Čtyři adventní svíčky

28.11.2015

Čtyři adventní svíčkyMilí farníci, dobrý Bůh nám opět dává adventní dobu, čas, ve kterém se máme připravit na slavení Vánoc. ADVENT – toto označení pochází z latinského slova „Adventus“ – příchod. Příchod vykupitele Ježíše Krista. Počátky slavení Adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. století se stal Advent začátkem nového liturgického roku. Adventní doba trvá čtyři neděle.

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je hold tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň přichází jako vítěz, král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Jeho tradiční barvy – červená a zelená připomínají Kristovu krev, prolitou za spásu světa a také život. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť On je „Světlo světa“ (Jan 8,12)

Na první neděli adventní, je rozsvícena první svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání.

Na druhou neděli adventní, je zapálena druhá svíce. Tato svíčka obvykle reprezentuje lásku. Některé tradice ji označují jako svíčku „betlémskou“, která symbolizuje Kristovy jesle.Na třetí adventní neděli Gaudete (radostná) je zapálena třetí svíčka. Ta se obvykle nazývá „pastýřská“ a představuje radost.

Čtvrtá, poslední svíčka, je nazývána „andělská“ a představuje mír a pokoj. Je rozsvícena na čtvrtou neděli adventní.

Svíčky jsou také spojeny se jmény odpovídající nedělní liturgii adventu: Izaiášova, Janova, Pastýřská a Mariina svíčka.

Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let.
Komerční předvánoční shon už začal a zcela jakoby vytlačil Advent s předvánoční doby. V našem obchodním centru vánoční doba už začala v polovině listopadu. My zůstaneme u Adventu. Vlastnoručně si vyrobíme adventní věnec, rozsvítíme první svíčku a budeme odpočítávat dny do Vánoc.                                          
     P. Zbigniew Ponichtera, farář
 
 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař