Postní duchovní obnova v sobotu 30.3. na faře v Hostivaři

20.3.2019

Zveme na postní duchovní obnovu - je pro všechny přípežitostí k zahlédnutí Božího volání. To je pramenem síly v každodenním životě.

Duchovní obnovu povede pater Jiří Ptáček, MIC  z Hrádku u Vlašimi

Termín: sobota 30. března od 9 hodin na faře. 
Program:  přednášky, ztišení, po obědě možnost sv. smíření, možnost tiché adorace v kostele. Závěr po mši sv. v cca 15.30 hod.
 
Obnova je pozváním k přípravě na slávu velikonoc i k hledání Boží přítomnosti v našem životě. Zve nás ke změně, tj. je třeba se podívat, zda pořád jdu ještě tím směrem, kam mne vedl Pán na začátku.
A k tomu se musím zastavit a rozhlédnout se, kde jsem, co dělám, kdo je vedle mne.
Využijme tuto příležitost. 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař