(2.8.2013)

Sv. Otec František – vzpomínka z Ria ... z promluvy pri modlitební vigílii

Sv. Otec  František – vzpomínka z Ria ... z promluvy pri modlitební vigílii
Ptám se tě ... ale odpověz si ve svém srdci, ne nahlas, ale v tichu: Modlím se? Každý ať odpoví. Mluvím s Ježíšem, nebo mám strach z ticha? Dovolím, aby Duch svatý mluvil v mém srdci? Zeptám se Ježíše: Co chceš, abych udělal? Co zamýšlíš s mým životem? Toto znamená trénovat. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(22.7.2013)

Encyklika Lumen Fidei (Světlo víry)

Encyklika Lumen Fidei (Světlo víry)
Na svátek apoštolů Petra a Pavla podepsal papež František encykliku (veřejný list) Lumen Fidei – Světlo víry. Text celé encykliky je díky práci redaktora České sekce Vatikánského rozhlasu P. Milana Glasera SJ již dostupný v neoficiálním českém překladu na stránkách www.radiovaticana.cz. Oficiální autorizovaný text se připravuje k tisku. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(19.7.2013)

Světové dny mládeže Rio 2013 - 23. července - 28. července

Světové dny mládeže Rio 2013 -  23. července - 28. července
„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ (srov. Mt 28,19) více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(19.7.2013)

Doba dovolených a prázdnin

Doba dovolených a prázdnin
Ve vzpomínkách jednoho duchovního otce se píše, že se jeden mladý muž ptal, proč nedokáže žít v klidu a pokoji. Duchovní otec mu řekl: Nikdy nebudeš klidný, nenajdeš pokoj. V zimě totiž netrpělivě myslíš na to, kdy přijde jaro. Na jaře pak myslíš na polní práce v létě. Když se pracuje, máš plno starostí a myslíš na to, kdy práce skončí, a když přijde doba odpočinku, děsíš se toho, kolik práce tě čeká. Prostě nejsi nikdy tam, kde právě jsi, ale jsi vždy již někde jinde… více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(25.6.2013)

Trochu světové církevní statistiky

Trochu světové církevní statistiky
Podle nejnovější Statistické církevní ročenky za rok 2011 stoupl celosvětový počet katolíků na 1, 2 miliardy osob. Statistická ročenka obsahuje údaje o počtech biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a vůbec všech mužů a žen katolického vyznání k 31. prosinci roku 2011. Uvádí také koeficienty jejich početního nárůstu či poklesu ve srovnání s rokem 2010. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(21.6.2013)

Papež František o tom, jak se správně modlit Otčenáš - 20.6.

Papež František o tom, jak se správně modlit Otčenáš - 20.6.
Kdo se chce modlit Otče náš, musí být smířen se svými bratry. Papež František o tom kázal při ranní mši svaté v kapli Domu svaté Marty. Jak zdůraznil, Bůh, v něhož věříme, je Otec a je nám velmi blízko, není anonymním bohem. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(21.6.2013)

Promluva Sv. otce Františka 19.6. - Křesťanství není „seznam“ předpisů.

Promluva Sv. otce Františka 19.6. -  Křesťanství není „seznam“ předpisů.
Křesťanství není „seznam“ předpisů. Takové pojetí neumožňuje pochopit a žít, že Bůh je radost a velkodušnost. Papež František to zdůraznil v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.6.2013)

Povodně

Povodně
Slovo „povodeň“ se objevuje i v řadě přísloví. Je znamením něčeho velkého, co sami nezvládneme. Povodeň ničí stávající věci i další hodnoty. Po povodni následuje úklid, změna, nové věci, nové vztahy. Z tohoto hlediska lze vidět povodeň i pozitivně. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.5.2013)

Doba "během roku"

Doba "během roku"
Pokud církev právě neslaví zvláštní období liturgického roku, jako např. advent, postní dobu ap., jedná se o tzv. "liturgické mezidobí" či "dobu během roku", jež se skládá ze 33-34 týdnů a obsahuje množství jednotlivých svátků a slavností. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(3.5.2013)

Noc kostelů 2013 - 24. května 2013

Noc kostelů 2013 - 24. května 2013
Noc kostelů je dnes již celoevropská akce. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1200 kostelů. Noc kostelů je pro nás především pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských pokladů. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(29.3.2013)

Z Katolického týdeníku č. 13: Vykoupením se člověk nestal andělem

Z Katolického týdeníku č. 13: Vykoupením se člověk nestal andělem
„Co nám přinesl Kristus Pán?“ táže se katecheta. Z lavic zní unisono odpověď: „Spásu!“ Co to ale znamená? Víme to a žijeme tím? O vykoupení jsme hovořili s teoložkou MIREIOU RYŠKOVOU. více

Autor: Převzato z Katolického týdeníku 13/2013   |   Sekce: Články

(29.3.2013)

Velikonoce

Velikonoce
Velikonoční tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista je ústřední pravdou naší víry. Tvoří základ křesťanské teologie i bohoslužby. Od apoštolských dob se věřící stále vracejí k těmto událostem a slaví jejich liturgickou památku - při každém nedělním shromáždění - a ve výroční dny těchto událostí. Oslava tak významných skutečností vyžaduje důkladnou přípravu a také dostatečný prostor pro prožití a vyjádření radosti a díkůvzdání. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(24.3.2013)

Přepis úterní inaugurační promluvy našeho Papeže Františka

Přepis úterní inaugurační promluvy našeho Papeže Františka
Milí bratři a sestry! Děkujme Pánu za to, že můžeme celebrovat tuto mši sv. na začátku mé Petrovské služby, právě na slavnost sv. Josefa, ženicha Panny Marie a patrona celé církve. Tato shoda má velmi hluboký význam a jsou to také jmeniny mého ctihodného předchůdce, kterému jsme všichni nablízku svou modlitbou plnou vlídnosti a vděčnosti. S láskou zdravím bratry kardinály, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice a všechny věřící laiky. Děkuji vám za to, že jste přišli, že přišli také představitelé jiných církví a církevních společenství i představitelé židovské obce a ostatních náboženských komunit. Srdečně zdravím hlavy států a předsedy vlád, představitele oficiálních delegací mnoha zemí světa a diplomatický sbor. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(15.3.2013)

Homilie papeže Františka v Sixtinské kapli krátce po svém zvolení

Homilie papeže Františka v Sixtinské kapli krátce po svém zvolení
Pokud jste neměli možnost vidět, stojí za přečtení... Hovořil bez mitry, ale veden Duchem. Pane, děkujeme za papeže Františka! Žehnej mu, prosím! více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.3.2013)

Habemus Papam

Habemus Papam
Sbor kardinálů 13. března 2013 zvolil nového římského biskupa. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires, který přijal jméno František. Inaugurační mše svatá se bude konat 19. března. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(17.2.2013)

Pastýřský list pro první neděli postní 2013

Pastýřský list pro první neděli postní 2013
Drazí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili. více

Autor: Zbigniew Ponichtera   |   Sekce: Články

(15.2.2013)

Popeleční středa – začátek i znamení postní doby

Popeleční středa – začátek i znamení postní doby
Proč mají křesťané „postní dobu“ a proč se mají postit? Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(21.12.2012)

Betlémské světlo

Betlémské světlo
Téměř před 900 lety se začala šířit tradice Betlémského světla. Zachována je z pověsti italského města Florencie. Mohamedáni v 10. a 11. století obsadili celé území Malé Asie a křesťanským poutníkům tak znemožnili navštívit posvátná místa. Proto římský papež Urban II. vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali výpravu do Palestiny a tam osvobodili především Betlém a Jeruzalém. více

Autor: Arnošt Kelnar   |   Sekce: Články

(20.12.2012)

Vánoce

Vánoce
Se sněhem a vůní jehličí se vracíme do svého dětství... Po celý advent jsme si připravovali dárky – snažili jsme se darovat něco druhým z lásky. Byla to doba čekání, abychom mohli znovu prožít tu radost druhých... Opět se přiblížil čas Vánoc. My křesťané se na Štědrý večer scházíme, abychom si připomněli okamžik, kdy to všechno začalo. Před 2 000 lety se v Betlémě narodilo Dítě. Chudí rodiče nemohli sehnat noc­leh, a tak museli vzít zavděk prostým chlévem. A náhle se nad tímto zcela všedním místem rozzáří světlo, zní nebeský zpěv, spě­chají k němu pastýři a za nimi mudrci (králové) z východních krajin. Jaký je důvod zvlášt­ních úkazů kolem chudé stáje, kam se v nouzi uchýlili dva unavení poutníci? více

Autor: P.Jan Pata   |   Sekce: Články

(5.12.2012)

Do adventu s biskupem Karlem Herbstem

Do adventu s biskupem Karlem Herbstem
Přátelé, bratři a sestry! V měsíci říjnu jsme si připomněli padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu, při té příležitosti Svatý Otec Benedikt vyhlásil zahájení Roku víry. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.10.2012)

Zahájení Roku víry – Sv. Otec vyhlásil v Římě ve čtvrtek 11. října "Rok víry".

Zahájení Roku víry – Sv. Otec vyhlásil v Římě ve čtvrtek 11. října "Rok víry".
Rok víry začal 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. „Smyslem Roku víry je podpořit nové obrácení k Pánu Ježíši a znovuobjevení víry, aby se tak členové církve mohli stát věrohodnými a radostnými svědky zmrtvýchvstalého Pána v dnešním světě, svědky schopnými přivádět množství těch, kteří stojí u »bran víry«“. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.9.2012)

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Moji milí farníci, skončilo období prázdnin a začal nový školní rok, který vždy s sebou přináší velký nápor na rodiče, kteří jsou zodpovědní za výchovu svých dětí. V září tak musí znovu rozhodovat o škole, o mimoškolní činnosti, o kroužcích apod. To není snadné. Vždyť současná doba nabízí nedozírné možnosti. Většina rodičů zvažuje, co je pro dítě užitečné a přínosné, co potřebuje pro budoucí život. více

Autor: Zbigniew Ponichterta   |   Sekce: Články

(25.6.2012)

Moji milí farníci,

Moji milí farníci,
stojíme na prahu prázdnin a zároveň období hlavní sezóny letošních dovolených. Víme, že i Ježíš odpočíval a také i své učedníky k odpočinku přímo vyzval. Bylo to tehdy, když se vrátil ze své první cesty hlásání evangelia. Viděl, že jsou plní dojmů, a že jsou také tímto pro ně nečekaným úkolem unavení. Vybízí je slovy: „Pojďte na osamělé místo a trochu si odpočiňte.“ Říká se, že nutnost odpočinku je dána i pátým Božím přikázáním „Nezabiješ“. Toto přikázání má chránit nejen život a zdraví bližních, ale i zdraví nás samotných. více

Autor: P. Zbigniew Ponichtera   |   Sekce: Články

(30.5.2012)

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice navazuje na události Velikonoc a Letnic. Jako by se církev potřebovala ještě zvlášť soustředit na samotné tajemství Boží. Opustíme jednotlivé události a zadíváme se přímo do středu křesťanské víry: do tajemství našeho Boha. Ale nenechme se mýlit, nejde o jiného Boha, který mluvil k Izraelitům ve Starém zákoně a kterého potkáváme v zákoně Novém. On si zamiloval Izrael a v dějinách se mu mnohokrát zjevil jako Bůh, který jedná z čiré lásky. S Kristem vstoupí Boží blízkost do jiného rozměru. Už nejen že jsme milovaní, ale my smíme předstoupit před Boha. Bůh se stává naším Otcem. Můžeme žasnout nad tímto tajemstvím! více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.5.2012)

Noc kostelů

Noc kostelů
Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry, zvonoce a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších netradičních nabídek. Návštěvníci se také mohou v kostelech setkat a pohovořit s kněžími, řeholníky i laiky. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.5.2012)

Sedm darů Ducha svatého

Sedm darů Ducha svatého
Texty svatého Františka Saleského (1567- 1622), z knihy Ve škole Ducha svatého , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství. více

Sekce: Články

(5.4.2012)

Velikonoce: život je silnější než smrt

Velikonoce: život je silnější než smrt
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.3.2012)

Závěry Celostátního fóra mládeže

Závěry Celostátního fóra mládeže
Ve dnech 23. – 26. 2. 2012 proběhlo 4. celostátní fórum mládeže. Mladí delegáti z celé České republiky na něm měli možnost vyjádřit svá přání ve vztahu ke katolické církvi, ale také jí nabídnout své schopnosti. Hlavními tématy letošního fóra byla svátost biřmování v životě mladých lidí a jejich odpovědnost za předávání evangelia dalším generacím. Fóra se zúčastnilo 7 biskupů, 85 delegátů ve věku 18 – 30 let z 8 diecézí a 30 skupin pracujících v katolické církvi různými způsoby s mládeží (řehole, hnutí, vysokoškoláci, občanská sdružení). Mladým lidem naslouchalo i 30 pozorovatelů z řad kněží, zasvěcených osob a laiků, kteří se zajímají o názory mladých. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(18.2.2012)

Začíná postní doba

Začíná postní doba
Vstupujeme do důležitého období liturgického roku – postní doby. V Písmě svatém je mnohokrát zdůrazněno, že před každou významnou událostí nebo rozhodnutím probíhá čas soustředění a duchovní přípravy, která uschopňuje dotyčného, aby plodně přijal nabízené Boží dary a poselství. Disponuje ho k tomu, že dohlédá význam dané události a hlouběji proniká do tajemných Božích úradků. Osvětluje mu Boží záměry ku prospěchu nezaslouženě vyvolených a zachraňovaných. Posiluje jeho vůli, aby statečně a odvážně plnil vše, co si Bůh žádá. Pomáhá mu, aby dobře rozlišoval mezi tím, co škodí jeho vztahu k Bohu a bližním, a tím, co ho naopak k Němu přibližuje a zintenzivňuje jeho nezkalený pohled a postoje vůči souputníkům. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(6.2.2012)

Rok biřmování

Rok biřmování
Po roce křtu prožíváme letos rok biřmování. Jde o další část přípravy na cyrilometodějské jubileum, které bude v roce 2013. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(23.12.2011)

Vánoční zvěst

Vánoční zvěst
Zeptáte-li se běžného chodce na ulici, co jsou Vánoce, dozvíte se nejčastěji, že jsou to svátky míru, štědrosti, radosti nebo dětí. Křesťané samozřejmě řeknou, že jsou to svátky Narození Pána Ježíše, a občas někdo řekne, že jsou to svátky zimního slunovratu. Dnes se setkáte i s tím, že dotázaný neví nic. Kromě posledních, všichni o Vánocích něco říkají, ale žádná z těch odpovědí není úplná. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(28.11.2011)

Advent jako příležitost zkušenosti s Bohem

Advent jako příležitost zkušenosti s Bohem
Advent je slovo plné naděje, slovo, které nám oznamuje nový začátek, slovo, které ohlašuje blížící se Ježíšův příchod. Právě proto Advent skutečně může být dobou radostného očekávání, kdy plní touhy chceme volat: Přijď, Pane neotálej! Přijď a uč nás svým cestám! Nový začátek, zvlášť po prožitém zklamání, po těžkých životních zkouškách. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.10.2011)

Veřejné čtení Bible v hostivařském kostele

Veřejné čtení Bible v hostivařském kostele
Advent bývá obvykle hektickým obdobím plným předvánočních příprav a shánění dárků. Že se tento čas dá strávit i jinak než jen ve frontách v hypermarketu, se můžete přijít přesvědčit hned na úvod adventní doby do hostivařského kostela. V něm se první neděli adventní - 27. listopadu od 15 do 18 hodin - uskuteční veřejné čtení Bible. "Půjde o ojedinělou akci, kterou si chceme připomenout, že vstupujeme do období, kdy bychom se měli vnitřně ztišit a otevřít svá srdce radostné zvěsti o narození Božího Syna," vysvětluje farář hostivařské farnosti Zbigniew Ponichtera. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(18.9.2011)

Z pastoračního plánu naší farnosti

Z pastoračního plánu naší farnosti
... Cílem pastoračního plánu je přispívat k vytváření zdravého společenství, které nebude založeno jen na vědomí, že jsme křesťané, ale také na tom, že se navzájem alespoň trochu známe a že s některými z farníků nás pojí i něco víc. Dav v kostele přestane být anonymním davem, ale radosti ostatních farníků budou i radosti naše. Naopak starosti druhých budou i našimi starostmi v tom smyslu, že se můžeme vzájemně podpořit modlitbou, radou, či jinou praktickou pomocí. … více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(9.9.2011)

Okruhy promluv o čtvrtečních bohoslužbách

Okruhy promluv o čtvrtečních bohoslužbách
Při večerní mši svaté každý čtvrtek budou mít promuluvy tématické zaměření. Každý máme občas důležité otázky nebo pomáháme hledat odpovědi druhým. Proto je dobré strukturovat si pojmy, formulovat a přemýšlet, doplnit si poznání. Tyto promluvy nám v tom chtějí trochu pomoci. více

Sekce: Články

(31.8.2011)

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Vážení farníci, drazí bratři a sestry, začíná nám nový školní rok. Vyprošujeme dětem i učitelům dostatek moudrosti od Boha, aby ve škole dobře prospívaly a neutrpěly žádnou újmu na zdraví, či na své duši. více

Sekce: Články

(21.7.2011)

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Somálsku a Etiopii

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Somálsku a Etiopii
Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světe. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5000 EUR (přibližně 120 000 Kč) ze svého krizového fondu z výnosu Tříkrálové sbírky. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(29.6.2011)

Myšlenky na prázdniny

Myšlenky na prázdniny
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. (Pereira,Myšlenky a modlitby, s.73-82) více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(13.6.2011)

Manželská setkání

Manželská setkání
Milí přátelé, srdečně vás zveme i s vašimi dětmi na Manželská setkání, které se uskuteční 16. - 23. 7. v krásné Litomyšli. Udělejte si čas na váš vztah, o vaše děti bude postaráno zodpovědnými pečovateli, kteří se na tuto službu po celý rok připravovali a mají s prací s dětmi zkušenosti. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(31.5.2011)

Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého

Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého
Svůj domov máme v nebi. Ježíš Kristus vešel do samého nebe, aby se staral o naše záležitosti u Boha (srv. Žid 9,24) a Duch svatý sestoupil na církev v den svátku Letnic, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(27.4.2011)

Jarní akce ve farnosti

Jarní akce ve farnosti
Výlet pro rodiny s dětmi, Benefiční koncerty, Noc kostelů, Farní pouť, Výstava výkresů a prací ZUŠ, Setkání s panem arcibiskupem Dominikem Dukou. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(23.4.2011)

Velikonoční události

Velikonoční události
Benedikt XVI.: Kristovo Zmrtvýchvstání (Pascha, Velikonoce) je svrchovaný a nepřekonatelný akt moci Boží. Je to absolutně mimořádná událost, nejkrásnější a zralý plod "tajemství Boha". více

Sekce: Články

(23.4.2011)

Velikonoce

Velikonoce
jsou největším a nejstarším křesťanským svátkem, přesto však tento svátek není slaven všemi církvemi ve stejnou dobu a se stejným důrazem. více

Sekce: Články

(5.3.2011)

Postní doba

Postní doba
Velikonoční okruh liturgického roku začíná dobou postní, obdobím, které je zaměřeno k přípravě na slavení Velikonoc. Věřící se na tyto největší křesťanské svátky připravují pokáním a připomínkou svého křtu; zvláštní pozornost je věnována katechumenům (čekatelům na křest), kteří jsou postupně uváděni do křesťanského života a připravují se k přijetí iniciačních svátostí: křtu, biřmování a eucharistie. více

Sekce: Články

(5.3.2011)

Rok svaté Anežky České

Rok svaté Anežky České
Letos si připomínáme 800. let od narození sv. Anežky České. Oficiální zahájení proběhlo 2. března 2011 při mši svaté od 18.00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu. Oslavy vyvrcholí výstavou o sv. Anežce, která bude v Anežském klášteře otevřena v pátek 25. listopadu letošního roku. Přinášíme Vám stručný životopis o sv. Anežce, který připravil PhDr. Petr Kubín, Ph.D. více

Sekce: Články

(5.2.2011)

O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii

O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii
V těchto dnech vydala Komise pro nauku víry ČBK jako 36. publikaci fialové řady překlad doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference (FBK) O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(31.12.2010)

Pour Féliciter 2011

Pour Féliciter 2011
Vstupujeme do nového roku. Blížící se konec roku v nás evokuje postoj zamyšlení, reflexe nad tím, co končí, ale také nad tím, co nás čeká. Snažme se aspoň na chvíli sjednotit naše nitro s Bohem. Prosme Ho, aby rozmnožil dobro, o které jsme se snažili v letošním roce, a zlo aby nakonec obrátil v požehnání. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(29.12.2010)

Vánoce jsou povzbuzením pro ty, kteří vytrvalé čekají na Boží pomoc

Vánoce jsou povzbuzením pro ty, kteří vytrvalé čekají na Boží pomoc
Vánoční evangelium nám zjevuje, že Ježíš se narodil jako dítě pro všechny. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(18.12.2010)

Vánoční blázen – pohádka

Vánoční blázen – pohádka
V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý blázen. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař