Myšlenky na prázdniny

29.6.2011

Myšlenky na prázdninyJsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. (Pereira,Myšlenky a modlitby, s.73-82)

Přejeme vám čas pro sebe, čas pro druhé Přejeme vám čas k zastavení Přejeme vám čas pro setkání s Pánem Přejeme všem krásné a požehnané prázdniny

1.      Dobrá vůle je v člověku to nejcennější.      Fénelon
2.     Kdo se chce stát užitečným pro druhé, musí nejdříve sám na sobě hodně zapracovat. Kdo chce druhé rozohňovat, musí dříve hořet velkou láskou ve svém srdci.  Sv. Ignác z Loyoly
3.      Člověk má jeden krásný úkol: modlit se a milovat. To je štěstí člověka na zemi.    Jan M. Vianney
4.       Věci mají jen tu hodnotu, kterou jim udělíme.       Molière

5.       Nic neprospějeme druhému, pokud nenajdeme cestu k jeho srdci.      Christoph Martin Wieland
6.      Život je příliš krátký. Je třeba rychle dělat tu trochu dobra, kterého jsme schopni, než nás překvapí smrt.    Don Bosco
7.      Cíl musíme znát dříve než cestu.     Jean Paul 

8.      Člověk není zrozen pro zábavu, ale pro radost.     Cicero
9.       Kdo má srdce pro krásu, ten nachází krásu všude.                Gustav Freytag
10.    Všichni lidé jsou moudří: jedni napřed, druzí potom.    Čínské přísloví  
11.   Člověk má o sobě smýšlet tak, jako by nebyl nic zvláštního, ale jenom dítě, které natahuje ruku. Ernst Wiechert
12.    Dal bych všechno, co vím, za polovinu toho, co neznám.       Descartes
13.    Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.     Gabriel Marcel
14.   Být člověkem znamená být odpovědný. Znamená to cítit, že klademe-li svůj kámen k ostatním, pomáháme stavět svět.     Antoine de Saint Exupéry

15.    Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.    Čínské pořekadlo
16.   Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlování.      Arabské přísloví
17.    Nauč své srdce zachovávat to, čemu učí tvůj jazyk.    Abba Poimén
18.    V životě prožíváme radosti i strasti. Ale nebe nebere člověku nic, co by mu nevynahradilo v neomezené míře.    Sv. Terezie Benedikta od Kříže
19.    Podstatou přátelství je přání, aby ten druhý byl dobrý.       Romano Guardini
20.    Ne všechno přijímat, ale všechno chápat, ne všechno schvalovat, ale všechno omlouvat, ne všechno si přivlastňovat, ale ve všem hledat částečku pravdy, která je tam skrytá.   Alžběta Leseurová
21.   Ať jsme kdekoliv, Boha máme vždycky s sebou. Přebývejme tedy v radosti.     Sv. Ludvíka z Marillacu
22.   Nejkrásnější vlastností člověka je stát vzpřímeně vedle sebe rovného. Nejkrásnější vlastností věřícího je být na kolenou před Bohem.       Lamartine
23.   Zdá-li se ti všední den chudý, nepřičítej to jemu, ale sám sobě, protože jsi příliš slabý, abys z něj vydobyl všechno jeho bohatství.       R. Maria Rilke 

24.   Svět bude patřit tomu, kdo mu dá největší naději.    Theilhard de Chardin
25.   Udělejte to, co můžete. To, čeho nejsme schopni my, udělá Bůh.   Don Bosco
26.   Kde je vůle, tam je i cesta.    F. Schiller
27.   Odkud se vzalo zlo? Zeptej se sám sebe.    Jan Zlatoústý 
28.  Ve všech věcech se ptej sám sebe: Co by udělal náš Pán?… a udělej to. To je jediné pravidlo, ale absolutní.    Charles de Foucauld
29.   Bůh žehná těm, kdo nesou svůj kříž se zpěvem, s duší ve světle, očima v nebi a srdcem plným naděje.    Kardinál Mercier
30.   Pokud jde o Boha: trpět a obětovat se; pokud jde o jiné: dávat se, rozdávat se; pokud jde o mne samou: mlčet a zapomínat na sebe.   Alžběta Leseurová
31.   Můj Bože, dej mi dosti klidu, abych přijal to, co nemohu změnit. Můj Bože, dej mi dosti odvahy, abych změnil to, co může být změněno. Můj Bože, dej mi dosti moudrosti, abych rozeznal jedno od druhého.     Chesterton

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař