7. neděle velikonoční "A"Dnešní neděle – poslední velikonoční doby – je zarámována svátkem Nanebevstoupení Páně
a svátkem Seslání Ducha svatého. Matka Ježíšova Maria, apoštolové a první věřící jsou
pohromadě a modlí se za seslání Ježíšova Ducha. Připojme se k prvotní církvi v její prosebné
a děkovné modlitbě. 
 
Pravidelné bohoslužby 
viz Bohoslužby  
 
Mše svaté v tomto týdnu v Hostivaři
Pondělí
18.00 hod. před mší svatou májová pobožnost
Úterý
18.00 hod. před mší svatou májová pobožnost
Středa
18.00 hod. před mší svatou májová pobožnost
Čtvrtek
18.00 hod. před mší svatou modlitba růžence
Pátek
18.00 hod. před mší svatou modlitba růžence – první pátek
Sobota
  8.00 hod. první sobota
Neděle
 
  8.00 hod.
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v Záběhlicích
Středa
18.00 hod. 
Pátek
18.00 hod. první pátek
Neděle
  9.30 hod. 
 
Slavnosti, svátky a památky
V   úterý
30.05.
je památka sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze.
Ve středu
31.05.
je svátek Navštívení Panny Marie.
V   pátek
02.06.
je památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků.
V   sobotu
03.06.
je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
V   neděli
04.06.
je slavnost Seslání Ducha Svatého.
 
Májové pobožnosti
Májové pobožnosti jsou ve všední den v 17.30 hodin.
 
Setkávání Mariiny legie
Setkání je vždy ve čtvrtek po mši svaté na faře.
Kontakt: Jiřina Nováková 608 550 728
 
Modlitba
Modleme se za děti naší farnosti, které přijaly první svaté přijímání a také za nově pokřtěné a biřmované.
 
Farní pouť
Blíží se termín naší farní pouti – sobota 3. června.
Letos navštívíme klášter v Kostelním Vydří a zámek Dačice.
Prosíme zájemce, aby se zapsali v sakristii. Předem děkujeme.
 
Noc kostelů
V pátek 9. června proběhne v našich kostelích v Hostivaři a v Záběhlicích „Noc kostelů“.
Podtext této akce je: "Čím je pro nás kostel".
 
Prosíme ochotné farníky, kteří by pomohli s doprovázením návštěvníků, aby se přihlásili
u pana jáhna Josefa Bernarda pro hostivařský kostel a u patera Jana Paty pro Záběhlice.

Modleme se také za návštěvníky Noci kostelů, aby jim nebyla jen zajímavou kulturní akcí,
ale aby v kostele zažili dotek Boží blízkosti.
 
Modlitba růžence
Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě růžence vždy půl hodiny před každou mší svatou.
Svatý otec František nás vybízí k modlitbě růžence za potřeby současného neklidného světa.
 
Poštovní známky na misie
Pokud z pohlednic či dopisních obálek odstřihnete poštovní známku cca 1cm kolem,
pomůžete tím dětem v Africe. Známky můžete dát do krabičky, která bude v zadní části kostela.
 
 
 
Přejeme Vám požehnané dny.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař