Pozvání na farní pouť do kostela Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže a na prohlídku zámku Nové Hrady v sobotu 7. června 2014

29.5.2014

Co nejsrdečněji zveme na farní pouť, která se bude konat v sobotu 7. června 2014

Program:
•    Odjezd v 7.30 od kostela v Hostivaři
•    V 10 hodin mše sv. v poutním kostele Panny Marie Pomocnice na Chlumku
•    Prohlídka kostela a okolí
•    Přibližně v 13 hodin je možnost oběda v chatě Polanka u Nových Hradů
•    Prohlídka zámku Nové hrady
 
Předpokládaný návrat je v cca 17 – 17.30 hodin.
Cena zájezdu je 300 Kč, děti 100 Kč, vstupné do zámku je 100 Kč, důchodci a studenti 70 Kč.
 
Prosíme o přihlášení v kostele v Hostivaři i v Záběhlicích.
 
Smyslem naší pouti je poznat krásná místa, kde lidé po staletí chválí Boha a připojit se do proudu těchto chval a děkování.
A také pobýt spolu jako farnost, společenství a naše místní církev.
 

Barokní poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku

byl postaven v letech 1690 – 1695 italským architektem G. B. Alliprandim podle plánu P. I. Bayera. Zakladatelkou poutního místa na Chlumku v Luži byla Marie Maxmiliána Eva Terezie hraběnka ze Žďáru (1633 – 1690), provdaná za Jindřicha Viléma Slavatu z Košumberku (†1654) a později za Františka Kryštofa Hieserla z Chodů (†1666).

Kostel  je jednolodní stavba s bočními kaplemi a s užším odsazeným  presbytářem a dvojvěžovým průčelím.

Zajímavosti interiéru je mariánská, kruhová, kaple, která zabírá jednu osu a závěr presbytáře, se kterým splývá do výše parapetu. Polokruhově ukončená arkáda umožňuje pohled a vstup do kaple, je rámována pilastry s úseky kladí, jehož římsa vytváří rozevřený polokruhový štít. Kaple je zaklenuta s polygonální lucernou.

Hlavním autorem vnitřní výzdoby je J. F. Pacák. Jeho prokazatelně doloženými díly jsou oltář sv. Apoleny a kazatelna, pravděpodobně vytvořil i plastiky hlavního oltáře, zejména dva monumentální anděly, sousoší Zvěstování P. Marii, Boha Otce nad kazatelnou a sochy sv. Josefa. Rozsáhlá řezbářská výzdoba kostela je dílem více tvůrců. Obrazy namaloval v letech 1705-1706 malíř Jan Jiří Heinsch, Škrétův následovník. Středem hlavního v kapli v presbytáři je obraz Panny Marie Pomocné neboli Pasovské, zasazený do stříbrného rámu z roku 1694, v řezaném rámu s rohy hojnosti s květy a ovocem, který podpírají dva andělé nadživotní velikosti.


Zámek Nové Hrady

je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra.

Zámek a celý zámecký komplex je pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a  francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu.

Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele – textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo již v roce  2001. Na předním nádvoří byla vybudována rokoková zahrada s fontánami a  broderiemi ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar, kde je nyní umístěno První české muzeum cyklistiky©, klasicistní zahradní altán i domek zahradníka. Byla otevřena nová oranžérie, využívaná v letní sezoně jako Galerie anglických klobouků, byl otevřen veřejnosti  rozsáhlý labyrint - bludiště, dokončeno ustájení   pro koně včetně výběhů a postupně se rozšiřuje farmový chov jelení a daňčí zvěře. Opravují se všechna zastavení Křížové cesty. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako reprezentativní společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.

 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař