Prohlášení Arcibiskupství a farnosti Hostivař

20.5.2021

Společné prohlášení Arcibiskupství pražského a Římskokatolické farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař k dezinformacím publikovaným serverem kverulant.org

Milí farníci,

v uplynulých dnech bylo Arcibiskupství pražské i naše farnost vystaveny mediálním útokům vyvolaným lživými tvrzeními publikovanými na serveru kverulant.org.

Nejprve musíme jednoznačně odmítnout nepravdivá tvrzení a obvinění, která server zveřejnil ve zlém úmyslu poškodit dobré jméno řady představitelů Arcibiskupství pražského a která dopadají i na farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha – Hostivař.

Současně bychom rádi uvedli na pravou míru informace týkající se farnosti a nakládání s jejím majetkem:

Naše farnost byla vlastníkem pozemků v Hostivaři, které byly dlouhé roky užívány jako pastvina a o jejich ekonomickém využití se jen diskutovalo.

V loňském roce se však objevila příležitost, jak naplno využít potenciál pozemků nejen pro dobro farnosti, ale i pro dobro všech bratří a sester naší arcidiecéze.

Po rozvážení a konzultacích s oborníky jsme s radostí souhlasili s tím, že pozemky vložíme do Nadace Arietinum, kterou za veřejně prospěšným účelem podporovat činnost a poslání Římskokatolické církve a pražské arcidiecéze, zejména pak činnost duchovenskou, sociální či charitativní, založil pan kardinál Dominik Duka.

Mějme na paměti, že farnost pozemky nabyla v rámci církevních restitucí a stala se jejich pouhým správcem. Arcidiecéze i farnosti nesou odpovědnost v duchu solidarity využitelný majetek obhospodařovat pro dobro celé arcidiecéze.

Tento dar umožní nadaci zajistit dlouhodobý a udržitelný výnos, který pak bude rozdělen v souladu s účelem nadace mezi jednotlivé součásti církve podle jejich potřeb.

Věříme ve slova knihy Kazatel: „Pouštěj chléb svůj po vodě, a po mnohých dnech navrátí se k tobě“ (Kaz 11,1). Proto se těšíme z toho, že rozhodnutí darovat pozemky Nadaci Arietinum bude požehnáním pro nás všechny a také příkladem, který budou následovat další.

 

P. Mgr. Karol Matlok, MIC

Mons. Jan Balík, generální vikář

Autor: Aministrátor   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař