Finanční dary

Jednorázový finanční dar:

  • na adresu: Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař , Domkářská 21/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař 
  • na bankovní účet číslo: 0286927329/0800 - provozní, investiční a jiné náklady farnosti

Trvalý bankovní příkaz:

  • na bankovní účet číslo: 0286927329/0800

Darovací smlouva:

Po vyplnění odešlete darovací smlouvu na adresu: Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař , Domkářská 21/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař
 Vzor darovací smlouvy - osoba  Vzor darovací smlouvy - firma
Svým finančním příspěvkem podpoříte činnost naší farnosti obecně, nebo vyberte některý z našich projektů. V případě příspěvku na konkrétní projekt uveďte, prosím, jeho název do zprávy pro příjemce. 
V případě převodu z účtu napište do zprávy pro příjemce také Vaše jméno a adresu, popř. název organizace a IČO, abychom Vám mohli na konci roku zaslat potvrzení o daru pro Finanční úřad. Děkujeme.

Poznámka:
  • Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.

  • Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař