Modlitba za národ

17.10.2013

Po devět dnů od 16. do 24. října 2013 se spolu s věřícími pražské arcidiecéze modlíme za osud svého národa. První den modliteb, které zaštítil kardinál Dominik Duka OP, byl zahájen ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály 16. října mší svatou od 15.45 hodin.

 
 
 
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
 
Děkujeme Ti,
žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
 
Prosíme Tě,
dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
 
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás,
abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol.
 
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,
přijď do srdce všech věrných svých
a naplň je svou milostí,
vždyť ty sám jsi nás utvořil.
 
Ty se nazýváš Těšitel,
Bůh nejvyšší nám tebe dal,
tys pramen živý, lásky žár,
pomazání jsi duchovní.
 
Dárce darů jsi sedmera,
prst pravice jsi Otcovy,
ty jsi ten Otcem slíbený,
správně dáváš nám promlouvat.
 
V duši světlo nám rozžehni
a do srdce nám lásku vlej
a naše tělo ubohé
stále silou svou posiluj.
 
Nepřítele pryč odežeň
a ve světě svůj nastol mír,
nás cestou správnou vždycky veď,
ať nás mine vše škodlivé.
 
Boha Otce nás nauč znát,
dej vyznávat nám Ježíše
a tobě, Otci i Synu
vírou se vždy víc otvírat.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař