4. neděle postní "A"Postní doba je pro křesťana víc, než zápas s minulostí. Je to vlastně zápas o svobodu
– jak proti otročení nerozumnému tělu, tak proti otročení sobeckému duchu.
Vítězit v tom zápasu, třebas i maličko, to je vždy radost: „Veselte se, neboť váš zármutek
se promění v radost“ tak začíná první verš dnešní bohoslužby.
My však nejprve vyznejme s pokorou své prohry a prosme za odpuštění.
 
Pravidelné bohoslužby 
viz Bohoslužby  
 
Mše svaté v tomto týdnu v Hostivaři
Pondělí
18.00 hod.
Úterý
18.00 hod. před mší svatou výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Středa
18.00 hod.
Čtvrtek
18.00 hod. před mší svatou modlitba růžence
Pátek
18.00 hod. před mší svatou Křížová cesta v 17.30 hod.
Sobota
  8.00 hod. první sobota
Neděle
 
 
  8.00 hod.
  9.30 hod. mše svatá pro děti
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v Záběhlicích
Středa
18.00 hod.
Neděle
  9.30 hod.
 
Misijní koláč
Na dnešní neděli maminky s dětmi napekly koláče a jiné dobroty a budou je nabízet po mši
svaté k prodeji. Získanými prostředky tak podpoří projekty charity pro chudé a potřebné.
 
Setkávání Mariiny legie
Setkání je vždy ve čtvrtek po mši svaté na faře.
Kontakt: Jiřina Nováková: 608 550 728
 
Křížová cesta
Křížová cesta je vždy v pátek před mší svatou v 17.30 hodin.
 
Modlitba za připravující se k přijetí svátostí
Modleme se za katechumeny, biřmovance a děti, kteří se připravují ke svátostem.
 
Postní duchovní obnova
V sobotu 1. dubna proběhne na faře v Hostivaři postní duchovní obnova.
Duchovní obnovu povede salesián P. Josef Šplíchal.
Začátek je v 9. 30 hod. a vše zakončíme mší svatou přibližně v 15.00 hodin.
 
Postní almužna
Almužna má být provázena modlitbou a postem. Princip „Postní almužny“ je velmi
jednoduchý: V sakristii našich kostelů si můžete vyzvednout papírové skládací kasičky. 
Kdo se do této akce zapojí, ať si během postní doby odkládá do kasičky vždy takovou
částku peněz, která nějak charakterizuje jeho sebezápor.
 
Na Květnou neděli kasičky shromáždíme v kostele a s obětními dary přineseme k oltáři.
Tyto postní peníze navrhujeme, stejně jako loni, předat Jiřímu Svobodovi, salesiánu
na misiích v Bulharsku. Každý se ale může rozhodnout sám, jak tyto uspořené prostředky
využít a to i třeba uvedením účelu na krabičce.
 
Modlitba růžence
Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě růžence vždy půl hodiny před každou mší svatou.
Svatý otec František nás vybízí k modlitbě růžence za potřeby současného neklidného světa.
 
Poštovní známky na misie
Pokud z pohlednic či dopisních obálek odstřihnete poštovní známku cca 1cm kolem,
pomůžete tím dětem v Africe. Známky můžete dát do krabičky, která bude v zadní části kostela.
 
 
Přejeme Vám požehnaný postní týden.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař