Programy KC Farní dvůr

Činnosti v KC Farní dvůr jsou součástí činnosti farnosti. Jsou zaměřeny především na pastorační komunitní práci, na posílení místní sociální infrastruktury, na podporu potřebným i na pro integraci a prevenci:

- podpora rodin, dětí a mládeže,

- zájmové a motivační programy, poradenství, vzdělávání dětí a mládeže,

- životní hodnoty, kulturní a volnočasové aktivity, prevence předcházení konfliktům,

- podpora pro seniory (procházky, divadlo, výlety, výstavy, společenské akce, cvičení …),

- podpora pro lidi ohrožené bezdomovectvím,

Přístup k aktivitám KC Farní dvůr je nediskriminační, pozván je každý, kdo má o činnosti KC zájem a bude dodržovat pravidla KC Farní dvůr.

Aktivity přitom směřují především k cílovým skupinám: rodinám, dětem a mládeži v nepříznivé situaci, seniorům a osobám bez přístřeší, případně osobám ohroženým těmito riziky.

(16.10.2019)

Co pro nás znamená komunitní centrum

Co pro nás znamená komunitní centrum
Hostivařská farnost byla vždy vedle pastorace (rozdávání radosti z Boha) i v centru aktivit pro aktuální potřeby společnosti. Podporovala rozvoj zemědělství, zřídila školu, starala se o potřebné, podporovala rybářské či včelařské spolky, vydávání knih, skauty a podobně. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: KC Farní dvůr

(1.10.2019)

Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu za účelem vybudování komunitního centra - končíme poslední 3. etapu prací

Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu za účelem vybudování komunitního centra - končíme poslední 3. etapu prací
Ve třetí etapě se dokončovaly především finální montážní práce koncových prvků tzb, sanita, elektro, vodovodní baterie. Byly dokončeny dřevěné podlahy, schodiště, osazena dveřní křídla a připraveno základní interiérové vybavení. Na závěr proběhly zkoušky a revize, proškolení obsluhy a kolaudace. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: KC Farní dvůr


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař