Volby pastorační rady

5.4.2015

Na začátku velikonoční doby obnoví činnost pastorační rada farnosti (dále jen PR).

PR jsou zřizovány za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží. PR je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolu s farářem má posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

PR v naší farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti, 4 členy jmenuje farář dle svého uvážení a 5 členů PR volí farnost (3 za Hostivař, 2 za Záběhlice).

Po určení členů PR farářem, proběhne ve farnosti návrh kandidátů. Volební komise pak připraví kandidátky a stanoví termín voleb.

Pokud zvolení kandidáti přijmou volbu do PR, složí před farností veřejný slib.
Stanovy pastoračních rad jsou k dispozici na webu farnosti, na záložce O farnosti / Pastorační rada


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař