Přednáška P. Jana Paty – „Nové datování novozákonních papyrů“ v pondělí 13.2. od 18.45 hod na faře

28.1.2017

Tzv. “nová vlna“ v oblasti biblických věd s pomocí moderních zjištění z oblasti archeologie, papyrologie, filologie, lingvistiky a pod. Vědci upřesňují datování evangelií i jiných NZ spisů.

Přehled přednášky "Nová datace NZ papyrů"

Na začátku přednášky si řekneme něco o historii, a vývoji vědeckých metod a přístupů k dataci Biblických textů. Přitom si ukážeme nejmodernější metody datace biblických textů a vysvětlíme si názory a přístupy některých moderních vědců a jejich vědeckých škol.

Seznámíme se s papyrologií, a s možností přesného datování starověkých rukopisů pomocí paleografie.

Řekneme si co to je Stichometrie, a jak se s její pomocí dají přesně identifikovat (zařadit k původnímu textu) i malé a nepatrné části (úlomky) starověkých papyrů.

Podíváme se na některé nové datace některých NZ papyrů a s pomocí obrázků si vyzkoušíme si práci paleografů a můžeme si zkusit určit, dataci některých NZ papyrů na základě stylu písma porovnáním s obrázky jiných, datovaných starověkých papyrů, respektivě přesvědčíme se o nové dataci některých NZ papyrů na vlastní oči.

Zbude-li čas, podíváme se i na stichometrii některých starověkých NZ papyrů, abychom se na vlastní oči přesvědčili, zda na těchto útržcích starověkých papyrů lze najít NZ texty a nebo nikoliv.

 

Program:

1)  Trochu historie (Stručně)
   a)  Středověký pohled na evangelia - doslovná inspirace
   b)  Osvícenství a jeho pohled na Bibli
   c)  Názory následovníků osvícenců
   d)  Archeologické nálezy v 19 st. 
   e)  Rudolf Bultmann a jeho škola - Textová kritika („Formgeschichtliche Methode")
   f)   Další vývoj Formgeschichtliche Methode a názorů jí ovlivněných autorů
   g)  Vývoj Textové kritiky u mimobiblických starověkých spisů, postupné zpochybňování a odmítání názorů Textové kritiky na základě moderních zjištění archeologie, papyrologie, filologie, lingvistiky, srovnávacích věd, znalostí starého orientálního práva a pod. - příklad: Homér (Ílias a Odyssea)
   h)  Vědci s pomocí moderních zjištění z oblasti archeologie, papyrologie, filologie, lingvistiky, srovnávacích věd, vědy o starém orientálním právu a pod. nově datují evangelia a ostatní spisy NZ - tzv. “nová vlna” v oblasti biblických věd
   -     Archeologická - někdy nazývaná jako “Americká” škola - John A. T. Robinson: Redating the New Testament a jeho následovníci (příklady: Gerhard Kroll: Auf den        Spuren Jesu, Merrill C. Tenney: New Testament Survey)
   -     Francouzská Biblická škola (C. Tresmontant: Le Christ Hébreu; J. Carmignac) - a další autoři z oboru filologie a lingvistiky (Wolfgang Schadewaldt)
   -     další autoři z oblasti srovnávacích věd, starého orientálního práva (Sir John Anderson) a pod. (Moderní kriminalistika a datování evangelií; datování podle doby vzniku kodexu...)
   -     sillybos / sittybos - archeologie - vyvrácení názorů o tzv. “anonymním“ autorství evangelií a jiných NZ spisů (včetně obrázků - starověkého použití sillybos & sittybos)
 
2)  Papyrus Ryland P52 a jeho původní datace (C. H. Roberts: An Unpublished Fragment of the Fourth Gospel in the John Rylands Library) - narušení názorů o době sepsání evangelií
   V rámci výkladu datace P52:
  -   Co je to papyrologie a čím se zabývá
  -   Co je to paleografie a jak se s její pomocí dají přesně datovat starověké rukopisy
  -   Co znamená technický termín: “datovaný” a “datovatelný” rukopis v paleografii
  -   Rychlost dopravy a šíření informací (pošta, obchod) v Římské říši podle zjištění archeologů - vyvrácení názorů ohledně doby nezbytné k rozšíření textů evangelií a jiných NZ spisů
  -     Obrázky: zkuste si sami určit dataci P52 porovnáním s ostatními papyry (podle Brent Nongbri (2005): "The Use and Abuse of P52: Papyrological Pitfalls in the Dating of the Fourth Gospel.")
 
3)  Nová datace papyrusů Magdalen Greek P64 (Mt 26,7-8.10.14-15.22-23.31) a Barcelona P67 (Mt 3,9.15; Mt 5,20-22.25-28) ve srovnání s P.Oxy.2.246 (66 n.l.)
   - V rámci výkladu datace, možnost vyzkoušet si práci paleografů - porovnání papyrů P64 a P67 s papyry ze staletí, do kterých byly původně datovány (4, 3 a 2 st.) a porovnání s papyry z 1 století, podle kterých byly datovány nově, včetně “vítěznéhoP.Oxy.2.246 - přesvědčte se na vlastní oči!
   - Archaické odchylky v textu P64 - rozbor textu - textová datace
 
4)  Jeskyně č. 7 v Kumránu u Mrtvého moře a v ní nalezené zlomky svitků (cca 50 n.l.):
   - 7Q5 a jeho identifikace jako Mk 6,52-53 názory příznivců i odpůrců, archaická odchylka od standardního textu u 7Q5, (obrázky)
   - V rámci výkladu identifikace 7Q5: co je to Stichometrie, a jak se s její pomocí dají přesně identifikovat (zařadit k původnímu textu) i malé a nepatrné části (úlomky) starověkých papyrů. (Obrázky: použití scriptio continua, stichos a stichometrie u starověkých papyrů)
   - 7Q4 (1 Tim 3,16-4,3)
 
5)  Další nové papyrologické datace částí evangelií a jiných NZ spisů (např. Pařížský P4, tzv. „Supplementum Graecum 1120”)
 
6)  Další pravděpodobné možnosti redatace NZ papyrů
 
7)  A co z toho plyne pro nás


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař