme u Živého Betléma, abychom mohli společně prožít co se vlastně v Betlémě přihodilo. Uslyšíme slova o tajemství vánoc, Betlémské hvězdě a příchodu mudrců do Betléma. více

 

(10.12.2017)

Přehled vánočních bohoslužeb

Přehled vánočních bohoslužeb
Přehled vánočních bohoslužeb je uveden na stránkách Bohoslužeb našeho serveru. i ve farním Listu 166. více

 

(10.12.2017)

Adventní podvečer s MČ Praha 15 v neděli odpoledne 17.12. – rozsvícení stromu u kostela

Adventní podvečer s MČ Praha 15 v neděli odpoledne 17.12. – rozsvícení stromu u kostela
Zveme na pěkný předvánoční zážitek na nedělní podvečer 17.12. od 15.30 do cca 17.30 u Hostivařského kostela. více

 

(14.9.2017)

Farní den - 8. října

Farní den - 8. října
Zveme všechny farníky na farní den - odpoledne v neděli 8. října na hostivařskou faru. více

 

(14.9.2017)

Pouť na Hrádek do Vlašimi - poutní místo

Pouť na Hrádek do Vlašimi - poutní místo
V sobotu 30.9 ve 13.00 hod. pojedeme osobními auty na Farní pouť na Hrádek u Vlašimi. více

 

(14.9.2017)

Koncert v kostele v Hostivaři - Židovská hudba pro dvě violoncella

Koncert v kostele v Hostivaři - Židovská hudba pro dvě violoncella
V neděli 24. září v 17 hodin zveme na hudební zážitek - koncert, na kterém zazní židovská hudba pro dvě violoncella (Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková). více

 

(14.9.2017)

Setkání farníků nad Písmem a liturgií

Setkání farníků nad Písmem a liturgií
V pondělí 18. září od 19 hod. na faře zahajujeme letošní Setkávání nad Písmem a liturgií. Projdeme si čtení na následující neděli a začneme probírat liturgii mše sv. více

 

(1.9.2017)

Mše sv. pro děti v Hostivaři v neděli 10. září od 9.30

Mše sv. pro děti v Hostivaři v neděli 10. září od 9.30
V neděli 10. zíří bude v kostele v Hostivaři od 9.30 opět dětská mše sv. Děti se podílí na liturgii, čtou čtení, zpívají, po modlitbě Otčenáš nesou přání pokoje rodičům ... více

 

(1.9.2017)

Příprava organizace výuky náboženství pro první pololetí školního roku - neděle 10. září od 15 hodin na faře v Hostivaři.

Příprava organizace výuky náboženství pro první pololetí školního roku - neděle 10. září od 15 hodin na faře v Hostivaři.
Děti v naší farnosti se setkávají i k výuce náboženství. Ta probíhá na faře i ve farním areálu dle potřeby. Letos bychom chtěli vyučovat dle možností i v některých školách v našem okolí. Rádi přivítáme i další děti. více

 

(1.9.2017)

Poděkování lektorům naší farnosti - Bože otevři mé srdce a mé rty, abych dobře zvěstoval Tvé slovo

Poděkování lektorům naší farnosti - Bože otevři mé srdce a mé rty, abych dobře zvěstoval Tvé slovo
Mše svatá s poděkováním a požehnáním všem našim lektorům, kteří přispívají oslavě Boží čtením Božího slova, bude sloužena v úterý 12. září v 18.00 hodin. více

 

(1.9.2017)

Neděle 3. září - mše sv. na zahájení školního roku, požehnání aktovek ...

Neděle 3. září - mše sv. na zahájení školního roku, požehnání aktovek ...
Začátek nového školního rok je přelomem pro všechny malé i velké. Těšíme se i máme obavy. více

 

(8.7.2017)

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Celostátní setkání mládeže v Olomouci
Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na mladé, abyste této možnosti využili. více

 

(7.7.2017)

Několik fotek z rozloučení patera Karola Matloka v Brumově-Bylnici

Několik fotek z rozloučení patera Karola Matloka v Brumově-Bylnici
Dne 30.6. se loučili Brumovští farníci s dnes již naším Otcem Karlem. Na přiloženém odkazu je několik fotek z této Brumovské slavnoti více

 

(18.6.2017)

Farní výlet pro rodiny s dětmi

Farní výlet pro rodiny s dětmi
O víkendu 24. -25. června se uskuteční výlet rodin s dětmi z farnosti do kláštera v Jiřetíně pod Jedlovou. více

 

(4.6.2017)

Noc kostelů 9.6. - ukažme čím je pro nás kostel

Noc kostelů 9.6. - ukažme čím je pro nás kostel
Naše farnost nezahrnuje pouze ty, co chodí do kostela, ale i všechny lidi v naší oblasti. Společně jsme zdědili mnoho krásného. Chrámové zdi svým způsobem promlouvají ke každému, kdo nastraží uši. Přijďte a poslouchejte. více

 

(18.5.2017)

Děti k 1. svatému přijímání - 28.5. při mši sv. od 11 hodin v Hostivaři

Děti k 1. svatému přijímání - 28.5. při mši sv. od 11 hodin v Hostivaři
S radostí oznamujeme, že děti, které v půli března přijaly svátost smíření, přijmou při mši sv. v Hostivaři od 11 hodin poprvé Pána Ježíše. více

 

(8.5.2017)

Farní pouť 3. 6. do Kostelního Vydří, zámku Dačice a kláštera Nová říše

Farní pouť 3. 6. do Kostelního Vydří, zámku Dačice a kláštera Nová říše
Na farní pouť se letos vydáme v sobotu 3. června. Z loňského hlasování vyplynul cíl i naší letošní pouti – Kostelní Vydří, Dačice a okolí. Chceme se podívat na pěkná místa, na promodleném místě poděkovat Pánu za mnohé dary a svěřit mu své starosti. A chceme také při této příležitosti být spolu. více

 

(30.4.2017)

Biřmování ve farním kostele v Hostivaři v neděli 7. května . při mši sv. v 11 hodin

Biřmování ve farním kostele v Hostivaři v neděli 7. května . při mši sv. v 11 hodin
Na biřmování se ve farnosti připravuje 9 lidí – mladých i starších. Modleme se za ně, aby dary Ducha přijali s radostí, pokorou a chutí rozvíjet je k pomoci druhým a pro růst Božího království. více

 

(29.4.2017)

Sbíráme plastová víčka pro nemocného Míšu

Sbíráme plastová víčka pro nemocného Míšu
V předsíni kostela se nachází nádoba, do níž je možné dávat plastová víčka. Jejich sběrem chce farnost podpořit nemocného Míšu, který trpí mozkovou obrnou. Pojišťovna bohužel rehabilitace nehradí, proto jsme se rozhodli připojit k těm, kteří Míšovi v jeho statečném boji pomáhají a společně se radujeme z pokroků, které dělá. více

 

(9.4.2017)

Křižová cesta na Velký pátek

Křižová cesta na Velký pátek
Modlitba křížové cesty je příležitost, abychom na své vlastní cestě rozpoznali Ježíše; ne jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás. Je to příležitost pro setkání s Ním ve vlastním srdci, které často bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží ani lidskou. více

 

(2.4.2017)

Program velikonočních bohoslužeb

Program velikonočních bohoslužeb
(Vyhledání bohoslužeb v celé České republice je na adrese b.cirkev.cz) více

 

(15.3.2017)

Postní duchovní obnova na faře v Hostivaři v sobotu 1.4. od 9.30

Postní duchovní obnova na faře v Hostivaři v sobotu 1.4. od 9.30
Postní doba, jak lze vyčíst i v textech Písma pro tuto dobu, nás zve ke změně, tj. je třeba se podívat, zda pořád jdu ještě tím směrem, kam mne vedl Pán na začátku. více

 

(15.3.2017)

Postní almužna, misijní koláč

Postní almužna, misijní koláč
Postní doba nás zve k solidaritě s druhými. Zkusme si každý den něco odepřít a odložit za to třeba drobnou finanční částku. Dospělí i děti. více

 

(27.2.2017)

Hospodářská budova ve farnosti

Hospodářská budova ve farnosti
Ve středu 1. března se na faře v 16.30 hod. uskuteční pokračování setkání a diskuze na téma "Uspořádání a vybavení hospodářské budovy – chlívků“. více

 

(28.1.2017)

Přednáška P. Jana Paty – „Nové datování novozákonních papyrů“ v pondělí 13.2. od 18.45 hod na faře

Přednáška P. Jana Paty – „Nové  datování  novozákonních  papyrů“  v pondělí  13.2. od 18.45 hod na faře
Tzv. “nová vlna“ v oblasti biblických věd s pomocí moderních zjištění z oblasti archeologie, papyrologie, filologie, lingvistiky a pod. Vědci upřesňují datování evangelií i jiných NZ spisů. více

 

(13.1.2017)

Nové knihy farní knihovny od RNDr. Jiřího Grygara

Nové knihy farní knihovny od RNDr. Jiřího Grygara
Naše farnost obdržela darem od RNDr. Jiřího Grygara pět knih a dvě brožurky, všechny s vlastnoručním věnováním autora. Knihy si můžete vypůjčit u Jany Mátlové. více

 

(13.1.2017)

Vyhlášení soutěže na projektové práce pro dokončení rekonstrukce hospodářských objektů farnosti

Vyhlášení soutěže na projektové práce pro dokončení rekonstrukce hospodářských objektů farnosti
Farnost vyhlásila veřejnou soutěž na zhotovitele projektu k dokončení rekonstrukce hospodářských objektů farnosti. více

 

(17.9.2016)

Výuka náboženství v prvním pololetí nového školního roku

Výuka náboženství v prvním pololetí nového školního roku
Děti v naší farnosti se setkávají i k výuce náboženství. Ta probíhá na faře i ve farním areálu dle potřeby. více

 

(11.9.2016)

Radost z lásky - na setkání na faře ve středu 14.9. od 20 hodin

Radost z lásky - na setkání na faře ve středu 14.9. od 20 hodin
Naše pravidelné měsíční setkání Nad Písmem se uskuteční ve středu 14.9. od 20 hodin na faře. Letos budeme vedle čtení Písma na následující neděli probírat exhortaci papeže Františka "Radost z lásky" (Amoris Laetitia) o lásce v rodině. více

 

(17.8.2016)

1. září - Světový den modliteb za péči o stvoření

1. září - Světový den modliteb za péči o stvoření
Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření. Přijměte spolu s námi výzvu papeže Františka a zapojte se do "Dne, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě". více

 

(16.8.2016)

Svátek umučení svatého Jana Křtitele - Pouť v Hostivaři

Svátek umučení svatého Jana Křtitele - Pouť v Hostivaři
Slavnost našeho kostele - "Umučení sv. Jana Křtitele" oslavíme v kostele v Hostivaři na bohoslužbách v neděli 28. 8. (v 8 i v 11 hod.). více

 

(20.6.2016)

Mše svatá na poděkování za školní rok

Mše svatá na poděkování za školní rok
V pátek 24.6. v 18 hodin oslavíme mši sv. na poděkování za proběhlý školní rok, za děti, učitele i vše co se podařilo. S prosbou svěříme Pánu i to co se nepovedlo. více

 

(11.6.2016)

Ve farním areálu se chystá výstava výkresů a prací dětí a učitelů ZUŠ Trhanovské náměstí

Ve farním areálu se chystá výstava výkresů a prací dětí a učitelů ZUŠ Trhanovské náměstí
Tradice výstav prací žáků výtvarného oboru ze základní umělecké školy na Trhanovském náměstí, pořádaných ve farním areálu hostivařského kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vznikla v červnu roku 2010. Tento rok se tedy jedná již o sedmý ročník ,,Hostivařské farní stodoly". více

 

(27.5.2016)

Farní pouť 4. června 2016 – Klášter Sázava a hrad Šternberk

Srdečně zveme. Chceme se podívat na pěkná místa, na "promodleném" místě poděkovat Pánu za mnohé dary a svěřit mu své starosti. A chceme také při této příležitosti být spolu. více

 

(3.5.2016)

Pozvání na oslavu křtu dětí pokřtěných v naší farnosti

Pozvání na oslavu křtu  dětí pokřtěných v naší farnosti
Dne 8. května od 14 hodin (Den matek) se v naší farnosti uskuteční první větší setkání rodičů a dětí, které byly před časem v obou našich kostelech pokřtěny. Chceme si spolu s nimi znovu tuto radost připomenout. více

 

(24.4.2016)

Kardinál Dominik Duka udělí Svatovojtěšskou medaili Jiřímu Grygarovi

Kardinál Dominik Duka udělí Svatovojtěšskou medaili Jiřímu Grygarovi
Gratulujeme našemu farníkovi, panu doktoru Jiřímu Grygarovi, k udělení Svatovojtěšské medaile Pražského arcibiskupství za zásluhy na poli vědy a cenný přínos k diskuzi o vztahu vědy a víry. více

 

(17.4.2016)

Pražská pouť farností a rodin ke Svaté bráně milosrdenství u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad

Pražská pouť farností a rodin ke Svaté bráně milosrdenství u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad
V sobotu 30. dubna se zúčastníme pražské pouti farností a rodin ke Svaté bráně milosrdenství u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. více

 

(12.4.2016)

Promítání filmu Poslední vrchol

Promítání filmu Poslední vrchol
V rámci týdne modliteb za povolání zveme na úterý 12. dubna od 19. hodin (po večerní mši sv.) do Hostivaře na faru na promítání filmu Poslední vrchol. více

 

(12.4.2016)

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání
Od 11. do 17. dubna 2016 probíhá Týden modliteb za duchovní povolání (Neděle Dobrého pastýře, 4. neděle velikonoční). více

 

(15.3.2016)

Zachraňte pohádku – předvelikonoční akce

Zachraňte pohádku – předvelikonoční akce
V sobotu 19. března Vás zveme na rodinnou předvelikonoční akci s názvem „Zachraňte pohádku“. více

 

(15.3.2016)

Křížová cesta s dětmi

Křížová cesta s dětmi
V pátek 18.3. od 16 hodin v naší farnosti prožijí křížovou cestu předškolní a mladší školní děti. Půjdou okolo kostela. více

 

(12.2.2016)

Postní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 20. února od 9.30

Postní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 20. února od 9.30
Zveme na postní duchovní obnovu. Účastníme se tak i na dobrech roku Milosrdenství. více

 

(3.2.2016)

V neděli 7. února nás při mši sv. v Hostivaři v 8 hodin navštíví otec biskup Karel Herbst - Kája

V neděli 7. února nás při mši sv. v Hostivaři v 8 hodin navštíví otec biskup Karel Herbst - Kája
Všichni jste srdečně zváni na posezení s Kájou na faře při naší pravidelné kávě po mši sv. více

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař