(26.1.2015)

Promítání filmu - Opři žebřík o nebe - ve středu 4.2. od 18 hodin na faře

Promítání filmu - Opři žebřík o nebe - ve středu 4.2. od 18 hodin na faře
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně postižené a týrané matky s dětmi. Okolo 250 lidí. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde…. více

 

(25.1.2015)

Světový den zasvěcených osob (2. února 2015)

Světový den zasvěcených osob (2. února 2015)
Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život službě Bohu i lidem. více

 

(11.1.2015)

Ekumenická bohoslužba v pondělí 19. 1. od 18.30 v kostele v Hostivaři

Ekumenická bohoslužba v  pondělí 19. 1.  od 18.30 v kostele v Hostivaři
V týdnu od 18. do 25. 1. probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů (začíná na svátek Panny Marie - Matky jednoty). více

 

(8.1.2015)

Zhodnocení a poděkování za Evropskou pouť důvěry

Zhodnocení a poděkování za Evropskou pouť důvěry
V naší farnosti se sejdeme s členy hostitelských rodin v pondělí 12. ledna od 20 hodin na faře připomeneme si toto setkání a pohovoříme o zážitcích! Na toto setkání zveme i zástupce bratří z Taize. více

 

(2.1.2015)

Poděkování Dominika kardinála Duky za Taize

Poděkování Dominika kardinála Duky za Taize
Vážení otcové kněží, jáhnové, milí pastorační asistenti, bratři a sestry, a především milé rodiny, velice vám děkuji za vaše nasazení během Evropského setkání mladých s komunitou Taizé. Ať již v tom, že jste ubytovali a pohostili mladé z celé Evropy nebo že jste se podíleli na přípravě programu či ubytovávání ve farnostech či v tělocvičnách. Vím, že to v některých místech nebylo lehké a neobešlo se to bez určitých komplikací. Vím, že jste někteří toho mnoho nenaspali. Přesto považuji zvládnutí této akce za úžasnou ukázku, jak velice je naše církev vitální a to především vaší zásluhou! A nejenom to, množství pozitivních reakcí veřejnosti ukazuje, jak je takové setkání příkladem evangelizace. Všem vám a vašim rodinám děkuji! více

 

(21.12.2014)

Informace k ubytování pro účastníky Evropského setkání mladých - Poutě důvěry - Taize

Informace k ubytování pro účastníky Evropského setkání mladých - Poutě důvěry - Taize
Z posledních koordinačních setkání zástupců všech týmů k Evropskému setkání mladých - Pouť dobré vůle - Taize jsou již upřesněné informace k zajištěšní ubytování mladých účastníků této akce. více

 

(11.12.2014)

Vánoční bohoslužby

Vánoční bohoslužby
Přehled letošních vánočních bohoslužeb je k dispozici na záložce Bohoslužby (pod tabulkou Bohoslužeb během roku). více

 

(2.12.2014)

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnova - je pro všechny pozváním k hledání Boží přítomnosti, která je pramenem síly v každodenním životě. více

 

(2.12.2014)

Pozvání na již tradiční Mikulášskou

Pozvání na již tradiční Mikulášskou
V neděli 7. 12. v 16 hodin je opět v kostele v Hostivaři naše tradiční Mikulášská. Paní režisérka Marie Svobodová nás s dětmi opět překvapí pěkným pohádkovým vystoupením. Přispějí i ti nejmenší. Mikuláše bude reprezentovat – jak jinak – opět Jiří Mátl. více

 

(18.11.2014)

Farní brigáda v sobotu 22.11. od 9 hodin

Farní brigáda v sobotu 22.11. od 9 hodin
V sobotu 22.11. bude od 9 hodin farní brigáda. Kostel i celý farní areál patří nám všem. O toto naše dědictví musíme také pečovat. Čeká nás vedle standardního úklidu kostela, fary a celého areálu i hrabání listí. více

 

(17.11.2014)

Nebojte se ubytovat mladé poutníky na Pouť důvěry - Taize

Nebojte se ubytovat mladé poutníky na Pouť důvěry - Taize
Pomozte nám najít střechu nad hlavou pro všechny, kdo přijedou do Prahy na Evropské setkání mladých. Několik tisíc lidí v rodinách může vytvořit několik tisíc pout přátelství. více

 

(13.11.2014)

Poděkování sv. Anežce - 1989/2014

Poděkování sv. Anežce - 1989/2014
Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela v listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat. více

 

(5.11.2014)

Modlitba růžence

Modlitba růžence
V našem farním společenství se společně modlíme růženec půl hodiny před každou mší svatou. Svatý otec František nás vybízí k modlitbě za potřeby současného neklidného světa. více

 

(26.10.2014)

Pátek 31. října - den postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině

 Pátek 31. října - den postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za pronásledované křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se zapojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října. více

 

(16.10.2014)

Připomínka 100 let zahájení první světové války - 23. října od 10 hodin u památníku padlých u Hostivařského hřbitova

Připomínka 100 let zahájení první světové války - 23. října od 10 hodin u památníku padlých u Hostivařského hřbitova
V tomto roce si připomínáme sté výročí vypuknutí první světové války. Způsobila bolest i utrpení a není rodiny, které by se tato válečná litice nedotkla. Byla to válka, ve které zahynul největší počet obyvatel v naší zemi v celé její historii, vyjma morových ran. více

 

(5.10.2014)

Mše sv. pro děti

Mše sv. pro děti
Od příští neděle 12.10. bude jednou měsíčně nedělní mše sv. v 11. hodin více zaměřena na děti. Budou se podílet na čtení textů, na přímluvách, ponesou dary, několik písniček pro děti a podobně. více

 

(26.9.2014)

Přípravné setkání k zajištění ubytování mladých pro Evropské setkání mladých

Přípravné setkání k zajištění ubytování mladých pro Evropské setkání mladých
Ve čtvrtek 2. října se po mši sv. cca od 19 hodin na faře v Hostivaři uskuteční schůzka s jedním z bratrů z komunity Taize. Cílem schůzky je se trochu poznat a informovat se, co podpora ubytování znamená a jak bude organizována. více

 

(26.9.2014)

Výuka náboženství v letošním roce

Výuka náboženství v letošním roce
Děkujme Pánu s radostí za děti a vyprošujme jim i jejich rodičům všichni Boží pomoc více

 

(26.9.2014)

Mimořádná synoda o rodině se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 5. - 9. října

Mimořádná synoda o rodině se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 5. - 9. října
Rodinu provází v dnešní společnosti řada obtíží a zranění. Církev se schází a hledá způsoby, jak odpovídat na tyto výzvy a diskutuje postoje i možné odpovědi. více

 

(12.8.2014)

Národní pouť rodin

Národní pouť rodin
V letošním roce se připomíná 20 let od Roku rodiny vyhlášeného OSN. Proto se také církev připojuje vyhlášením společné národní pouti rodin všech českých a moravských diecézí do Žďáru nad Sázavou na konci prázdnin 30. srpna 2014. více

 

(28.7.2014)

Finanční příspěvek MČ Praha 10 pro kostel v Záběhlicích pro dokončení odstranění následků povodně z loňského roku

Finanční příspěvek MČ Praha 10 pro kostel v Záběhlicích pro dokončení odstranění následků povodně z loňského roku
Městská část Praha 10 schválila a zajistila pro naši farnost finanční příspěvek na účel "obnovovací práce kostela Narození Panny Marie v Záběhlicích, obnova chodníku a mříž", a to v částce 200 tisíc Kč. více

 

(19.7.2014)

Poškození a oprava střechy nad vchodem kostela v Hostivaři

Poškození a oprava střechy nad vchodem kostela v Hostivaři
Minulý týden se "vandalové" pokusili strhat plechy ze střechy nad vchodem do kostela v Hostivaři. Dneska to máme díky dobrým lidem už opravené. více

 

(16.6.2014)

Pozvánka na slavnost biřmování

Pozvánka na slavnost biřmování
V sobotu 21. června od 17 hodin bude v našem kostele Stětí sv. Jana Křtitele udělena z rukou biskupa Karla Herbsta svátost biřmování. K tomu se připravují Daniel, Eva, Jana, Klára, Martin, Michal, Oksana, Petr. více

 

(8.6.2014)

Výstava výkresů a prací žáků a učitelů ZUŠ ve farní stodole

Výstava výkresů a prací žáků a učitelů ZUŠ ve farní stodole
Tradice výstav prací žáků výtvarného oboru ze základní umělecké školy na Trhanovském náměstí, pořádaných ve farním areálu hostivařského kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vznikla v červnu roku 2010. Tento rok se tedy jedná již o pátý ročník ,,Hostivařské farní stodoly". více

 

(8.6.2014)

Děkovná mše sv. na zakončení školního roku

Děkovná mše sv. na zakončení školního roku
Pojďte spolu s námi poděkovat za tento školní rok 2013/2014 při mši sv. v pátek 20. června od 18 hodin. Všichni můžeme Bohu za mnohé děkovat. více

 

(8.6.2014)

Zakončení školní roku na faře

Zakončení školní roku na faře
Ve středu 18. června od 16.00 hodin bude na farní zahradě táborák k zakončení školního roku 2013/2014. Srdečně zveme. více

 

(5.6.2014)

Modlitba za mír ve svaté zemi s papežem Františkem

Modlitba za mír ve svaté zemi s papežem Františkem
Připojte se k zítřejší papežově modlitbě za mír ve svaté zemi v pátek 6.6. a o slavnosti Seslání Ducha svatého ve 13 hodin. více

 

(31.5.2014)

Fotky z 1.sv. přijímání našich dětí

Fotky z 1.sv. přijímání našich dětí
V části Fotogalerie farního webu je uložen výběr z fotografií z 1.sv. přijímání dětí (neděle 25.6.). Další fotky lze prohlédnout na faře. více

 

(29.5.2014)

Pozvání na farní pouť do kostela Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže a na prohlídku zámku Nové Hrady v sobotu 7. června 2014

Pozvání na farní pouť do kostela Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže a na prohlídku zámku Nové Hrady v sobotu 7. června 2014
Co nejsrdečněji zveme na farní pouť, která se bude konat v sobotu 7. června 2014 více

 

(22.5.2014)

První svaté přijímání

První svaté přijímání
V neděli 25. května při mši svaté v 11.00 hodin půjdou menší děti k prvnímu svatému přijímání. více

 

(11.5.2014)

Farní výlet pro rodiny s dětmi

Farní výlet pro rodiny s dětmi
V neděli 18. května 2014 podnikneme výlet do údolí Kokořínska. Sejdeme se v 8.00hod. na mši svaté v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Po jejím skončení budeme vyrážet do Mšena, kde nastoupíme zhruba 6 km trasu sjízdnou i pro kočárky. Turisty začátečníky je možné po 4 km vyzvednout autem více

 

(7.5.2014)

Svátek matek

Svátek matek
Všem maminkám děkujeme za jejich odvahu a nasazení, přejeme jim vše dobré. více

 

(4.5.2014)

Výzva k modlitbě za Ukrajinu a Afganistan:

Výzva k modlitbě za Ukrajinu a Afganistan:
Drahé sestry a bratři, zvu vás - svěřme Panně Marii situaci na Ukrajině, kde neutichá napětí. Situace je vážná. Prosím spolu s vámi za oběti těchto dní, vyprošujme od Pána, aby vlil do všech srdcí smířlivé a bratrské cítění. více

 

(30.4.2014)

Týden modliteb za duchovní povolání

Od 5. do 11. května 2014 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání. Papež František se obrací na věřící s prosbou o podporu duchovních povolání. více

 

(18.4.2014)

Vyšel nový Farní List 142

Vyšel nový Farní List 142
Je hlavně pozváním ke slavení celého velikonočního období. Z obsahu lze uvést také podněty papeže Františka, připomenutí Noci kostelů 2014, pozvání na farní pouť i na výlet pro rodiny s dětmi, pozvání na výstavy prací žáků i učitelů ZUŠ i připomenutí výročí vzniku 1.světové války a naší zodpovědnosti, pozvání na podzimní pouť do Říma a další ze života farnosti. více

 

(4.4.2014)

Velikonoční bohoslužby

Velikonoční bohoslužby
Již se těšíme na velikonoční bohoslužby. Jejich rozpis je na vývěskách i zde na www na záložce Bohoslužby. více

 

(4.4.2014)

Týden modliteb za mládež 6. - 13. dubna

Týden modliteb za mládež 6. - 13. dubna
"Týden modliteb za mládež" se tradičně uskutečňuje od 5. neděle postní (letos 6. dubna) do květné neděle (13. dubna). Základní myšlenku letošního Týdne modliteb za mládež shrnuje biskup Pavel Posád: „Prosit ve společné modlitbě Pána za každého mladého člověka v naší zemi, aby se setkal s Kristem, přijal osobně pozvání do jeho “evangelizační školy“ a takto proměněn se každý člověk stal opravdovým misionářem – to je člověkem – který bude kolem sebe šířit kulturu života, který bude rozsévat naději a mnohým pomáhat objevit smysl vlastního života a poslání být zde pro druhé“ více

 

(26.3.2014)

24 HODIN PRO PÁNA

24 HODIN PRO PÁNA
24 hodin pro Pána je název nové iniciativy, která vznikla na podnět papeže Františka. Po celém světě budou od pátku 28. března 17 hodin otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Podle papeže tak má vzniknout nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období. více

 

(10.3.2014)

Postní almužna

Postní almužna
Postní doba nás zve k solidaritě s druhými. Zkusme si každý den něco odepřít a odložit za to třeba drobnou finanční částku. Dospělí i děti. Uspořené peníze můžeme skládat do Postní kasičky. A když se nepodaří něco uspořit jeden den, zkusíme další a tak podobně po celou postní dobu. více

 

(10.3.2014)

Postní duchovní obnova v sobotu 15. března

Postní duchovní obnova v sobotu 15. března
Postní doba nás zve ke změně, tj. je třeba se podívat, zda pořád jdu ještě tím směrem, kam mne vedl Pán na začátku. A k tomu se musím zastavit a rozhlédnout se, kde jsem, co dělám, kdo je vedle mne. více

 

(3.3.2014)

Popeleční středa - 5. března

 Popeleční středa - 5. března
Popeleční středa je počátek postní doby. více

 

(2.3.2014)

Vyšel nový farní List 141.

Vyšel nový farní List 141.
Je pozváním do postní doby a k přípravě na velikonoce. Z obsahu lze uvést vhled do Poselství papeže Františka k postní době, pozvání na různé farní akce, prosba o modlitbu za katechumeny, biřmovance a děti, které se připravují ke svátostem, pozvání k "Postní almužně" i k "Adopci maminek" a několik textů z Písma k tomu co je "Pravý půst". více

 

(28.2.2014)

List papeže Františka adresovaný rodinám

List papeže Františka adresovaný rodinám
Papež František, podobně jako jeho předchůdce bl. Jan Pavel II., napsal dopis všem katolickým rodinám. více

 

(10.2.2014)

Národní týden manželství 10. - 16. února

Národní týden manželství 10. - 16. února
Tématem letošního Týdne manželství jsou „Ohromné maličkosti“. více

 

(8.2.2014)

Potvrzení o darech farnosti pro daňové účely

Potvrzení o darech farnosti pro daňové účely
Pro dárce naší farnosti máme připravena potvrzení pro daňové účely. Bohužel, u některých dárců neznáme přesnou adresu. Prosím, zastavte se v případě zájmu k této věci v sakristii. více

 

(3.2.2014)

Katolický týdeník - Exhortace papeže III. - V.

Katolický týdeník - Exhortace papeže III. - V.
Katolický týdením pokračuje prostřednictvím P. Romualda Štěpána Roba OP v úryvcích z exhortace "Radost evangelia" spolu se stručným komentářem. Čtenáři pak pod tímto textem mohou diskutovat a reagovat na myšlenky papeže Františka i postřehy P. Roba. více

 

(24.1.2014)

Zveme Vás na další farní putování po pražských kostelech - Navštívíme Pannu Marii Vítěznou s Pražským Jezulátkem

Zveme Vás na další farní putování po pražských kostelech - Navštívíme Pannu Marii Vítěznou s Pražským Jezulátkem
Průvodkyně Gabriela Plačková nás seznámí s historií kostela a Jezulátka. Poznáme poutní místo od krypty s mumiemi až po půdu a věž se zvony. více

 

(15.1.2014)

Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů

Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů
Zveme na pondělí 20. ledna na společnou (ekumenickou) bohoslužbu, kterou pořádají římskokatolické farnosti v Petrovicích, Hostivaři, v Uhříněvsi, sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Křesťanské společenství Hostivař. více

 

(12.1.2014)

Katolický týdeník - Exhortace papeže II.

Katolický týdeník - Exhortace papeže II.
Katolický týdením pokračuje prostřednictvím P. Romualda Štěpána Roba OP v úryvcích z exhortace "Radost evangelia" spolu se stručným komentářem. Čtenáři pak pod tímto textem mohou diskutovat a reagovat na myšlenky papeže Františka i postřehy P. Roba. více

 

(8.1.2014)

Katolický týdeník - Exhortace papeže I.

Katolický týdeník - Exhortace papeže I.
Katolický týdeník připravil ochutnávky z první exhortace papeže Františka Radost evangelia, která vyjde zanedlouho i česky, bude KT pravidelně přinášet na webu. více

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař