Instrumentum laboris: Co žádají mladí od církve?

11.9.2018

Instrumentum laboris: Co žádají mladí od církve?Mladí lidé jsou důležitou součástí církve, neboť svou přítomností a svým slovem mohou církvi pomoci, aby její tvář omládla. Na předsynodním shromáždění, které se konalo od 19. do 24. března tohoto roku v Římě a kterého se účastnilo 300 mladých z celého světa, uvedl Papež František, že „jde o výzvu hledat nové cesty a vydat se po nich s odvahou a důvěrou, přičemž je třeba pevně hledět na Ježíše a otevřít se Duchu Svatému, aby tak omládla samotná tvář církve.“ Doprovázet všechny mladé lidi bez výjimky k radosti a lásce je tudíž důležitým úkolem církve, která se nyní bude zamýšlet nad hledáním nových cest.

Rozpoznávat, interpretovat, volit jsou tři klíčová slova pracovního dokumentu Instrumentum laboris, který je podkladem pro Biskupskou synodu o mládeži a který si nyní můžete přečíst i v českém jazyce. Synoda o mládeži začne již za necelý měsíc v Římě, jednotlivá zasedání budou probíhat od 3. do 28. října 2018 a Českou republiku bude zastupovat plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Synoda byla svolána papežem Františkem, který zve ke společné diskuzi a hledání odpovědí na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Jak vznikl pracovní dokument Instrumentum laboris?
Po březnovém shromáždění měli mladí pět měsíců možnost podělit se o své problémy a názory a vyplnit na facebooku nebo prostřednictvím online dotazníku odpovědi na konkrétní otázky, o kterých se bude na synodě diskutovat. Shromážděno bylo více než sto tisíc odpovědí mladých lidí z celého světa a z těchto odpovědí a shrnutím závěrů předsynodálního shromáždění vznikl pracovní dokument Instrumentum laboris, který byl přeložen i do českého jazyka a který si nyní můžete stáhnout v příloze. Odpovědi na jednotlivé hastagy bude za Českou republiku na synodě reflektovat biskup Tomáš Holub.

Chcete-li tedy znát názor mladých lidí na otázky typu: Co konkrétně žádají mladí od církve? Jsme skutečně vnímaví vůči mladým lidem? Chápeme jejich potřeby a očekávání? Dokážeme pochopit jejich požadavky, prožít významné zkušenosti? Jsme schopni překonat vzdálenosti, které nás oddělují od jejich světa? … hledejte odpovědi v přiloženém dokumentu.
Ten je rozdělen do tří částí zrcadlících členění rozlišovacího procesu: rozpoznávat, interpretovat, volit. 

Rozpoznávat
První část se věnuje vidění a naslouchání. Vyžaduje, aby byla současné mládeži věnována pozornost s ohledem na odlišnost podmínek, ve kterých žije. Vyžaduje pokoru, blízkost a empatii, aby bylo možné se mladým lidem přiblížit a pochopit, jaké jsou jejich radosti a naděje, jejich smutky a úzkosti. Je třeba starostlivě a pečlivě vidět to a naslouchat tomu, co prožívají církevní společenství přítomná uprostřed mladých lidí na celém světě. V této první části se pozornost zaměřuje na pochopení základních charakteristik. Nenahraditelný je přínos sociálních věd, který je zaznamenán v použitých pramenech. Jejich přínos čteme a znovu chápeme ve světle víry a zkušenosti církve.
 
Interpretovat
Druhá část se navrací k tomu, co jsme pochopili s pomocí interpretačních a hodnotících kritérií, a sice z hlediska víry. Hlavní kategorie nemohou být jiné než biblické, antropologické a teologické, vyjádřené v klíčových heslech synody: mládí, povolání, rozlišování povolání a duchovní doprovázení. Jako strategické se ukazuje vytvořit jakýsi výchozí bod z pohledu teologie, církve, pedagogiky a pastorace. Tím dojde k určitému zakotvení, které umožní vyhnout se impulzivnímu hodnocení. Samozřejmě máme ale na paměti, že „v církvi spolu žijí různé způsoby interpretace mnohých aspektů křesťanské nauky a křesťanského života“. Proto je nutné si uchovat otevřenou duchovní dynamičnost.
 
Volit
Jen ve světle přijatého povolání je možné pochopit, k jakým konkrétním krokům nás Duch Svatý volá, jakým směrem se máme vydat, abychom odpovídali na jeho volání. V této třetí fázi rozlišování je třeba prozkoumat pastorační nástroje a postupy, uchovat si nezbytnou vnitřní svobodu, abychom si zvolili to, co nám nejlépe umožní dosáhnout cíle, a abychom upustili od méně vhodných nástrojů. Jde tedy o operativní zhodnocení a kritické prověření těchto nástrojů, nikoli o posouzení hodnoty nebo významu, které tyto nástroje mohly nebo mohou mít za různých okolností a v různé době. Tato část bude moci určit, kde je nutná reforma, změna církevní a pastorační praxe, abychom se vyhnuli riziku zkostnatělosti.
 
V závěru se text dále věnuje tématu svatosti tak, aby synodní shromáždění mohlo rozpoznat „nejkrásnější tvář církve“ a dokázalo ji nabídnout všem mladým lidem současnosti. 
 
podklad https://www.cirkev.cz

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař