(25.11.2012)

Návštěva otce biskupa Karla na nedělní mši sv. v 11 hodin v Hostivaři

Návštěva otce biskupa Karla na nedělní mši sv. v 11 hodin v Hostivaři
Na 1.neděli adventní nás navštíví otec biskup Kája Herbst. Těšíme se na setkání. více

 

(10.11.2012)

Pozvánka na před-adventní setkání - výroba adventního věnce a dekorací

Pozvánka na před-adventní setkání - výroba adventního věnce a dekorací
Srdečně zveme na na společnou přípravu adventních věnců a dekorací, které se uskuteční v sobotu 1.prosince. Naučíme Vás vyrobit si adventní věnec se svíčkami nebo na dveře, ozdobit si květinový truhlík, dozvíte se něco o historii slavení Adventu. Po skončení našeho setkání si domu odnesete vlastnoručně vyrobený a podle Vaší fantazie ozdobený adventní věnec. více

 

(10.11.2012)

Orientační přehled adventních a vánočních akcí farnosti

Během adventní doby a Vánoc připravujeme ve farnosti řadu aktivit. Uvádíme jejich orientační přehled. více

 

(10.11.2012)

Jednání Pastorační rady farnosti

Jednání  Pastorační rady farnosti
V úterý po mši sv., cca v 19 hodin, se sejde na faře pastorační rada. více

 

(5.11.2012)

Podzimní farní brigáda

Podzimní farní brigáda
Jako každým rokem, tak i letos potřebuje náš farní areál podzimní úklid a přípravu na zimní období. Zveme proto na farní brigádu ochotné farníky a farnice na sobotu 10. listopadu od 9 hodin. více

 

(15.10.2012)

Virtuální prohlídka kostela Stětí sv. Jana Křtitele

Náš kostel v Hostivaři si můžete prohlédnout i z domava na svém počítači. více

 

(12.10.2012)

Přednáška Co od nás děti nejvíce potřebují - jak vychovat šťastné dítě

Přednáška   Co od nás děti nejvíce potřebují - jak vychovat šťastné dítě
Ve čtvrtek 18. 10. od 19 hodin se na faře v Hostivaři uskuteční přednáška s besedou z cyklu Rodiče a děti. více

 

(8.10.2012)

Setkání seniorů - návštěva kostelů sv. Jakuba Staršího na Starém Městě a Matky Boží před Týnem

Setkání seniorů - návštěva kostelů sv. Jakuba Staršího na Starém Městě a Matky Boží před Týnem
Sraz je ve čtvrtek 11. října, tentokráte už ve 14. hod. na Náměstí Republiky, před vchodem do obchodního domu KOTVA. více

 

(23.9.2012)

Požehnání lektorům

Požehnání lektorům
V úterý 25. září v 18 hodin bude v naší farnosti sloužit mši svatou P. Radek Tichý, novokněz. Po mši svaté nám všem udělí novokněžské požehnání. více

 

(23.9.2012)

Vyučování náboženství

Vyučování náboženství
V úterý 25. září začne na faře v Hostrivaři od 16.15 hod. výuka náboženství. více

 

(14.9.2012)

Nový farní LIST - zahájení školního roku 2012/2013

Nový farní LIST - zahájení školního roku 2012/2013
Vyšel nový farní LIST 131. Naleznete v něm připravované podzimní aktivity farnosti, informace k roku víry a Cyrila a Metoděje i k beatifikaci 14 pražských mučedníků. více

 

(3.9.2012)

Setkání rodičů k výuce náboženství

Zahajovací schůzka k výuce náboženství v příštím školním roce bude v úterý 11. září. po mši sv. (cca od 19 hodin) na faře v Hostivaři více

 

(3.9.2012)

Zahájení školního roku

Přejeme všem školákům a studentům úspěšný začátek nového školního roku, rodičům a kantorům pak hodně trpělivosti a síly. Ať Vám Pán žehná! více

 

(21.8.2012)

Slavnosti kostelů naší farnosti

Slavnosti kostelů naší farnosti
Naše oba kostely mají také své svátky a to: více

 

(30.7.2012)

Blíží se celostátní setkání mládeže ve Žďáru

Blíží se celostátní setkání mládeže ve Žďáru
Na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou se ve dnech 14. – 19. srpna 2012 sjede ve věku 14 až 30 let na 6000 mladých lidí z celé České republiky. Do setkání i příprav se však mohou aktivně zapojit i jejich rodiče a prarodiče. Možností, jak podpořit účast svých potomků na setkání, mají mnoho. Lze jim tím navíc zprostředkovat zážitek, který může ovlivnit celé další směřování jejich životů.Světové dny mládeže založil v roce 1985 papež blahoslavený Jan Pavel II. a současný papež Benedikt XVI. v této tradici pokračuje. „Celostátní setkání mládeže“, jak již název napovídá, je oslava těchto dnů na národní úrovni. více

 

(23.7.2012)

Pozvánka na Pouť rodin

Pozvánka na Pouť rodin
Zveme rodiny naší farnosti na jednodenní pouť rodin z celé ČR, která je spojena s Celostátním setkáním mládeže více

 

(15.7.2012)

Mše svatá v nově vymalovaném kostele

Po pěti týdnech jsme se z farní budovy opět vrátili do nově vymalovaného kostela. více

 

(14.7.2012)

Dokončení malování kostela

V neděli 15.7. oslavíme mši sv. již v nově vymalovaném kostele. Ještě nás čeká trochu "zabydlování", jako je pověšení nástěnek a pod. Děkujeme všem, kteří pomohli jak s přípravou, tak i s úklidem. více

 

(29.6.2012)

Prázdninový pořad bohoslužeb

Od první prázdninové neděle (1.7.) začíná prázdninový pořad bohoslužeb. více

 

(14.6.2012)

Nový farní List 130 - Prázdniny

Nový farní List 130 - Prázdniny
Na 11. neděli v mezidobí vychází nový farní LIST. Seznamuje nás s prázdninovým pořadem bohoslužeb, se stavem malování kostela i předprázdninovými aktivitami. více

 

(14.6.2012)

Výstava ve farním areálu

Výstava ve farním areálu
V pátek 22. června v 17.00 hodin bude v areálu fary zahájena již tradiční výstava dětských kreseb a výtvarných děl. Motto letošní výstavy je: „ČLOVĚK NENÍ VLÁDCEM NAD PŘÍRODOU, ALE NAOPAK JE JEJÍ SOUČASTÍ. více

 

(14.6.2012)

Pater Jan Pata slaví.

Pater Jan Pata oslaví 11. června 50-té narozeniny a 27. června 25 let od kněžského svěcení. Při této příležitosti nás zve v sobotu 16. června na oslavu, která začne v 10 hodin mší svatou v Hostivaři a pak bude příležitost pobýt společně u stolu s oslavencem. více

 

(13.6.2012)

Mše sv. k závěru školního roku

Mše sv. k závěru školního roku
Tradiční mše sv. k závěru školního roku bude letos v pátek 29. června v 18 hodin více

 

(2.6.2012)

Farní pouť

Farní pouť
Připomínáme farníkům, přihlášeným na farní pouť, že odjezd je již tuto sobotu 9. 6. v 7.30. Sraz je u Hostivařského kostela. Prosíme všechny, aby přišli raději dříve, aby se vyjelo na čas. více

 

(22.5.2012)

Z našeho programu na Noc kostelů

Z našeho programu na Noc kostelů
V pátek 1. 6. se připojíme k akci Noc kostelů, podrobnosti jsou již na vývěskách. Ze zajímavostí našeho programu chceme upozornit na koncert od 20 hodin v kostele (zajišťuje paní Bílková-Tůmová) a na přednášku „Aby byly naše děti šťastné“, která bude od 19 hodin ve farním sále (zajišťuje paní Bernardová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny). více

 

(13.5.2012)

Farní brigáda v sobotu 19.5.

Farní brigáda v sobotu 19.5.
V sobotu se sejdeme v 9 hodin ve farním areálu. Zveme všechny ochotné, mladé i staré. Prožijeme společný půlden společné práce i radosti. více

 

(3.5.2012)

Absoloventský koncert v sobotu 12.5.

Absoloventský koncert v sobotu 12.5.
V sobotu 12. května bude v 18 hodin v kostele v Hostivaři absolventský koncert Kristiny Stoklasové ve spolupráci se souborem Regnjs z Liberce. více

 

(26.4.2012)

Návštěva okrskového vikáře Stanislawa Gory v naší farnosti

Návštěva okrskového vikáře Stanislawa Gory v naší farnosti
V úterý 24.4. nás navštívil k přátelské vizitaci Stanislaw Gora. Po mši sv. se setkal i s členy pastorační a ekonomické rady. více

 

(16.4.2012)

Naši nově pokřtění se setkají a panem kardinálem Dominikem Dukou

Naši nově pokřtění se setkají a panem kardinálem Dominikem Dukou
V pondělí 23. dubna 2012, na svátek sv. Vojtěcha, bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka od 18.00 hodin sloužit mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. více

 

(9.4.2012)

Koncert studentů Křesťankého gymnázia

Koncert studentů Křesťankého gymnázia
Ve čtvrtek 12. dubna bude v kostele v Hostivaři od 18 hodin II. jarní koncert studentů Křesťanského gymnázia. více

 

(8.4.2012)

Senioři se po svátcích sejdou ve čtvrtek 12.4. v 16. hod. na faře

Senioři se po svátcích sejdou ve čtvrtek 12.4. v 16. hod. na faře
Na programu bude pokračování úspěšné besedy s paní doktorkou Krotilovou o historii podnikání ve středních Čechách a o její knize. více

 

(5.4.2012)

Nový farní List 129 - Velikonoce

Nový farní List 129 - Velikonoce
Na zelený čtvrtek vyšel nový farní List. Seznamuje nás s velikonocemi v naší farnosti, s pohledem katechumenů na křest i s řadou dalších aktivit ve farnosti. více

 

(16.3.2012)

Pozvánka na postní duchovní obnovu v naší farnosti 31.3.2012

Pozvánka na postní duchovní obnovu v naší farnosti, která se uskuteční v sobotu před květnou nedělí – 31. března. více

 

(2.3.2012)

Setkání seniorů s historičkou paní Dr. Krotilovou

Setkání seniorů s historičkou paní Dr. Krotilovou
Setkání seniorů bude tentokrát na faře ve čtvrtek 8.3 jako obvykle v 16. hod. Na programu je odložená beseda s paní Dr. Krotilovou o její knize Historie a současnost podnikání. více

 

(2.3.2012)

Postní almužna

Postní almužna
Almužna má být provázena modlitbou a postem, tedy ne naopak – co ušetříme postem dáme jako almužnu – na prvním místě je almužna! více

 

(0.0.0000)

Večerní posezení na faře 31.12.

Večerní posezení na faře 31.12.
Na závěr občanského roku zveme ke společnému posezení na faře po večerní mši sv. 18 hodin, která bude sloužena na poděkování za občanský rok. více

 

(0.0.0000)

Na cestách po východě Evropy a Rusku

Všem zájemcům o poznávání blízkých i dalekých krajů je určen cyklus přednášek, které se uskuteční v KC Farní dvůr. Během pozimního a zimního období se budeme věnovat cestám po východní Evropě a Rusku, jimiž nás provedou naši sousedé z Hostivaře i hostující přednášející odjinud. První přednáška již 7. 11. více

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař