1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření.

26.8.2019

1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření.Milí kněží, vychovatelé z celé České republiky. Datum 1.9. není pouhým počátkem nového školního roku, jak máme všichni zafixováno, ale je to také Světový den modliteb za péči o stvoření, který se slaví v křesťanských církvích již několik desítek let. Římskokatolická církev se přidala ke slaveni toho dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato Si - Buď pochválen - Encyklika o péči o společný domov.

Naše výzva letos směřuje ke společné modlitbě za Zemi. Jak píše v úvodu Encykliky sv. otec František:  „Tato sestra (Země) protestuje proti zlu, které ji působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh. … Někteří z křesťanů jsou oddaní věřící, chodí do kostela, pravidelně se věnují modlitbě, ale starost o životní prostředí berou jako příliš pozemskou a materiální. Chybí nám ekologická konverze, která vede k tomu, že umožníme, aby ve vztazích se světem, který nás obklopuje,  vyšly najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem.“ 
 
Laudato si výzva je výzvou mladých mládeži a všem farním společenstvím. Konkrétně vyzývá  k modlitbě v přírodě kdykoliv během 1. 9., nejlépe u nějakého křížku nebo poutního místa. 
 
Nádherné inspirace ke společné modlitbě můžeme najít přímo v závěru encykliky. Modlitba za Zemi může mít mnoho podob. Ať už zazní po slavení nedělní mše svaté, kdy se ji může účastnit celé farní společenství nebo může proběhnout přímo v přírodě u některého z křížů ve vaší farnosti. Drobný farní výlet k tomuto zastavení se může proměnit také v inspiraci, jak se do péče o stvoření může prakticky zapojit farnost i jednotlivec (úklid lesa, výsadba stromů, tříděný odpad na faře i minimalizace odpadů v domácnostech apod.)  Ať už zvolíte jakoukoliv formu, důležitý je vždy obsah:  důvěra v Boha a rozhodnutí pečovat o stvoření také vlastními silami. 
 
Tato výzva směřující k modlitbě i akci, kterou morálně zaštiťuji, vznikla ve společenstvích mladých lidí v rámci iniciativ signály.cz (komunitní web pro mlád), Laudato si, z.s. (spolek inspirovaný encyklikou a motivující k ochraně přírody) a Sekce pro mládež České biskupské konference. Věříme, že se zapojí mladí také z vaší farnosti, nebojte se je oslovit a spolně dát této výzvě podobu, která bude pro vaše  farní společenství ta pravá. 
Sekce pro mládež ČBK
P. Kamil Strak, ředitel

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař