Pozvánka na postní duchovní obnovu v naší farnosti 31.3.2012

16.3.2012

Pozvánka na postní duchovní obnovu v naší farnosti, která se uskuteční v sobotu před květnou nedělí – 31. března.

„Postní období nám znovu poskytuje možnost, abychom uvažovali o jádru křesťanského života – o lásce. Je to doba vhodná k tomu, abychom za pomoci Božího Slova a svátostí obnovili svoji osobní i společnou cestu víry. Její prožívání je poznamenáno modlitbou i sdílením, mlčením i postem, v očekávání velikonoční radosti.“ – napsal ve svém Poselství k postní době papež Benedikt XVI.

A duchovní obnova je k tomu dobrá příležitost.
Pozvání platí pro všechny farníky, mladé i staré, rychlé i pomalé, vyčerpané
i nezatížené, hodné i zlobivé, ...

Program :

 

  • Zahájení v 9 hodin na faře v Hostivaři
  • Krátký liturgický úvod
  • První promluva cca v 9.20  ...  „Buďte mi svatí, neboť já Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji“ (Levitucus 22,26)
  • Prostor pro ztišení, osobní modlitbu, návštěvu kostela, káva, občerstvení
  • Druhá promluva cca v 10.30  ...  Cesta smíření a pokání - "Jeden člověk měl dva syny“ Lk 15,11-24
  • Prostor pro ztišení, osobní modlitbu, návštěvu kostela, káva, občerstvení, oběd v cca 12 hodin
  • Svátost smíření (jeden kněz na faře a druhý kněz v kostele ve zpovědnici)
  • V cca 14.45 adorace v kostele před vystavenou Nejsvětější svátostí
  • Mše svatá v cca 15 hodin s promluvou  ...  Cesta víry – rok víry


Celý den bude k dispozici pití a zákusky pro posilu těla i ducha (uvítáme, když přinesete nějakou sladkost).

Prosíme potenciální účastníky o přihlášení se v sakristii.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař