Advent jako příležitost intenzivní zkušenosti Boha

23.11.2010

Advent jako příležitost intenzivní zkušenosti Boha

 

Advent je to slovo plné naděje, slovo, které nám oznamuje nový začátek, slovo, které ohlašuje blížící se Ježíšův příchod. Právě proto Advent skutečně může být dobou radostného očekávání, kdy plní touhy chceme volat: Přijď, Pane neotálej! Přijď a uč nás svým cestám! Přijď a osvěcuj nás!
Nový začátek, zvlášť po prožitém zklamání, po těžkých životních zkouškách, se může proměnit v intenzivní zkušenost z Boha. Takto postupně v průběhu našeho života, dochází k vnitřnímu přerodu, pomalu začíná se v nás rodit nový obraz Boha, který tvoří z ničeho, tvoří věcí nové a který proměňuje zánik v nový počátek. Prorok Izaiáš tento vnitřní proces zachytil slovy: „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to nepoznáváte?“ (Iz 43,18n) Pán Ježíš, který klepe na dveře našeho srdce, v nás touží tvořit věci nové, a to se někdy neobejde bez odstranění toho starého. Každý nový začátek nám totiž ukazuje, že život je jednou velkou neustávající proměnou.
Zejména v adventní době můžeme si znova uvědomit, že pokud se budeme držet křečovitě starého, pak zaručeně vnitřně i navenek zkostnatíme. To co je v nás staré je třeba měnit, je to třeba obnovit chceme-li skutečně žít. Ježíš je „Emmanuel - Bůh s námi“, to On “obnovuje naše mládí jako mládí orla“(Žl 103,5). Ježíš, který je Bohem blízkým, obnovuje - ztracenou sílu i ztracenou naději. Mládí je časem i obrazem otevřené budoucnosti. V každém období našeho života můžeme tedy říci, že Bůh má pro nás připravenou dobrou budoucnost. Proto je každý nový začátek v podstatě otázkou důvěry v Boha.
Přeji nám všem abychom se během adventu naučili důvěřovat Bohu, protože od Něj vychází všechno to, co potřebujeme k vnitřnímu přerodu. Našimi duchovními průvodci v tomto zajímavém a krásném období liturgického roku, ať jsou starozákonní proroci, předchůdce Páně sv. Jan Křtitel a Panna Maria.
Požehnaný adventní čas!
P. Mariusz Kuźniar

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař