(7.10.2014)

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii růžencové.

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii růžencové.
V našem farním společenství se společně modlíme růženec půl hodiny před každou mší svatou. Svatý otec František nás vybízí k modlitbě za potřeby současného neklidného světa. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(5.10.2014)

Modlitba za biskupskou synodu o rodině

Modlitba za biskupskou synodu o rodině
„Vyzývám všechny, jednotlivce i společenství, aby se modlili za tuto důležitou událost. Svěřuji také tento úmysl přímluvě Panny Marie,“ prohlásil papež František tématu rodiny a aktuálním výzvám, které před ní a před církví stojí. Přikládáme text modlitby sepsané Svatým otcem k této příležitosti. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(16.9.2014)

Začíná příprava na pražské setkání mladých - Taizé 2014

Začíná příprava na pražské setkání mladých - Taizé 2014
Od poloviny září se v Praze začne intenzivně připravovat evropské setkání mladých Taizé 2014, které se letos bude konat u nás. Koordinaci v naší farnosti zajišťuje Josef Bernard, tel.: 602 314 972, mail: bernard@vlak.cz. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(15.8.2014)

Slavnosti kostelů naší farnosti - poutě v Hostivaři a Záběhlicích

Slavnosti kostelů naší farnosti - poutě v Hostivaři a Záběhlicích
Naše oba kostely mají také své svátky a to: v pátek 29.8. - Umučení sv. Jana Křtitele – svátek kostela v Hostivaři a v pondělí 8.9. - Narození Panny Marie – svátek kostela v Záběhlicích. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(4.8.2014)

Podzimní nabídka Pastoračního střediska - Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském

Podzimní nabídka Pastoračního střediska - Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském
Srdečně Vás zdravíme a opět přicházíme s nabídkou programů Pastoračního střediska - Centra pro rodinu, Thákurova 3, Praha 6, http://www.apha.cz/cpr, tel. 220 181 777. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(28.7.2014)

Čím oslovíme lidi okolo nás ? Církev nikdy nebude tak lákavá, jako Bůh sám...

Čím oslovíme lidi okolo nás ? Církev nikdy nebude tak lákavá, jako Bůh sám...
Východiskem všech snah o živější církev, která by byla schopna lépe oslovit lidi, není pohled na církev samotnou se všemi jejími strukturami a úřady, akcemi a prohlášeními, strategiemi a metodami, nýbrž pohled na Boha, jak nám jej umožnil Ježíš. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(23.6.2014)

Pastorační plán Arcidiecéze pražské

Pastorační plán Arcidiecéze pražské
K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství 15. června vyhlásil otec kardinál Dominik Duka pro Arcidiecézi pražskou Pastorační plán. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(4.6.2014)

Kdo v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost? Duch svatý!

Kdo v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost?     Duch svatý!
Radost je pečeť křesťana i v utrpení a soužení – konstatoval papež František v homilii při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty (22.5.2014). Zdůraznil přitom, že Duch svatý nás učí lásce a naplňuje radostí. Ježíš před svým nanebevstoupením mluvil o mnoha věcech, začínal papež, ale vždycky se to týkalo „třech klíčových slov: pokoje, lásky a radosti. O pokoji nám řekl, že nám jej nedává tak jako jej dává svět, ale navždy. O lásce řekl mnohokrát, že je přikázáním vůči Bohu a bližnímu a téměř z něj v 25. kapitole Matoušova evangelia učinil protokol, podle něhož budeme všichni souzeni. V dnešním evangeliu (Jan 15,9-11), pokračoval papež, říká Ježíš o lásce něco nového. Říká nejenom mějte se rádi, ale zůstaňte v mé lásce“. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(29.5.2014)

Jaký význam má pro nás Nanebevstoupení? - ptá se papež František

Jaký význam má pro nás Nanebevstoupení?  - ptá se papež František
Drazí bratři a sestry, v Krédu nacházíme tvrzení, že Ježíš „vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce“. Ježíšův pozemský život kulminuje událostí Nanebevstoupení, když přechází z tohoto světa k Otci a usedá po Jeho pravici. Jaký je význam této události? Jaké jsou její důsledky pro náš život? Co znamená myslet na Ježíše sedícího po pravici Otce? více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.5.2014)

Noc kostelů letos již popáté

Noc kostelů letos již popáté
Kostely pražské arcidiecéze, tak jako i kostely na jiných místech naší země a v zahraničí, se letos otevřou 23. května. Hudba, výtvarné dílny, divadlo, prohlídka běžně nepřístupných prostor, čtení z Bible či modlitby, to vše budou farnosti nabízet příchozím. V pražské arcidiecézi je přihlášeno přes 270 kostelů. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.4.2014)

Věta, jakou o sobě říká sám Ježíš … "Já jsem vzkříšení a život“ (Jan 11,25)

Věta, jakou o sobě říká sám Ježíš  …  "Já jsem vzkříšení a život“ (Jan 11,25)
Když dnes sledujeme křesťanství, tak po dvou tisících letech svého trvání nevypadá jen jako rozkošatělý strom. Ve své teologii, výtvarném umění, liturgii, zvycích a historii se podobá spíše velké botanické zahradě. Člověku, který k němu přichází zvenčí, může dokonce připadat tak velké a nepřehledné jako prales. Na tom není nic špatného, protože to, co žije, se vždy rozrůstá a košatí. Ale v pralese se člověk může ztratit a i ve velké botanické zahradě zabloudit. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(18.4.2014)

Jidáš zůstal sám, uzavřen sám do sebe.

Jidáš zůstal sám, uzavřen sám do sebe.
Je jisté, že Jidáš musel prožívat vnitřní boje a že ve svém srdci nosil mnoho pochybností a temných myšlenek. S nikým však o nich nemluvil, a proto se staly zdrojem jeho klamu, zaslepenosti a tvrdošíjnosti. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(16.4.2014)

Tomášova nevíra je nám užitečná (Benedikt XVI.)

Tomášova nevíra je nám užitečná (Benedikt XVI.)
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím!“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ (Jan 20,24-29). více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(11.4.2014)

Poselství Svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže 2014

Poselství Svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže 2014
Drazí mladí, do mé paměti se vtisklo mimořádné setkání v Rio de Janeiru během XXVIII. světového dne mládeže: velká slavnost víry a bratrství! Výborní Brazilci nás přijali s otevřenou náručí podobně jako socha Krista Spasitele, která na vrcholku Corcovada dominuje úžasné scenérii pláže Copacabana. Na tomto mořském pobřeží Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i vzdálenými, až po nejzazší zeměpisné a existenciální periférie naší doby. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.3.2014)

Blahopřeji všem otcům, ať vám sv. Josef žehná a provází vás

Blahopřeji všem otcům, ať vám sv. Josef žehná a provází vás
Dobrý den, drazí bratři a sestry, dnes, 19. března, slavíme svátek svatého Josefa, Snoubence Panny Marie a Patrona všeobecné církve. Tuto katechezi tedy věnujeme jemu. Zasluhuje naši vděčnost a úctu za to, jak dovedl ochraňovat Nejsvětější Pannu a Syna Ježíše. Josefovou charakteristikou je, že byl ochráncem. Jeho velkým posláním je být ochráncem. Dnes bych rád pojal toto téma ze zvláštní perspektivy, zvychovatelského hlediska. Pohlédněme na Josefa jako na vzor vychovatele, kterýchrání a doprovází Ježíše na cestě jeho růstu v „moudrosti, věku a oblibě u Bohu i lidí“, jak říká evangelium (Lk 2,52). Nebyl Ježíšovým otcem. Tím je Bůh. Byl však Ježíšovi tatínkem, choval se k Ježíšovi jako otec, aby mu umožnil růst. A v čem mu umožnil růst? V moudrosti, věku a milosti. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(12.3.2014)

List papeže Františka adresovaný rodinám

List papeže Františka adresovaný rodinám
Papež František, podobně jako jeho předchůdce bl. Jan Pavel II., napsal dopis všem katolickým rodinám. List je datován 2. února, tedy ve svátek Uvedení Páně do chrámu. Papež František se obrací na rodiny s prosbou o modlitbu a podporu biskupského synodu, svolaného k diskusi na téma „Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(3.3.2014)

Začíná postní doba

Začíná postní doba
Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané připravit. Mívají mezi sebou i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude o Velikonocích pokřtěn, a pomáhají mu. Všichni společně hledají, co je v životě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.2.2014)

Papež František se setkal s českými biskupy

Papež František se setkal s českými biskupy
V pátek 14. února přijal papež František patnáct českých a moravských biskupů na soukromé audienci. Během uzavřeného setkání, které trvalo zhruba hodinu a půl, předal také svůj projev, v němž dává české církvi některá doporučení. Ta se týkají pastorace, dialogu s nevěřícími, poslání biskupa nebo ekonomickým záležitostem. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(3.2.2014)

DVA VLCI V NÁS

DVA VLCI V NÁS
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. více

Sekce: Články

(15.1.2014)

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2014

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2014
Tradičním termínem Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou dny 18. – 25. ledna (začíná na svátek Panny Marie - Matky jednoty křesťanů). Smyslem je formovat vstup do nového roku tak, abychom společně věděli, jaký imperativ se dnes vztahuje na nás, vyznavače Kristovy. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(4.1.2014)

Blíží se synoda “Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace”

Blíží se synoda “Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace”
Svatý otec František již na podzim vyhlásil na termín 5.-9. října 2014 mimořádné generální shromáždění biskupského synodu na téma “Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace”. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(3.12.2013)

Bůh není ´někde v nebi´

Bůh není ´někde v nebi´
Biblická antifona „Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“ je jakýmsi vstupem do období adventu. Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále. Advent nás vybízí: „Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!“ více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.11.2013)

Papež, který nám klade otázky

Papež, který nám klade otázky
Ve Vatikánu byl představen přípravný dokument pro příští mimořádný synod, který se bude věnovat především rodině a jejím těžkostem. Obsahuje i dotazník, s řadou otázek z oblasti rodiny, manželství, antikoncepce ale i ateismu apod. V současnosti se připravuje distribuce dokumentu do jednotlivých farností. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(10.10.2013)

Spolupráce farnosti s lidmi dobré vůle

Spolupráce farnosti s lidmi dobré vůle
Hostivařská farnost je součástí našeho životního prostoru. Myslíme na všechny obyvatele, kteří zde žijí, pravidelně pamatujeme a děkujeme za vše dobré při mši sv. první úterý v měsíci. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(1.10.2013)

Výstava o Bibli kralické

Výstava o Bibli kralické
Kardinál Dominik Duka spolu s předsedou Ekumenické rady církví Joelem Rumlem otevřeli ve středu 11. září v pražském Klementinu výstavu věnovanou nejdůležitějšímu překladu bible do českého jazyka, kterým je Bible kralická. Připravila ji Národní knihovna v roce čtyřstého výročí posledního předbělohorského vydání tohoto českého humanistického díla. Výstava provádí návštěvníky přehledně dějinami kralického překladu od jeho vzniku až do současnosti a přibližuje, proč se tato bible stala jedním z klenotu národní kultury. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(11.9.2013)

Jak s církevním majetkem? - Dominik Duka a Karel Štícha v rozhovoru pro LN

Jak s církevním majetkem? - Dominik Duka a Karel Štícha v rozhovoru pro LN
Majetkové narovnání mezi státem a církvemi je v plném proudu. Mnozí se proto ptají: co bude církev se získaným majetkem dělat? Odpověď bude možná daleko jednodušší, než by mnozí čekali. Budeme hospodařit, tak jako doposud. Protože nejsem ekonom, nechám za sebe tentokrát mluvit hlavního ekonoma pražské arcidiecéze ing. Štíchu v rozhovoru, který poskytl LN. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(7.9.2013)

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Moji drazí farníci, drazí žáci a studenti, kteří začínáte nový školní rok. Učit se je krásné a nutné. Věnujte se studiu z celého srdce. Kéž odhalíte také radost z přátelství, jako množství mladých lidí, kteří se setkali se Zmrtvýchvstalým Kristem v Riu de Janeiro. Nedostanou se do novin, nedopustili se násilí, neudělali žádný skandál a nejsou mediálně zajímaví. Avšak pokud ponesou svoji lásku ke Kristu do života všedních dnů - skrze její prožívání a sdílení - vytvářejí Jeho království, budují bratrství, konají skutky milosrdenství a jsou mocnou silou, která tvoří spravedlivější a krásnější svět tím! Máte i Vy odvahu přijmout tuto výzvu? Máte odvahu nebo ne? Budete se i Vy snažit být touto silou lásky a milosrdenství, která má odvahu přetvářet svět? více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(24.8.2013)

Odpovědi na některé otázky ohledně vydávání církevního majetku

Odpovědi na některé otázky ohledně vydávání církevního majetku
Od té doby, co zákon o majetkovém vyrovnání vstoupil v platnost, se rozběhl administrativní proces spojený s vydáváním původního církevního majetku. V souvislosti s ním se v létě opět vynořilo několik otázek, které svědčí o častém neporozumění. Zde jsou některé odpovědi. Převzato ze serveru www.apha.cz. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(2.8.2013)

Sv. Otec František – vzpomínka z Ria ... z promluvy pri modlitební vigílii

Sv. Otec  František – vzpomínka z Ria ... z promluvy pri modlitební vigílii
Ptám se tě ... ale odpověz si ve svém srdci, ne nahlas, ale v tichu: Modlím se? Každý ať odpoví. Mluvím s Ježíšem, nebo mám strach z ticha? Dovolím, aby Duch svatý mluvil v mém srdci? Zeptám se Ježíše: Co chceš, abych udělal? Co zamýšlíš s mým životem? Toto znamená trénovat. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(22.7.2013)

Encyklika Lumen Fidei (Světlo víry)

Encyklika Lumen Fidei (Světlo víry)
Na svátek apoštolů Petra a Pavla podepsal papež František encykliku (veřejný list) Lumen Fidei – Světlo víry. Text celé encykliky je díky práci redaktora České sekce Vatikánského rozhlasu P. Milana Glasera SJ již dostupný v neoficiálním českém překladu na stránkách www.radiovaticana.cz. Oficiální autorizovaný text se připravuje k tisku. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(19.7.2013)

Světové dny mládeže Rio 2013 - 23. července - 28. července

Světové dny mládeže Rio 2013 -  23. července - 28. července
„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ (srov. Mt 28,19) více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(19.7.2013)

Doba dovolených a prázdnin

Doba dovolených a prázdnin
Ve vzpomínkách jednoho duchovního otce se píše, že se jeden mladý muž ptal, proč nedokáže žít v klidu a pokoji. Duchovní otec mu řekl: Nikdy nebudeš klidný, nenajdeš pokoj. V zimě totiž netrpělivě myslíš na to, kdy přijde jaro. Na jaře pak myslíš na polní práce v létě. Když se pracuje, máš plno starostí a myslíš na to, kdy práce skončí, a když přijde doba odpočinku, děsíš se toho, kolik práce tě čeká. Prostě nejsi nikdy tam, kde právě jsi, ale jsi vždy již někde jinde… více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(25.6.2013)

Trochu světové církevní statistiky

Trochu světové církevní statistiky
Podle nejnovější Statistické církevní ročenky za rok 2011 stoupl celosvětový počet katolíků na 1, 2 miliardy osob. Statistická ročenka obsahuje údaje o počtech biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a vůbec všech mužů a žen katolického vyznání k 31. prosinci roku 2011. Uvádí také koeficienty jejich početního nárůstu či poklesu ve srovnání s rokem 2010. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(21.6.2013)

Papež František o tom, jak se správně modlit Otčenáš - 20.6.

Papež František o tom, jak se správně modlit Otčenáš - 20.6.
Kdo se chce modlit Otče náš, musí být smířen se svými bratry. Papež František o tom kázal při ranní mši svaté v kapli Domu svaté Marty. Jak zdůraznil, Bůh, v něhož věříme, je Otec a je nám velmi blízko, není anonymním bohem. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(21.6.2013)

Promluva Sv. otce Františka 19.6. - Křesťanství není „seznam“ předpisů.

Promluva Sv. otce Františka 19.6. -  Křesťanství není „seznam“ předpisů.
Křesťanství není „seznam“ předpisů. Takové pojetí neumožňuje pochopit a žít, že Bůh je radost a velkodušnost. Papež František to zdůraznil v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.6.2013)

Povodně

Povodně
Slovo „povodeň“ se objevuje i v řadě přísloví. Je znamením něčeho velkého, co sami nezvládneme. Povodeň ničí stávající věci i další hodnoty. Po povodni následuje úklid, změna, nové věci, nové vztahy. Z tohoto hlediska lze vidět povodeň i pozitivně. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.5.2013)

Doba "během roku"

Doba "během roku"
Pokud církev právě neslaví zvláštní období liturgického roku, jako např. advent, postní dobu ap., jedná se o tzv. "liturgické mezidobí" či "dobu během roku", jež se skládá ze 33-34 týdnů a obsahuje množství jednotlivých svátků a slavností. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(3.5.2013)

Noc kostelů 2013 - 24. května 2013

Noc kostelů 2013 - 24. května 2013
Noc kostelů je dnes již celoevropská akce. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1200 kostelů. Noc kostelů je pro nás především pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských pokladů. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(29.3.2013)

Z Katolického týdeníku č. 13: Vykoupením se člověk nestal andělem

Z Katolického týdeníku č. 13: Vykoupením se člověk nestal andělem
„Co nám přinesl Kristus Pán?“ táže se katecheta. Z lavic zní unisono odpověď: „Spásu!“ Co to ale znamená? Víme to a žijeme tím? O vykoupení jsme hovořili s teoložkou MIREIOU RYŠKOVOU. více

Autor: Převzato z Katolického týdeníku 13/2013   |   Sekce: Články

(29.3.2013)

Velikonoce

Velikonoce
Velikonoční tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista je ústřední pravdou naší víry. Tvoří základ křesťanské teologie i bohoslužby. Od apoštolských dob se věřící stále vracejí k těmto událostem a slaví jejich liturgickou památku - při každém nedělním shromáždění - a ve výroční dny těchto událostí. Oslava tak významných skutečností vyžaduje důkladnou přípravu a také dostatečný prostor pro prožití a vyjádření radosti a díkůvzdání. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(24.3.2013)

Přepis úterní inaugurační promluvy našeho Papeže Františka

Přepis úterní inaugurační promluvy našeho Papeže Františka
Milí bratři a sestry! Děkujme Pánu za to, že můžeme celebrovat tuto mši sv. na začátku mé Petrovské služby, právě na slavnost sv. Josefa, ženicha Panny Marie a patrona celé církve. Tato shoda má velmi hluboký význam a jsou to také jmeniny mého ctihodného předchůdce, kterému jsme všichni nablízku svou modlitbou plnou vlídnosti a vděčnosti. S láskou zdravím bratry kardinály, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice a všechny věřící laiky. Děkuji vám za to, že jste přišli, že přišli také představitelé jiných církví a církevních společenství i představitelé židovské obce a ostatních náboženských komunit. Srdečně zdravím hlavy států a předsedy vlád, představitele oficiálních delegací mnoha zemí světa a diplomatický sbor. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(15.3.2013)

Homilie papeže Františka v Sixtinské kapli krátce po svém zvolení

Homilie papeže Františka v Sixtinské kapli krátce po svém zvolení
Pokud jste neměli možnost vidět, stojí za přečtení... Hovořil bez mitry, ale veden Duchem. Pane, děkujeme za papeže Františka! Žehnej mu, prosím! více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.3.2013)

Habemus Papam

Habemus Papam
Sbor kardinálů 13. března 2013 zvolil nového římského biskupa. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires, který přijal jméno František. Inaugurační mše svatá se bude konat 19. března. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(17.2.2013)

Pastýřský list pro první neděli postní 2013

Pastýřský list pro první neděli postní 2013
Drazí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili. více

Autor: Zbigniew Ponichtera   |   Sekce: Články

(15.2.2013)

Popeleční středa – začátek i znamení postní doby

Popeleční středa – začátek i znamení postní doby
Proč mají křesťané „postní dobu“ a proč se mají postit? Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(21.12.2012)

Betlémské světlo

Betlémské světlo
Téměř před 900 lety se začala šířit tradice Betlémského světla. Zachována je z pověsti italského města Florencie. Mohamedáni v 10. a 11. století obsadili celé území Malé Asie a křesťanským poutníkům tak znemožnili navštívit posvátná místa. Proto římský papež Urban II. vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali výpravu do Palestiny a tam osvobodili především Betlém a Jeruzalém. více

Autor: Arnošt Kelnar   |   Sekce: Články

(20.12.2012)

Vánoce

Vánoce
Se sněhem a vůní jehličí se vracíme do svého dětství... Po celý advent jsme si připravovali dárky – snažili jsme se darovat něco druhým z lásky. Byla to doba čekání, abychom mohli znovu prožít tu radost druhých... Opět se přiblížil čas Vánoc. My křesťané se na Štědrý večer scházíme, abychom si připomněli okamžik, kdy to všechno začalo. Před 2 000 lety se v Betlémě narodilo Dítě. Chudí rodiče nemohli sehnat noc­leh, a tak museli vzít zavděk prostým chlévem. A náhle se nad tímto zcela všedním místem rozzáří světlo, zní nebeský zpěv, spě­chají k němu pastýři a za nimi mudrci (králové) z východních krajin. Jaký je důvod zvlášt­ních úkazů kolem chudé stáje, kam se v nouzi uchýlili dva unavení poutníci? více

Autor: P.Jan Pata   |   Sekce: Články

(5.12.2012)

Do adventu s biskupem Karlem Herbstem

Do adventu s biskupem Karlem Herbstem
Přátelé, bratři a sestry! V měsíci říjnu jsme si připomněli padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu, při té příležitosti Svatý Otec Benedikt vyhlásil zahájení Roku víry. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.10.2012)

Zahájení Roku víry – Sv. Otec vyhlásil v Římě ve čtvrtek 11. října "Rok víry".

Zahájení Roku víry – Sv. Otec vyhlásil v Římě ve čtvrtek 11. října "Rok víry".
Rok víry začal 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. „Smyslem Roku víry je podpořit nové obrácení k Pánu Ježíši a znovuobjevení víry, aby se tak členové církve mohli stát věrohodnými a radostnými svědky zmrtvýchvstalého Pána v dnešním světě, svědky schopnými přivádět množství těch, kteří stojí u »bran víry«“. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.9.2012)

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Moji milí farníci, skončilo období prázdnin a začal nový školní rok, který vždy s sebou přináší velký nápor na rodiče, kteří jsou zodpovědní za výchovu svých dětí. V září tak musí znovu rozhodovat o škole, o mimoškolní činnosti, o kroužcích apod. To není snadné. Vždyť současná doba nabízí nedozírné možnosti. Většina rodičů zvažuje, co je pro dítě užitečné a přínosné, co potřebuje pro budoucí život. více

Autor: Zbigniew Ponichterta   |   Sekce: Články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař