Nová encyklika papeže Františka - "Laudato si – Tobě buď chvála" - o péči o společný domov

18.6.2015

Nová encyklika papeže Františka - "Laudato si – Tobě buď chvála" - o péči o společný domovMyslím, že se skutečně jedná o přelomový text.“ Těmito slovy zhodnotil český kněz a biolog Marek Orko Vácha novou papežskou encykliku „Laudato si´ - o péči o společný domov, která byla publikována 18. června. Text byl představen na tiskové konferenci ve Vatikánu, v Praze a na jiných místech po celém světě.

Encyklika, která se ve více než dvou stech odstavcích věnuje péči o životní prostředí i o člověka, je určena nejen katolíkům, ale i všem lidem na světě. „Dokument vychází z myšlenky, že naším společným domovem je celá planeta.“ Encyklika spojuje specificky křesťanské zásady, téma ochrany přírody i sociální rozměr.

Podle Váchy se papež obrací ke všem lidem proto, že problém ochrany životního prostředí není schopna vyřešit žádná jedna církev nebo stát.„Ten problém je tak obrovský, že se celé lidstvo musí spojit, aby se s ním pokusilo vypořádat,“ řekl.

V encyklice 'Laudato si' analyzuje papež současný alarmující stav životního prostředí a hledá hlubší kořeny aktuální situace i možná řešení. Ochrana životního prostředí je podle Františka neoddělitelná od péče o člověka a společnost. Ekologické snahy nebudou produkovat žádné významnější výsledky, pokud si člověk nebude klást hlubší otázky po smyslu života na zemi, po hodnotách společenského života nebo cíli lidského snažení. „Pocit důvěrného spojení s ostatními bytostmi přírody nemůže být autentický, pokud člověk nemá v srdci zároveň něhu, slitování a starost o ostatní lidské bytosti,“píše papež.
Předkládá a rozvíjí proto tzv. „integrální (celistvou) ekologii“, která zahrnuje také lidský a sociální rozměr.

Na základě biblických textů dále František uvádí, že lidská bytost je založena na třech vztazích, které jsou mezi sebou úzce propojeny: k Bohu, k druhým lidem a k přírodě.
Encyklika tak i křesťanům „připomíná, že ochrana přírody není volnočasovou aktivitou, nýbrž povinností každého z nás,“ jak také uvedl během dnešní tiskové konference Vácha.

Papež v textu dále zve - jsme povoláni k tomu, abychom „změnili směr“ tím, že přijmeme zodpovědnost péče o společný domov.
 
Stručný průvodce encyklikou Laudato si.pdf

Několik Tweetů papeže Františka k tématu:

Měli bychom být zvlášť pobouření nad nerovností, která je mezi námi. 
Kultura relativismu vede člověka k tomu aby využil druhého, aby zacházel s druhými jako s pouhými objekty.
Křesťanská spiritualita nabízí jiné porozumění kvalitě života. Učení evangelia má přímý dopad na náš způsob myšlení, cítění a života.
Musíme slyšet obojí: pláč Země i pláč chudých.
Když víra nesahá do kapes, není opravdová. Je to zlaté pravidlo.
Hlásat evangelium v naší době znamená zbavovat lidi břemen, která je tíží na srdci a v životě.
Trh sám o sobě nemůže garantovat integrální lidský rozvoj a sociální začlenění.
Všichni se příliš pomalu poučujeme z lekcí ničení přírodního prostředí. Je možné, že plně nechápeme závažnost výzev, před kterými stojíme.
Země je podstatně sdílené dědictví, jehož plody jsou míněny jako dobrodiní pro každého. Pro věřící to je otázka věrnosti Stvořiteli.
Občas se ukazuje více zápalu při ochraně některých ohrožených druhů než při ochraně rovné důstojnosti lidských bytostí.
Křehký svět nás vyzývá abychom nalezli inteligentní cesty k řízení, rozvoji a omezení naší vlastní moci.
Každý tvor je předmětem Otcovy něžnosti, která mu dává vlastní místo ve světě.
Každé společenství má povinnost ochraňovat Zemi a zajišťovat její plodnost pro příští generace.
Co potřebujeme udělat je opravdově vnímat fakta, abychom uviděli, že náš společný domov upadá do vážného havarijního stavu.
Cokoliv je křehké a bezbranné, podobně jako přírodní prostředí, tváří v tvář zbožštěnému trhu.
Ekonomické zájmy často končí potlučením společného dobra, pro globalizaci lhostejnosti není žádný prostor. Je nutné hledat jiné cesty k tomu jak chápat ekonomiku a pokrok.
Existuje opravdový "ekologický dluh" mezi globálním severem a jihem.
Zhoršování přírody a společnosti ohrožuje nejzranitelnější lidi na naší planetě.
Lidské a přírodní prostředí se zhoršují společně.
Jeden obzvlášť závažný problém je kvalita vody, kterou mají k dispozici chudí.
Tyto problémy jsoou úzce spojeny s kulturou, která generuje odpadky.
Země, náš domov, se začíná stále víc podobat nekončící hromadě smetí a špíny.
Změna klimatu představuje jednu ze nejdůležitějších výzev, před kterou dnes lidstvo stojí.
Klima je společné dobro, které patří všem a je zamýšleno pro všechny.
Dnešní kultura, která tvoří tolik odpadků, volá po novém životním stylu.
Křesťanská chudoba spočívá v tom, že dávám ze svého a ne z nadbytku, dávám z toho, co je nezbytné, protože vím, že chudý mne obohatí.
Existuje hodnota, která náleží každému stvoření.
Existuje blízká souvislost mezi chudými a křehkostí planety.
Potřebujeme nový dialog o tom jak společně tvořit budoucnost naší planety.
Zvu všechny abychom se na chvíli zamysleli nad výzvami, kterým čelíme a které se týkají péče o náš společný domov.

 

 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař