TAMMÍN

11.11.2013

Bohoslovci českých diecézí zvou na setkání mladých mužů 22. - 24. listopadu do arcibiskupského semináře v Praze (www.tamin.spolco.cz)

Bohoslovci českých diecézí pořádají dvakrát do roka krátkou duchovní obnovu pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let v prostorách Arcibiskupského semináře v Praze. Tato duchovní obnova má být pro účastníky příležitostí zastavit se, setkat se s Bohem a hledat duchovní cestu, na kterou je volá Bůh. Snažíme se vytvořit prostor pro modlitbu a nahlédnutí do života semináře a pro zájemce budou možné i rozhovory s představenými a bohoslovci.

Tammím je název pro duchovně volnočasové aktivity, které pořádají bohoslovci českých diecézí, ve většině případů za podpory Nadace Arcibiskupského semináře v Praze. Název „TAMMÍM“ je hebrejské slovo. Do češtiny by se dalo přeložit různými způsoby: dokonalý, bezúhonný, totální, naprostý, a to vždy ve smyslu naprosto oddaný Bohu (srov. Wilhelm Gesenius Handwörterbuch – hebräisches und aramäisches, Leipzig 1895, str. 840). 

Slovo TAMMÍM najdeme mj. v následujících verších Písma svatého:

"Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha." (Dt 18,13)
"Vždyť Hospodin Bůh se štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně" (Žl 84,12)
"Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde cestou bezúhonnoiu, ten bude v mých službách" (Žl 101,6)

 

Teď je jistě jasné, proč jsme vybrali originální název TAMMÍM: život a každé rozhodnutí má být TAMMÍM pro Hospodina. Nabídka aktivit, které najdete na těchto stránkách, mají být rozcestníkem na této cestě.

Aktivity, které pořádáme pod názvem TAMMÍM jsou zaměřené na mladé muže od 15 do 30 let, kteří hledají své povolání. Jsme přesvědčeni o tom, že by se každý člověk měl zajímat o to, kam ho Bůh volá, co konkrétně od něj žádá. V dnešní uspěchané době není jednoduché najít klid, čas a prostor na rozlišování povolání. 
Aktivity TAMMÍM jsou zároveň způsobem jak žít a rozvíjet svou mužskou spiritualitu. O mužské spiritualitě se napsalo mnoho knih. Věříme však, že každý muž v sobě nese svou vlastní, osobitou spiritualitu, kterou denně žije. Obzvlášť v křesťanském bratrském společenství mužů se tato spiritualita může rozvíjet a prohlubovat, a to nejrůznějšími způsoby: společnou prací, vzájemnou modlitbou, při sdílení duchovních a jiných zkušeností ve společenství učedníků, při stolování, meditaci a obzvlášť při společném slavení Eucharistie.

Náklady všech těchto aktivit jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků účastníků a z finanční podpory dobrodinců a přátel Nadace Arcibiskupského semináře.

(převzato z http://tammim.tvorime.net)


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař