Adventní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 15. prosince od 9. hodin

25.11.2018

Zveme na adventní duchovní obnovu - je pro všechny přípežitostí k zahlédnutí Božího volání. To je pramenem síly v každodenním životě.

 
Termín: sobota 15. prosince od 9 hodin na faře. 
Program:  přednášky, ztišení, po obědě možnost sv. smíření, možnost tiché adorace v kostele. Závěr mší sv. v cca 14.30 hod.
 
Duchovní obnovu povede  P. Řehoř Tanderys
 
Celý den bude k dispozici pití a zákusky pro posilu těla i ducha 
(uvítáme, když přinesete něco k zakousnutí).
 
Obnova je pozváním pro adventní čas k hledání Boží přítomnosti v našem životě. Zve nás ke změně, tj. je třeba se podívat, zda pořád jdu ještě tím směrem, kam mne vedl Pán na začátku.
A k tomu se musím zastavit a rozhlédnout se, kde jsem, co dělám, kdo je vedle mne.
Využijme tuto příležitost.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař