(28.3.2017)

Mše sv. pro děti v Hostivaři v neděli 2. dubna od 9.30

Mše sv. pro děti v Hostivaři v neděli 2. dubna od 9.30
V neděli 2. dubna bude v kostele v Hostivaři od 9.30 opět dětská mše sv. Děti se podílí na liturgii, čtou čtení, zpívají, po modlitbě Otčenáš nesou přání pokoje rodičům ... více

 

(15.3.2017)

Postní duchovní obnova na faře v Hostivaři v sobotu 1.4. od 9.30

Postní duchovní obnova na faře v Hostivaři v sobotu 1.4. od 9.30
Postní doba, jak lze vyčíst i v textech Písma pro tuto dobu, nás zve ke změně, tj. je třeba se podívat, zda pořád jdu ještě tím směrem, kam mne vedl Pán na začátku. více

 

(15.3.2017)

Postní almužna, misijní koláč

Postní almužna, misijní koláč
Postní doba nás zve k solidaritě s druhými. Zkusme si každý den něco odepřít a odložit za to třeba drobnou finanční částku. Dospělí i děti. více

 

(4.3.2017)

Vyšel nový Farní LIST č.161 - Postní doba 2017

Vyšel nový Farní LIST č.161 - Postní doba 2017
LIST informuje o životě ve farnosti, zve nás k postním přípravě na velikonoce, uvádí již pravidelné úryvky z tweetů papeže Františka a další zajímavosti. více

 

(27.2.2017)

Hospodářská budova ve farnosti

Hospodářská budova ve farnosti
Ve středu 1. března se na faře v 16.30 hod. uskuteční pokračování setkání a diskuze na téma "Uspořádání a vybavení hospodářské budovy – chlívků“. více

 

(28.1.2017)

Přednáška P. Jana Paty – „Nové datování novozákonních papyrů“ v pondělí 13.2. od 18.45 hod na faře

Přednáška P. Jana Paty – „Nové  datování  novozákonních  papyrů“  v pondělí  13.2. od 18.45 hod na faře
Tzv. “nová vlna“ v oblasti biblických věd s pomocí moderních zjištění z oblasti archeologie, papyrologie, filologie, lingvistiky a pod. Vědci upřesňují datování evangelií i jiných NZ spisů. více

 

(15.1.2017)

Týden modliteb za jednotu křesťanů, 18. – 25. ledna ... pozvání ke společné bohoslužbě za jednotu.

Týden modliteb za jednotu křesťanů, 18. – 25. ledna  ...  pozvání ke společné bohoslužbě za jednotu.
Zveme Vás na pondělí 23. ledna na společnou (ekumenickou) bohoslužbu, kterou pořádají farnosti v Petrovicích, Hostivaři, v Uhříněvsi, sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Křesťanské společenství Hostivař. Naše farnost se již tradičně střídá s pořádáním společné ekumenické bohoslužby katolíků, evangelíků, křesťanských společenství z oblasti naší části Prahy. více

 

(13.1.2017)

Nové knihy farní knihovny od RNDr. Jiřího Grygara

Nové knihy farní knihovny od RNDr. Jiřího Grygara
Naše farnost obdržela darem od RNDr. Jiřího Grygara pět knih a dvě brožurky, všechny s vlastnoručním věnováním autora. Knihy si můžete vypůjčit u Jany Mátlové. více

 

(13.1.2017)

Vyhlášení soutěže na projektové práce pro dokončení rekonstrukce hospodářských objektů farnosti

Vyhlášení soutěže na projektové práce pro dokončení rekonstrukce hospodářských objektů farnosti
Farnost vyhlásila veřejnou soutěž na zhotovitele projektu k dokončení rekonstrukce hospodářských objektů farnosti. více

 

(19.12.2016)

"Co bylo před velkým třeskem?" - přednáška RNDr. Jiřího Grygara

"Co bylo před velkým třeskem?" - přednáška RNDr. Jiřího Grygara
V pondělí 26. prosince od 17.00 hod. srdečně zveme do našeho kostela na přednášku pana doktora Jiřího Grygara všechny zájemce o astronomii a všechny ty, kteří se chtějí potěšit pohledem na velikost a krásu Božího stvoření. více

 

(19.12.2016)

Živý Betlém

Živý Betlém
Již tradičně se 25. prosince setkáme u Živého Betléma, abychom mohli společně prožít co se vlastně v Betlémě přihodilo. Uslyšíme slova o tajemství vánoc, Betlémské hvězdě a příchodu mudrců do Betléma z pohledu archeologických nálezů babylónských astronomických klínopisných tabulek ze Slunečního chrámu v Sipparu. více

 

(10.12.2016)

Přehled vánočních bohoslužeb

Přehled vánočních bohoslužeb
Přehled vánočních bohoslužeb je uveden na stránkách Bohoslužeb našeho serveru. i ve farním Listu 159. více

 

(27.11.2016)

Adventní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 3. prosince od 9. hodin

Adventní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 3. prosince od 9. hodin
Zveme na adventní duchovní obnovu - je pro všechny podnětem k hledání Boží přítomnosti, která je pramenem síly v každodenním životě. více

 

(27.11.2016)

Tradiční Mikulášská bude v neděli 4. prosince od 16 hodin, příspěvek na misijní dílo

Tradiční Mikulášská bude v neděli 4. prosince od 16 hodin, příspěvek na misijní dílo
Zveme všechny zájemce v neděli 4. 12. od 16 hodin do kostela v Hostivaři na již tradiční Mikulášskou. Paní režisérka Marie Svobodová nás s dětmi opět překvapí pěkným divadlem, tentokrát uvidíme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Přispějí i ti nejmenší. Mikuláše bude reprezentovat – jak jinak – opět Jiří Mátl. více

 

(21.11.2016)

Pozvánka na před-adventní setkání Výroba Adventního věnce v sobotu 26. listopadu od 9.30 do cca 12 hodin na faře v Hostivaři

Pozvánka na před-adventní setkání Výroba Adventního věnce v sobotu 26. listopadu od 9.30 do cca 12 hodin na faře v Hostivaři
Zveme zájemce na společnou výrobu adventních věnců nebo vánočních dekorací. Naučíme Vás vyrobit si adventní věnec se svíčkami nebo jako dekoraci na dveře. Po skončení našeho setkání si domů odnesete vlastnoručně vyrobený a podle Vaší fantazie ozdobený adventní věnec nebo dekoraci. více

 

(30.10.2016)

Podzimní brigáda ve farním areálu v Hostivaři v sobotu 12. listopadu od 9 hodin.

Podzimní brigáda ve farním areálu v Hostivaři v sobotu 12. listopadu od 9 hodin.
Náš kostel i celý farní areál patří nám všem. O toto naše dědictví musíme také pečovat. Postupně jej zvelebujeme, probíhají opravy. Jednou z možností je i jarní a podzimní brigáda. více

 

(17.9.2016)

Výuka náboženství v prvním pololetí nového školního roku

Výuka náboženství v prvním pololetí nového školního roku
Děti v naší farnosti se setkávají i k výuce náboženství. Ta probíhá na faře i ve farním areálu dle potřeby. více

 

(11.9.2016)

Radost z lásky - na setkání na faře ve středu 14.9. od 20 hodin

Radost z lásky - na setkání na faře ve středu 14.9. od 20 hodin
Naše pravidelné měsíční setkání Nad Písmem se uskuteční ve středu 14.9. od 20 hodin na faře. Letos budeme vedle čtení Písma na následující neděli probírat exhortaci papeže Františka "Radost z lásky" (Amoris Laetitia) o lásce v rodině. více

 

(11.9.2016)

Poděkování lektorům naší farnosti

Poděkování lektorům naší farnosti
Mše svatá s poděkováním a požehnáním všem našim lektorům, kteří přispívají oslavě Boží čtením Božího slova, bude sloužena v úterý 13. září v 18.00 hodin. více

 

(1.9.2016)

Příprava organizace výuky náboženství pro první pololetí školního roku

Příprava organizace výuky náboženství pro první pololetí školního roku
Děti v naší farnosti se setkávají i k výuce náboženství. Ta probíhá na faře i ve farním areálu dle potřeby. Rádi přivítáme i další děti. více

 

(17.8.2016)

1. září - Světový den modliteb za péči o stvoření

1. září - Světový den modliteb za péči o stvoření
Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření. Přijměte spolu s námi výzvu papeže Františka a zapojte se do "Dne, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě". více

 

(16.8.2016)

Svátek umučení svatého Jana Křtitele - Pouť v Hostivaři

Svátek umučení svatého Jana Křtitele - Pouť v Hostivaři
Slavnost našeho kostele - "Umučení sv. Jana Křtitele" oslavíme v kostele v Hostivaři na bohoslužbách v neděli 28. 8. (v 8 i v 11 hod.). více

 

(20.6.2016)

Mše svatá na poděkování za školní rok

Mše svatá na poděkování za školní rok
V pátek 24.6. v 18 hodin oslavíme mši sv. na poděkování za proběhlý školní rok, za děti, učitele i vše co se podařilo. S prosbou svěříme Pánu i to co se nepovedlo. více

 

(11.6.2016)

Ve farním areálu se chystá výstava výkresů a prací dětí a učitelů ZUŠ Trhanovské náměstí

Ve farním areálu se chystá výstava výkresů a prací dětí a učitelů ZUŠ Trhanovské náměstí
Tradice výstav prací žáků výtvarného oboru ze základní umělecké školy na Trhanovském náměstí, pořádaných ve farním areálu hostivařského kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vznikla v červnu roku 2010. Tento rok se tedy jedná již o sedmý ročník ,,Hostivařské farní stodoly". více

 

(6.6.2016)

Noc kostelů 10.6. - ukažme čím je pro nás kostel

Noc kostelů 10.6. - ukažme čím je pro nás kostel
Naše farnost nezahrnuje pouze ty, co chodí do kostela, ale i všechny lidi v naší oblasti. Společně jsme zdědili mnoho krásného. Chrámové zdi svým způsobem promlouvají ke každému, kdo nastraží uši. Přijďte a poslouchejte. více

 

(27.5.2016)

Farní pouť 4. června 2016 – Klášter Sázava a hrad Šternberk

Srdečně zveme. Chceme se podívat na pěkná místa, na "promodleném" místě poděkovat Pánu za mnohé dary a svěřit mu své starosti. A chceme také při této příležitosti být spolu. více

 

(3.5.2016)

Pozvání na oslavu křtu dětí pokřtěných v naší farnosti

Pozvání na oslavu křtu  dětí pokřtěných v naší farnosti
Dne 8. května od 14 hodin (Den matek) se v naší farnosti uskuteční první větší setkání rodičů a dětí, které byly před časem v obou našich kostelech pokřtěny. Chceme si spolu s nimi znovu tuto radost připomenout. více

 

(24.4.2016)

Kardinál Dominik Duka udělí Svatovojtěšskou medaili Jiřímu Grygarovi

Kardinál Dominik Duka udělí Svatovojtěšskou medaili Jiřímu Grygarovi
Gratulujeme našemu farníkovi, panu doktoru Jiřímu Grygarovi, k udělení Svatovojtěšské medaile Pražského arcibiskupství za zásluhy na poli vědy a cenný přínos k diskuzi o vztahu vědy a víry. více

 

(17.4.2016)

Pražská pouť farností a rodin ke Svaté bráně milosrdenství u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad

Pražská pouť farností a rodin ke Svaté bráně milosrdenství u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad
V sobotu 30. dubna se zúčastníme pražské pouti farností a rodin ke Svaté bráně milosrdenství u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. více

 

(12.4.2016)

Promítání filmu Poslední vrchol

Promítání filmu Poslední vrchol
V rámci týdne modliteb za povolání zveme na úterý 12. dubna od 19. hodin (po večerní mši sv.) do Hostivaře na faru na promítání filmu Poslední vrchol. více

 

(12.4.2016)

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání
Od 11. do 17. dubna 2016 probíhá Týden modliteb za duchovní povolání (Neděle Dobrého pastýře, 4. neděle velikonoční). více

 

(15.3.2016)

Zachraňte pohádku – předvelikonoční akce

Zachraňte pohádku – předvelikonoční akce
V sobotu 19. března Vás zveme na rodinnou předvelikonoční akci s názvem „Zachraňte pohádku“. více

 

(15.3.2016)

Křížová cesta s dětmi

Křížová cesta s dětmi
V pátek 18.3. od 16 hodin v naší farnosti prožijí křížovou cestu předškolní a mladší školní děti. Půjdou okolo kostela. více

 

(12.2.2016)

Postní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 20. února od 9.30

Postní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 20. února od 9.30
Zveme na postní duchovní obnovu. Účastníme se tak i na dobrech roku Milosrdenství. více

 

(3.2.2016)

V neděli 7. února nás při mši sv. v Hostivaři v 8 hodin navštíví otec biskup Karel Herbst - Kája

V neděli 7. února nás při mši sv. v Hostivaři v 8 hodin navštíví otec biskup Karel Herbst - Kája
Všichni jste srdečně zváni na posezení s Kájou na faře při naší pravidelné kávě po mši sv. více

 

(10.1.2016)

Mše sv. pro děti v Hostivaři v neděli 17. ledna od 9.30

Mše sv. pro děti v Hostivaři v neděli 17. ledna od 9.30
V neděli 17. ledna bude opět v Hostivaři mše sv. více zaměřena na děti. Tentokrát opět již od 9.30. více

 

(27.12.2015)

Večerní posezení na faře 31.12.

Večerní posezení na faře 31.12.
Na závěr občanského roku zveme ke společnému posezení na faře po mši sv., která bude sloužena na poděkování za občanský rok. více

 

(23.12.2015)

Obnova manželského slibu

Obnova manželského slibu
Na svátek Svaté rodiny (neděle 27.12.) bude možnost na mši sv. v 8.00 a v 11. hodin obnovit manželský slib. Projděme si jej předem a připomeňme si své rozhodnutí potvrzené slavným slibem ... více

 

(14.12.2015)

Setkání s kardinálem Miloslavem Vlkem a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 20. 12. 2015

Setkání s kardinálem Miloslavem Vlkem a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 20. 12. 2015
Na neděli 20. 12. odpoledne zveme na předvánoční setkání s kardinálem Miloslavem Vlkem a na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. více

 

(27.11.2015)

Adventní farní LIST č. 152

Adventní farní LIST č. 152
Na 1. neděli adventní vychází nový farní LIST. Zve nás na adventní (a v předstihu i vánoční) aktivity farnosti. Naleznete zde také přehled vánočních bohoslužeb v obou našich kostelích. více

 

(30.10.2015)

Pozvánka na návštěvu a prohlídku kostela svatého Benedikta na Hradčanech 15. listopadu.

Pozvánka na návštěvu a prohlídku kostela svatého Benedikta na Hradčanech 15. listopadu.
Zveme Vás na návštěvu a prohlídku kostela svatého Benedikta na Hradčanech, kde je uloženo tělo ctihodné matky Marie Elekty. více

 

(30.10.2015)

Výroba lampionů a dětský lampionový průvod

Výroba lampionů a dětský lampionový průvod
Ve čtvrtek 5. listopadu se pro děti z celé farnosti a okolí uskuteční od 16.00 hodin na faře v Hostivaři společná výroba lampionů a lampionový průvod v okolí kostela. více

 

(27.10.2015)

Bratři z Taize nás zvou na Slavnost Světla v Praze 17. listopadu 2015

Bratři z Taize nás zvou na Slavnost Světla v Praze 17. listopadu 2015
Už uplynul téměř rok, kdy jsme v radosti prožívali evropské setkání mladých v Praze. Bratři z komunity Taizé nám píší, že jsou velmi vděční, že se tolik z nás zúčastnilo této etapy pouti důvěry, a pomáhalo nejrůznějším způsobem během přípravy i celého setkání. více

 

(26.9.2015)

Přehled akcí a promluv papeže Františka při cestě na Kubu a USA

Přehled akcí a promluv papeže Františka při cestě na Kubu a USA
Cesty papeže Františka jsou velmi sledovány. Jeho promluvy obsahují stále: Bůh je Láska, která nás zve k milosrdenství, k aktivitě a nasazení pro pomoc potřebným. Za stav světa, lidí okolo nás i přírody máme každý svoji zodpovědnost. více

 

(22.9.2015)

Jak je to s restituovaným majetkem v naší farnosti - schůzka na faře 29.9.

Jak je to s restituovaným majetkem v naší farnosti - schůzka na faře 29.9.
Na konci školního roku získala naše farnost v rámci zákona o restituci církevního majetku několik pozemků o výměře od několika m2 po 2,6 ha. Jedná se převážně o pozemky zatím obtížně ekonomicky využitelné, které v současnosti představují náklady na svoji údržbu. Jsou dislokovány podél Botiče či Hostivařské přehrady. více

 

(17.9.2015)

Na jednání pastorační rady 15.9. byl aktualizován pastorační plán farnosti

Na jednání pastorační rady 15.9. byl aktualizován pastorační plán farnosti
Naše pastorační rada přijala aktualizovaný pastorační plán naší farnosti. Navazuje na pastorační plán Arcidiecéze. Ukazuje směřování farnosti i hlavní aktivity. více

 

(7.9.2015)

Poutní mše svatá v Záběhlicích

Poutní mše svatá v Záběhlicích
Poutní mše svatá ke cti Narození Panny Marie v kostele v Záběhlicích bude sloužena v neděli 13. září v 9.30 hodin. Všichni jste srdečně zváni! více

 

(7.9.2015)

Brigáda na novém pozemku

Brigáda na novém pozemku
V sobotu 12. září se v 9.30 hod. uskuteční brigáda na novém pozemku nad přehradou. Je třeba uklidit velké množství nepořádku ... více

 

(30.8.2015)

Setkání k domluvení výuky náboženství

Setkání k domluvení výuky náboženství
Koordinační schůzky k přihlášení dětí a termínům výuky náboženství v novém školním roce se uskuteční v úterý 8. září a ve čtvrtek 10. září po mši sv. (cca po 18.45) na faře v Hostivaři. více

 

(30.8.2015)

Mše sv. na začátek školního roku

Mše sv. na začátek školního roku
V neděli 6. září při mši sv. v 11 hodin svěříme Bohu děti, žáky, studenty i učitele z naší farnosti z celého blízkého i širokého okolí. více

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař