Vyhledání bohoslužeb v celé České republice je na adrese b.cirkev.cz
Nedělní liturgické texty jsou na adrese www.vira.cz/nedelni-liturgie 
 
Vánoční bohoslužby 2018
 
V kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
 
23. 12.  -  4. neděle adventní
  8.00 a 11.00 mše sv.
24. 12.  (ponděli)    Štědrý večer
16.00 mše sv. pro rodiny s dětmi
22.00 vánoční mše sv.
25. 12.  (úterý)       slavnost Narození Páně
 8.00 a 11.00 mše sv.
26. 12.  (středa)      sv. Štěpána
8.00 a 11.00 mše sv.
27. 12.  (čtvrtek)
18.00 mše sv.
28. 12.  (pátek)
18.00 mše sv.
29. 12.  (sobota)
18.00 mše sv.
30. 12.  (neděle)     sv. Rodiny     
8.00 a 11.00 mše sv.
s obnovou manželských slibů
31. 12.  (pondělí)    poslední den obč. roku
18.00 mše sv.
  1. 1.    (úterý)       slavnost Matky Boží P. Marie, Nový rok
 8.00 a 11.00 mše sv.
  6. 1.    (neděle)     Zjevení Páně (Tří králů)
8.00 a 11.00 mše sv.
     žehnání vody, kadidla a křídy
 
V kostele Narození Panny Marie, Praha-Záběhlice
 
23. 12.  -  4. neděle adventní
9.30 mše sv.
24. 12.  (ponděli)    Štědrý večer
16.00 mše sv. pro rodiny s dětmi
24.00 půlnoční vánoční mše sv.
25. 12.  (úterý)       slavnost Narození Páně
9.30 mše sv.
26. 12.  (středa)     sv. Štěpána
9.30 mše sv.
28. 12.  (pátek)
18.00 mše sv.
30. 12.  (neděle)     sv. Rodiny
9.30 mše sv.
s obnovou manželských slibů
  1. 1.    (úterý)        slavnost Matky Boží P. Marie,  Nový rok
9.30 mše sv.
  6. 1.    (neděle)     Zjevení Páně (Tří králů)
9.30 mše sv.
 žehnání vody, kadidla, křídy
 
 
Bohoslužby během roku 
 
 V kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
 
neděle
  8:00 a 11:00
pondělí
 18:00
úterý
 18:00
středa
 18:00
čtvrtek
 18:00
pátek
 18:00
sobota
   8:00
Přede mší sv. ve čtvrtek od 17.30  eucharistický výstav a tichá adorace
Přede mší sv. v pondělí, úterý, středu a pátek od 17.30  společná modlitba růžence
 
 
V kostele Narození Panny Marie, Praha-Záběhlice 
 
neděle
  9:30
 
 
středa
 17:00
pátek 
 17:00
 
 
 
Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou
Mimo tyto termíny po domluvě s knězem - možnost i duchovního rozhovoru
 
Termíny dalších farních aktivit jsou uváděny průběžně na www.centrumhostivar.cz: Pravidelné aktivity a Aktuální ohlášky 
___________________________________________________________________________________________________!_____
Mše sv. v Domově důchodců: první a třetí čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv.    -  Praha 10, Záběhlice Sněženková 2973/8
Mše sv. v Domově seniorů:     druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv. -  Praha 10, Zahradní město Zvonková 2906/6
 
 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař