Advent jako příležitost zkušenosti s Bohem

28.11.2011

Advent jako příležitost zkušenosti s BohemAdvent je slovo plné naděje, slovo, které nám oznamuje nový začátek, slovo, které ohlašuje blížící se Ježíšův příchod. Právě proto Advent skutečně může být dobou radostného očekávání, kdy plní touhy chceme volat: Přijď, Pane neotálej! Přijď a uč nás svým cestám! Nový začátek, zvlášť po prožitém zklamání, po těžkých životních zkouškách.

Takto postupně v průběhu našeho života, dochází k vnitřnímu přerodu, pomalu začíná se v nás rodit nový obraz Boha, který tvoří z ničeho, tvoří věcí nové, který proměňuje zánik v nový počátek.
Prorok Izaiáš tento vnitřní proces zachytil slovy: „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to nepoznáváte?“ (Iz 43,18n). 

Pro křesťany advent představuje očekávání příchodu Ježíše Krista a přípravu na oslavu jeho narození, na Vánoce. Slovo "adventus" pochází z latiny a znamená příchod. Advent začíná každoročně vždy první neděli adventní, která připadá na dny mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Advent bychom měli prožívat jako dobu soustředění, rozjímání, radostného očekávání a jeho naplnění. První počátky slavení adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku již koncem čtvrtého století. Od 12. až 13. století se pak stal začátkem nového liturgického roku, který se tak liší od roku občanského. Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 let - na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se však rozsvěcuje postupně osm světel, na adventním věnci křesťanů postupně hoří svíce čtyři – každou adventní neděli přibývá další nové světlo.

Přejeme nám všem, abychom se během adventu naučili důvěřovat Bohu, protože od Něj vychází všechno to, co potřebujeme k vnitřnímu přerodu.

Požehnaný adventní čas!

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař