(16.1.2017)

Dopis papeže Františka mladým (v rámci příprav XV. biskupské synody o mladých)

Dopis papeže Františka mladým (v rámci příprav XV. biskupské synody o mladých)
Milí mladí přátelé, Mám radost, že vám mohu oznámit, že v říjnu 2018 se bude slavit biskupská synoda na téma «Mladí, víra a rozlišování povolání». Chtěl jsem, abyste teď byli ve středu pozornosti vy, protože vás nosím ve svém srdci. Právě dnes je také představen Přípravný dokument, který vám tak svěřuji jako kompas na tuto cestu. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.12.2016)

Vánoce

Vánoce
Pro letošní vánoční přání zvolil papež František fresku Ježíšova narození, kterou v roce 1313 vytvořil italský umělec Giotto di Bondone v bazilice sv. Františka v Assisi. „Svatý František Assiský chtěl vidět tělesnýma očima nepohodlí, v němž se dítě narozené v Betlémě nacházelo, když mu chybělo to nejnutnější, co potřebuje novorozenec. Chtělo se tak narodit v srdci každého člověka.“ více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(22.10.2016)

Ještě ke Svatému roku milosrdenství

Ještě ke Svatému roku milosrdenství
Pomalu se blíží závěr Roku milosrdenství. Jak se v tomto roce nad úžasností Božího milosrdenství zamýšlím, objevuji stále víc působení bezbřehého Božího milosrdenství ve svém životě i okolí. Tento Jubilejní rok je i příhodným časem k tomu, abychom vyšli ze sebe a konali také skutky milosrdenství. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(1.9.2016)

Nový školní rok

Nový školní rok
Začíná nám nový školní i pastorační rok. Čekají nás různé pravidelné i nepravidelné akce a činnosti. Kéž vzpomínky na vše dobré, co jsme o prázdninách prožili, nám dávají odvahu a novou sílu do toho, co je před námi. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(16.8.2016)

Slavnosti našich kostelů (poutě v Hostivaři a Záběhlicích)

Slavnosti našich kostelů (poutě v Hostivaři a Záběhlicích)
Naše oba kostely mají také své svátky. Naši předkové tyto kostely vybudovali nemalým úsilím, z touhy mít v blízkosti Dům Boží, místo pro setkávání se spolu i s Bohem, místo ke slavení rodinných, obecních i církevních slavností. Okolo kostela byly hřbitovy, kde odpočívají naši předchůdci. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(2.8.2016)

Prázdninové přání otce biskupa Václava Malého

Prázdninové přání otce biskupa Václava Malého
V letních měsících oddychujeme a zbavujeme se každodenního pracovního stresu. Navštěvujeme různá místa, trávíme čas s blízkými, přáteli nebo se vydáváme do hor či k moři. Možností je dnes habaděj, nejsme omezováni hranicemi. I v této uvolněné a povětšinou pohodové době zůstáváme těmi, kdo mají svým jednáním a postoji vydávat svědectví o dobrém Bohu. Svědectví se neomezuje pouze na naplánované evangelizační akce, bohoslužebný čas či různé duchovní programy. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(25.6.2016)

Pastorační plán Pražské arcidiecéze na školní rok 2016-2017

Pastorační plán Pražské arcidiecéze na školní rok 2016-2017
Základním tématem školního roku 2016 - 2017 je vzdělanost a rodina. Patronem tohoto roku se stal sv. Vojtěch. Hlavní pastorační důrazem je školství a to jak obecně tak ve vztahu k církevním školám. A pomoc a podpora rodinám, zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry jejich rodičů. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(19.5.2016)

Papež František - překvapení Ducha svatého

Papež František - překvapení Ducha svatého
„Apoštolové se ocitali v situacích, na které by nikdy nepomysleli. Byly to nové situace. Jak je však řešit? Vedly se zapálené diskuse. Na jedné straně měli sílu Ducha, který je poháněl vpřed. Vedl je však k novotám, k něčemu, co nikdy nemělo obdoby. Nedovedli si například ani představit, že by pohané přijali Ducha svatého. Jsou to překvapení Ducha.“ více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(8.4.2016)

Nová exhortace papeže Františka o rodině - Amoris laetitia (Radost lásky) - doplněno

Nová exhortace papeže Františka o rodině - Amoris laetitia (Radost lásky)  - doplněno
Radost lásky je název apoštolské exhortace papeže Františka, věnované tématu rodiny a jejím současným výzvám či poslání. Dokument navazuje na intenzivní diskuze posledních dvou let, týkající se aktuálních problémů a těžkostí dnešních rodin a shrnuje také závěry dvou synod o rodině (z roku 2014 a 2015). více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(7.4.2016)

Koně na farním pozemku u obchodního centra Park Hostivař

Koně na farním pozemku u obchodního centra Park Hostivař
Možná, že jste zaznamenali, jak postupně uklízíme od odpadu pozemek farnosti u obchodního centra Park Hostivař. Nedávno jsme po zimním období vyvezli cca 3 m3 odpadu a tento týden jsme sebírali opět další pytel. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(1.4.2016)

Velikonoční přání - farní rodina plná víry, plná Boha

Velikonoční přání - farní rodina plná víry, plná Boha
Sním o farní rodině, kterou tvoří ženy a muži, kněží i laici, kteří žijí a snaží se každý den prožívat s hlubokou vírou, s očima plnýma hvězd a duší plnou Boha. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(16.2.2016)

Postní doba v roce Božího milosrdenství

Postní doba v roce Božího milosrdenství
„Jak toužím po tom, aby byl nadcházející rok proniknut milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(6.2.2016)

Manželství je víc než kus papíru - Národní týden manaželství

Manželství je víc než kus papíru - Národní týden manaželství
Národní týden manželství (8. - 14. února) je součástí světové aktivity pro manželství Na adrese www.tydenmanzelstvi.cz je přehled různých aktivit a podnětů. Neváhejte a využijte tento impulz. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(8.1.2016)

Dopis od misionářů ze Staré Zagory

Dopis od misionářů ze Staré Zagory
Pater Jiří Svoboda pochází z naší farnosti, rodiče Jendu a Marušku Svobodovi všichni známe. Jirka působí jako misionář v Bulharsku ve Staré Zagoře. V posledních letech naši farníci v rámci postní almužny přispívají na stavbu kostela a školy ve Staré Zagoře. Jirka nám poslal teď na konci roku dopis. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(24.12.2015)

Pravý původ našeho vánočního stromku

Pravý původ našeho vánočního stromku
Křesťanský smysl vánočního stromku, tak jak ho známe dnes, nepochází ze slavnosti zimního slunovratu, ačkoli ten hrál jistě také svou roli, ovšem nepřímou. Má svůj vlastní původ, který se zakládá na středověké tradici náboženského významu: jako předehra k vánočním oslavám byla před vchodem do kostela během Svaté noci hrávána hra, která připomínala tajemství prvotního hříchu v Ráji. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(9.12.2015)

Co je to Brána milosrdenství a co to pro nás znamená

Co je to Brána milosrdenství a co to pro nás znamená
„Svatý rok připomíná velkou bránu Božího milosrdenství, ale také malé dveře našich kostelů – otevřených, aby mohl Pán dovnitř, ale také ven, Pán, který je často vězněm našich struktur, našeho sobectví a mnoha dalších věc“, řekl papež František. Poslání každého křesťana je pak podle Františka být dobrým vrátným dveří Božího milosrdenství a snažit se ze svých domovů vytvářet místa setkání a přijetí, zvláště pro lidi v nouzi. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(7.12.2015)

Otevřenými branami do Svatého roku milosrdenství

Otevřenými branami do Svatého roku milosrdenství
Bulou MISERICORDIÆ VULTUS vyhlásil papež František od 8. prosince 2015 do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016 „mimořádné jubileum Milosrdenství“. Začíná tak mimořádný Svatý rok milosrdenství (buďte Milosrdní jako Otec), který je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(28.11.2015)

Čtyři adventní svíčky

Čtyři adventní svíčky
Milí farníci, dobrý Bůh nám opět dává adventní dobu, čas, ve kterém se máme připravit na slavení Vánoc. ADVENT – toto označení pochází z latinského slova „Adventus“ – příchod. Příchod vykupitele Ježíše Krista. Počátky slavení Adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. století se stal Advent začátkem nového liturgického roku. Adventní doba trvá čtyři neděle. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.11.2015)

Závěrečná zpráva biskupské synody o rodině v češtině

Závěrečná zpráva biskupské synody o rodině v češtině
"Ukončit synodu znamená pro církev vrátit se skutečně ke ‚společnému putování‘, abychom nesli do každého místa na světě, do každé diecéze, do každého společenství a každé situace světlo evangelia, objetí církve a podporu Božího milosrdenství.“ Těmito slovy ukončil papež František svůj projev v závěru podzimního zasedání biskupské synody. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.10.2015)

Závěrečná promluva papeže Františka na synodě o rodině ... aktualizováno. Doplněn odkaz na krátké shrnutí výstupů synody

Závěrečná promluva papeže Františka na synodě o rodině ... aktualizováno. Doplněn odkaz na krátké shrnutí výstupů synody
V neděli 25.10. skončila v Římě biskupská synoda o rodině. Doporučujeme vaší pozornosti vystoupení papeže Františka na konci závěrečného shromáždění synody. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(9.10.2015)

Novéna - NEK 2015

Novéna - NEK 2015
Bůh dělá maximum, aby se nám mohl přiblížit. Jeho nabídka přesahuje naše očekávání. V sobotu 17.10. slavíme vrchol této Boží lásky. Na blížící se Národní eucharistický kongres máme možnost se duchovně připravit také touto novénou. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(2.10.2015)

V neděli začíná biskupská synoda o rodině

V neděli začíná biskupská synoda o rodině
4. – 25. října 2015 proběhne biskupská synoda o rodině. Její příprava vyvolala řadu emocí i diskuzí. Je vidět, že je to téma, které je pro život naší církve, tj. i nás všech, velmi důležité. Papež František nás zve k intenzivním modlitbám za tuto synodu. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.9.2015)

Pozvání od Jany Mátlové, nabídka pomoci

Pozvání od Jany Mátlové, nabídka pomoci
Milí farníci, zvolili jste mě do pastorační rady, děkuji vám za důvěru. Budu se snažit vytvářet v naší farnosti rodinou pohodu. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(22.9.2015)

Ve Filadelfii je Světové setkání rodin

Ve Filadelfii je Světové setkání rodin
Ve Filadelfii začíná největší akce katolické církve věnovaná rodinám. Šestidenní Světové setkání nabídne přednášky, modlitební chvíle, koncerty, filmový festival nebo několik příležitostí k setkání s papežem Františkem. Očekává se účast až milionu a půl lidí. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(12.9.2015)

Prohlášení České biskupské konference k situaci migrantů

Prohlášení České biskupské konference k situaci migrantů
10. září proběhla na pražském arcibiskupství koordinační schůzka kardinál Dominik Duka (předsedy ČBK) a Mons. Jan Graubnera (místopředsedy ČBK) s pracovníky Charity ČR k aktuálnímu postupu a prioritám v oblasti pomoci v rámci současné migrantské vlny. Uvádíme Prohlášení předsedy a místopředsedy ČBK k současné situaci migrantů. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.8.2015)

Papež František k rodičům: najděte si čas na modlitbu

Papež František k rodičům: najděte si čas na modlitbu
Papež František při generální audienci 26. srpna na Svatopetrském náměstí vyzval rodiče, aby ve svých domovech neopomíjeli čas na modlitbu, a to i v nejrušnějších obdobích, a učili modlitbě také své děti. Pokračoval tak v zamyšleních nad tématy týkajících se rodinného života. K návštěvníkům z mnoha různých zemí papež hovořil tentokrát o tom, jak je důležité vyhradit si v rodině čas na modlitbu, i přes přesvědčení, že na ni nemáme čas. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(13.8.2015)

Jubileum milosrdenství: Kalendář událostí s papežem

Jubileum milosrdenství: Kalendář událostí s papežem
Kalendář významných události s papežem Františkem, které se uskuteční během Jubilea milosrdenství. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(31.7.2015)

Prezentace Mimořádného jubilea milosrdenství

Prezentace Mimořádného jubilea milosrdenství
V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, která zůstává programovou chartou pontifikátu papeže Františka, nacházíme příznačná slova, jež nám umožňují pochopit smysl Mimořádného jubilea, vyhlášeného letos 11. dubna: „Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství, které je plodem vlastní zkušenosti nekonečného Otcova mi­losrdenství a jeho moci“. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(10.7.2015)

Modlitba za naši zemi (Papež František)

Modlitba za naši zemi (Papež František)
Na závěr nové encykliky Laudato si nám papež František předkládá dvě modlitby. První z nich můžeme sdílet se všemi, kdo věří ve všemohoucího Boha Stvořitele, ta druhá je určena křesťanům, aby byli schopni ujmout se povinností vůči stvoření, které nám předkládá Ježíš v evangeliu. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(18.6.2015)

Nová encyklika papeže Františka - "Laudato si – Tobě buď chvála" - o péči o společný domov

Nová encyklika papeže Františka - "Laudato si – Tobě buď chvála" - o péči o společný domov
Myslím, že se skutečně jedná o přelomový text.“ Těmito slovy zhodnotil český kněz a biolog Marek Orko Vácha novou papežskou encykliku „Laudato si´ - o péči o společný domov, která byla publikována 18. června. Text byl představen na tiskové konferenci ve Vatikánu, v Praze a na jiných místech po celém světě. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(12.6.2015)

V červnu slavíme Boží lásku k nám - co je důležité, je očím neviditelné

V červnu slavíme Boží lásku k nám - co je důležité, je očím neviditelné
"Tady je moje tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné," říká liška malému princi ve stejnojmenné knížce Antoine de Saint-Exupéryho. "A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá." více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(4.6.2015)

Připojme se k červnové intenci papeže Františka

Připojme se k červnové intenci papeže Františka
Na měsíc červen vyhlásil Papež František modlitební intenci za imigranty a uprchlíky. Vyzývá k modlitbám za lidi, kteří jsou nuceni opustit svůj domov; za to, aby se cítili vítáni v zemích, kde hledají úkryt, a našli zde uznání. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(22.5.2015)

Dny víry – městské misie v naší farnosti

Dny víry – městské misie v naší farnosti
Dny víry jsou týdenní ekumenický projekt, který se uskuteční v Praze ve dnech 30. května - 6. června 2015. Projekt přímo navazuje na již zavedenou Noc kostelů a jeho cílem je představit víru a životní styl současných křesťanů lidem, kteří v Praze bydlí či pracují. Během tohoti týdne se v centru hlavního města uskuteční řada přednášek, diskuzí, koncertů, uměleckých výstav, nebo nabídek k modlitbě a duchovnímu programu. Projekt budou doprovázet i větší události, mezi něž patří například Festival křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha v kině Světozor, celotýdenní umělecký workshop „Esperienza Maria a Praga“ italského sochaře Guida Dettoniho na Jungmannově náměstí nebo závěrečný koncert Hradišťanu v sobotu večer s následným průvodem světla v centru Prahy. Rozsahem i obsahem unikátní projekt připravuje Arcibiskupství pražské, jednotlivé církve působící v Praze, řeholní komunity a pražské sbory a farnosti. Projekt Dny víry se koná u příležitosti 600. výročí smrti Mistra Jana Husa, který je důležitou postavou českých dějin i dějin křesťanství. ... více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.5.2015)

Noc kostelů – ukažme čím je pro nás kostel

Noc kostelů – ukažme čím je pro nás kostel
Dovolujeme si Vás pozvat večer 29. 5. na netradiční setkání v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři i v kostele Narození Panny Marie v Záběhlicích. Vemte s sebou i známé či sousedy, kteří běžně do kostela nechodí a ukažte jim náš kostelík. Součástí programu v našich kostelech bude koncert, prohlídka kostela, varhan, věže či zvonice, ale i možnost ztišení a modlitby. O víře bude možné hovořit. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.5.2015)

Tři slova papeže Františka pro pokojný život v rodině

Tři slova papeže Františka pro pokojný život v rodině
Na pomyslné vstupní bráně k pokojnému životu v rodině jsou napsána tři slova: „dovolíš“, „děkuji“ a „promiň“. Pokud chybí v rodině slova dovolíš, děkuji a promiň, vznikají trhliny, které mohou vztah rozbít. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(1.5.2015)

Na generální audienci před prvním májem hovořil papež František o manželství a Božím plánu s rodinou

Na generální audienci před prvním májem hovořil papež František o manželství a Božím plánu s rodinou
Na generálních audiencích hovoří o rodině papež František pravidelné. Připravuje tak i podzimní biskupskou synodu o rodině. Tématem středeční katecheze byl Boží plán se svazkem mezi mužem a ženou. Proč tolik mladých nevstupuje do manželství? - ptá se papež a zamýšlel se nad příčinami neochoty mladých lidí vstupovat do manželství a zdůraznil rovnost mužů a žen. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(16.4.2015)

Dny víry - Proč věřím - Praha, 29. 5 – 6. 6. 2015

Dny víry - Proč věřím -  Praha, 29. 5 – 6. 6. 2015
Kladli jste si někdy otázku "Proč jsem věřící?", nebo „Proč jsou lidé věřící“? Každý má svou odpověď, originální a vlastní. Podívejte se na to, proč křesťané věří v Boha a pokud chcete, pošlete nám i vy svůj důvod! více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(11.4.2015)

Dny víry - Proč se nám nedaří evangelizovat (záznam přednášky Vojtěcha Kodeta)

Dny víry -  Proč se nám nedaří evangelizovat (záznam přednášky Vojtěcha Kodeta)
Připravujeme se na Dny víry. Přemýšlíme o tom, co to znamená, když se řekne evangelizace. Jaký z toho slova máme my sami osobně pocit? Co všechno nám brání hlásat Evangelium? Co vlastně evangelizace je a jak ji dělat? Co to znamená prakticky pro každého z nás? Jednou z dobrých odpovědí je i přednáška Vojtěcha Kodeta: Proč se nám nedaří evangelizovat. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(5.4.2015)

Velikonoce - vzkříšení Ježíše Krista je pro nás centrálním bodem víry

Velikonoce - vzkříšení Ježíše Krista je pro nás centrálním bodem víry
Poselství Velikonoc je jasné, hluboké, pravdivé, tolikrát životem vyzkoušené. Že totiž žádný kámen není tak těžký, aby jednoho dne nemohl být Boží mocí odvalen. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(13.3.2015)

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František)

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František)
Prorok Izaiáš vykresluje Boha obrazem plným něhy a mateřské lásky, když říká: „Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!“ (Iz 49,15) Jak je to krásné! Bůh na nás nezapomíná, na nikoho z nás. Každého z nás má rád a chová jej ve své paměti podle jména. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.2.2015)

Půst jako šance...

Půst jako šance...
Jako dospívající jsem postní dobu moc ráda neměla, protože jsem si musela něco odříct - postili jsme se doma, v pátek a v neděli chodili na křížovou cestu. Už tenkrát jsem asi tušila, že půst není dieta a nemá být samoúčelný, ale plně jsem si to určitě neuvědomovala. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(16.2.2015)

Z poselství papeže Františka k letošní postní době

Z poselství papeže Františka k letošní postní době
Jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště naše farnosti a komunity, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti, píše papež František v poselství k letošní postní době. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(27.1.2015)

Vzkazy z Auschwitz - Marek Vácha, blog na Aktuálně.cz

Vzkazy z Auschwitz - Marek Vácha, blog na Aktuálně.cz
Etika snad začala nenápadnou větou z knihy Exodus - Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. (Exodus 23,2). Naše morálka je od té chvíle založena na představě, že existují věci, které jsou špatné, ačkoli jsou legální a dokonce ačkoli je činí většina. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(16.1.2015)

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)
„Křesťané různých vyznání by neměli čekat, až teologové dospějí k souhlasu, nýbrž se mají za sebe navzájem modlit a společně pracovat ve službě milosrdné lásky,“ prohlásil papež František. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(15.1.2015)

10 rad papeže Františka pro dobrý život

10 rad papeže Františka pro dobrý život
Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním rozhovoru papež odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které jsou základem vyrovnaného života. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(2.12.2014)

K čemu je adventní čas?

K čemu je adventní čas?
I když se to v naší praxi moc nezdá, má adventní doba svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(5.11.2014)

Papež František o strachu před nezištnou Boží štědrostí

Papež František o strachu před nezištnou Boží štědrostí
Boží království se nedává protislužbou, Bůh obdarovává gratis – konstatoval papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Svatý otec vysvětloval, že někdy odmítáme Pánovo pozvání na slavnost ze sobectví či touhy po moci. Jindy zase Bohu důvěřujeme, ale ne přespříliš. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(5.11.2014)

Poselství biskupské synody o rodině v češtině

Poselství biskupské synody o rodině v češtině
Poselství biskupské synody o rodině konané ve dnech 5. – 19. října 2014 je adresované všem rodinám, zejména těm křesťanským. Vyjadřuje blízkost všem, kdo žijí v obtížných situacích. Současně představuje Boží plán s lidskou láskou. Celý text českého překladu naleznete v příloze. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.10.2014)

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům
Drazí bratři a sestry, celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(21.10.2014)

Papež na závěr synody o rodině: Kristova církev má pro potřebné brány dokořán

Papež na závěr synody o rodině: Kristova církev má pro potřebné brány dokořán
Slova, po kterých následoval pětiminutový potlesk přítomných vstoje. Takový byl projev papeže Františka v závěru zasedání biskupské mimořádné synody o rodině. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař