Jakou církev si přejí mladí - závěrečný dokument z presynodního shromáždění věnovaného mladým lidem, víře a rozlišování povolání (mladí 16-29 let)

16.4.2018

Jakou církev si přejí mladí - závěrečný dokument z presynodního shromáždění věnovaného mladým lidem, víře a rozlišování povolání (mladí 16-29 let) Závěrečný dokument z presynody, od 19. do 24.3. v Římě, je souhrnem příspěvků účastníků, jak je přednesli během práce ve 20 jazykových skupinách a 6 skupinách na sociálních sítích. Spolu s dalšími podklady se stane jedním z pramenů pro vznik Instrumenta laboris biskupské synody v roce 2018. Za ČR se jednání zúčastnili dva mladí: Marketa Imlaufová, studentka 2. ročníku magisterského studia PedF UK a Oto Medvec, mladý člen řeholní rodiny Oblátů.

Papež František napsal k synodě mladým lidem dopis o víře a povolání.
.
Zasedání vlastní synody Zasedání bude probíhat od 3. do 28. října 2018 v Římě. Českou republiku na synodě zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Aby ještě hlouběji poznal situaci v České republice, vyzval všechny mladé, aby mu na facebooku odpověděli na otázky, o kterých se bude diskutovat.
Výzva otce biskupa Tomáše Holuba k zapojení se dó synodního procesu:   https://www.youtube.com/watch?v=EC8IfKo_ACc
.
Kroky jak na to ...  jak také ty můžeš říct svůj názor:
1.      Fórum diskuze skrze skupinu Diskuze Synoda o mládeži 2018 (http://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018)
2.      Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář (http://bit.ly/Synoda2018)
3.      Od 1. 5. bude na webu (https://www.cirkev.cz/cs/synoda-o-mladezi) vyvěšena metodika témat synody pro společenství mládeže
4.      Sdílej s mladými, co církev neznají a víra je jim cizí (jejich názor je důležitý pro budoucnost církve)
 
________________________________________________________
Závěrečný dokument z presynody je v češtině zde.
Z tohoto dokumentu zaujaly Michala Kaplánka,SDB myšlenky mladých: 
 1. Potřebujeme racionální a kritický výklad složitých otázek. Zjednodušené odpovědi nestačí.
 2. Často se církev projevuje velmi přísně a často si ji lidé spojují s nadměrným moralizováním. Někdy se v církvi těžko překonává mentalita „tak se to dělalo vždycky“. 
 3. Potřebujeme církev přijímající a milosrdnou, která si váží svých kořenů i pokladů, miluje všechny, a to i ty, kteří se neřídí tím, co považujeme za standard.
 4. Školy nás často nevychovávají k rozvoji kritického myšlení.
 5. Potřebujeme zažít inkluzi, přijetí, milosrdenství a něhu v církvi, a to jak v církvi jako instituci, tak i ve společenství věřících.
 6. Nesmíme mít strach z naší různosti, ale měli bychom umět zhodnotit naše rozdílnosti i vše, co nás sjednocuje.
 7. Pokoušíme se porozumět víře v postupně se sekularizující společnosti, kde je napadána svoboda svědomí a vyznání. Zde má církev možnost „nabídnout mladým lidem jiný způsob (alternativu) života, ale děje se tak v komplikovaných sociálních kontextech.
 8. Církev potřebuje pro mírový a konstruktivní dialog s osobami jiné víry a tradice nejen modely, ale hlubší zpracování již existujících teologických směrů.
 9. Nechceme být ve společnosti pouze diváky, chceme být slyšeni. 
 10. Ne všichni věříme, že je svatost dosažitelná a že by byla cestou ke štěstí.
 11. Mladí lidé sní o lepším životě, ale mnozí jsou při hledání lepší ekonomické situace a lepšího prostředí nuceni emigrovat; jsou zvláštním způsobem přitahováni „mýtem Západu“, jak je prezentován v médiích. 
 12. Často existují velké rozdíly mezi touhou mladých lidí a jejich schopností činit dlouhodobá rozhodnutí.
 13. Přístup ke vzdělávacím prostředkům online otevřel možnosti vzdělání také mladým lidem, kteří žijí ve vzdálených oblastech, a umožňuje kliknutím získat informace. 
 14. Sociální média vedou ale i k rozvoji zlozvyků, což se projevuje jako izolace, lenost, úpadek, nuda. Je evidentní, že mladí lidé celého světa konzumují multimediální produkty obsedantně. 
 15. Komunikace mezi mladými lidmi tak zůstává omezena na skupiny jim podobných. Chybí možnost vyzkoušet různost. 
 16. Mladí lidé mají tendenci chovat se jinak v prostředích online a v prostředích offline. 
 17. Je nezbytné vychovávat mladé lidi k tomu, aby věděli jak žít v digitálním světě. Digitální prostor způsobuje slepotu vůči křehkosti druhého a brání v pohledu do vlastního nitra (introspekci). Pornografie převrací u mladých lidí chápání jejich vlastní sexuality; vytváří „podvodnou paralelní realitu“ ignorující lidskou důstojnost.
 18. Velmi ožehavým tématem je bioetika, ale také robotizace.
 19. Církev má uvažovat o internetu jako o plodném terénu pro novou evangelizaci. Výsledky těchto úvah by se měly odrazit v oficiálním církevním dokumentu. 
 20. Církev by měla věnovat svou pozornost důsledkům pornografie, zneužívání dětí, kyberšikany.

 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař