Noc kostelů 9.6. - ukažme čím je pro nás kostel

4.6.2017

Naše farnost nezahrnuje pouze ty, co chodí do kostela, ale i všechny lidi v naší oblasti. Společně jsme zdědili mnoho krásného. Chrámové zdi svým způsobem promlouvají ke každému, kdo nastraží uši. Přijďte a poslouchejte.

 

 

Praha-Hostivař, katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele   

17:45
17:55
Zvonění zvonů 
18:00
18:45
Mše svatá s požehnáním celému městu
19:15
19:45
SKřeG – farní a školní sbor Křesťanského gymnázia
Studenti Prim KG zapívají z díla W.A. Mozarta, F. Chopina a R. Schumanna a Ukolébavku od B. Smetany.
Studenty doplní operní zpěvačka Olga Novotná a zazpívá "Ave Maria" od G. Verdiho. Na varhany zahraje Veronika Gricová
20:00
22:45
Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb a života farnosti
22:45
23:00
Závěrečné požehnání městu - poděkování za Boží blízkost, chvála za Boží dobrotu, prosba za Boží ochranu.
 
Po celý večer (20:00 – 22:30):  
Prohlídka fresek v kostele, varhan i přilehlé zvonice, Možnost individuálního rozhovoru s knězem, Možnost zapálení svíčky za své blízké. Možnost anonymního vyjádření proseb, díků za osobní potřeby - vložte Vaše úmysly a potřeby do našich modliteb    
 
 
Záběhlice, kostel Narození Panny Marie  
 
17:45
17:55
Zvonění zvonů 
18:00
19:00
Mše svatá s požehnáním celému městu 
19:00
19:50
Koncert Arpadua
Koncert Arpadua (Ivana Pokorná a Barbora Váchalová, obě členky orchestru Národního divadla), budou hrát na malé háčkové harfy díla mistrů A. Vivaldi, D. Henson -Conant, A. R. Ortiz, Zb. Matějů a irské lidové písně 
20:00
21:00
Seznámení s historií kostela, prohlídka věže kostela 
21:00
21:45
Koncert - díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Verdiho a další
Miroslava Časarová - soprán, Martin Čížek - varhany 
21:45
22:45
Možnost ztišení, modlitby a individuálního rozhovoru s knězem. 
22:45
23:00
Výstav Nejsvětější svátosti s modlitbou a požehnáním 
 
Po celý večer prohlídka kostela, liturgických potřeb, seznámení se životem farnosti, možnost rozhovoru s knězem      
 
 
Modlitba za Noc kostelů 2017
Všemohoucí Bože, tobě patří každé místo i každý živý tvor, každý den i každá noc – pokorně tě proto prosíme o požehnání pro všechna místa, kde se budou o Noci kostelů shromažďovat křesťané, ochotni otevřít své chrámy i svá srdce příchozím, aby v dnešní uspěchané a nejisté době mohli poznat Tebe, zdroj nepomíjející radosti a trvalého pokoje. Skrze Krista, našeho Pána.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař