Půst – jak to stále připomíná papež František – je cesta milosrdenství

4.3.2017

Půst – jak to stále připomíná papež František – je cesta milosrdenství Žít podle Božího Slova znamená jít spolu s Bohem jít společnou cestou. To může být náročné a možná může také bolet. Ale konáme to spolu s Ježíšem, který nám takovou cestu ukázal.

Ježíš nás zve, abychom mu občas pomohli nést, či alespoň trochu podepírat, Jeho kříž. Přitom budeme Ježíši dost blízko, aby nás to proměnilo, dodalo radost i sílu.
Být Bohu blízko se vyplácí.
 
Přejeme Vám, abyste nalezli radost z Boží lásky k Vám a také sílu být sami milosrdní. Postní doba je dobrou příležitostí si to připomínat.
Dobré prožití postní doby.
Vaši pater Zbigniew Ponichtera, Jan Pata a jáhen Josef Bernard
__________________________________________________
  
Izaiáš 58.6-10
Zdalipak půst, který já si přeji, není toto:
  Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?
  Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší?
  Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
  Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
  Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘
  Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.
 
Mt 6,16-18
Když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci …
Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem,
že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt.

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař