Jednání Pastorační rady farnosti

10.11.2012

V úterý po mši sv., cca v 19 hodin, se sejde na faře pastorační rada.

Na setkání jsou pozváni i další zájemci z farnosti.
Cílem je diskutovat a využít pastorační podněty z celé farní obce i připravit pastorační aktivity v období adventu a vánoc.

Ze stanov pastorační rady (z § 1 a 2):

Pastorační rada je zřizována především zatím účelem, aby podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, se kterým spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“.

Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař