Věřící se opět spojí v modlitbě za národ

25.9.2013

V předvečer oslav svátku národního patrona sv. Václava se opět 27. září 2013 v 19.00 hodin slavnostně rozezvučí zvony kostelů v celé republice, aby věřící přiměly k zastavení a ke společné modlitbě v hodinu, kdy bude na poutní místo do Staré Boleslavi převážena relikvie sv. Václava.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ve své výzvě spolubratrům kněžím napsal: „Sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech připomínajících svatého Václava, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřícími s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých.“ Kromě zvonů a společné modlitby má v tento okamžik zaznít také Svatováclavský chorál a česká hymna.

Právě kolem 19.00 hodin bude z bran Arcibiskupského paláce vyjíždět prezidentský vůz označený českou vlajkou s relikvií sv. Václava. Slavnostní převoz svatováclavské relikvie do Staré Boleslavi v doprovodu čestné jednotky motocyklů Hradní stráže a s poctami, které jsou běžně vzdávány pouze hlavě státu, se stal již tradicí. Symbolizuje význam osobnosti knížete Václava jako dědice země české a jeho odkazu i historické sepětí Staré Boleslavi s Pražským hradem, sídlem panovníků.

Do Staré Boleslavi relikvie sv. Václava přijíždí v 19.50. Její příjezd bude očekávat arcibiskup pražský Dominik Duka OP spolu se staroboleslavskou kapitulou a věřícími. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 20.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert se svatováclavským čtením a nešpory.

Více na www.staraboleslav.cz.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař