Mariáni a úcta k Božímu Milosrdenství

Jak se stalo, že úcta k Božímu milosrdenství je dnes nejdynamičtěji se rozvíjející kult v křesťanském světě? Je nemožné odpovědět na výše uvedenou otázku, aniž bychom vzali v úvahu zvláštní roli mariánů. Žádná jiná mužská řehole neudělala více pro propagaci tohoto díla na všech kontinentech. Prvním knězem v dlouhé řadě mariánských otců, kteří se stali apoštoly Božího milosrdenství byl otec Józef Jarzebowski. Když vypukla 2. světová válka, dostal se z Varšavy do Vilniusu, kde se setkal s otcem Michalem Sopockem, zpovědníkem a duchovním vůdcem sestry Faustiny, jakož i pokračovatelem jejího poslání. Od něj dostal text „De Misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo“. Tractato dogmaticus ac liturgicus. Byla to teologická práce ospravedlňující potřebu zavést do liturgického kalendáře nový svátek – Boží milosrdenství. Otec Sopocko napsal práci, kterou podporoval primas biskup August Hlond a byla vydána v samizdatu – v podzemí – celkem 500 kopií.

Prostřednictvím různých lidí, kteří opouštěli Vilnius, poslal autor svou práci biskupům z celého světa, aby propagoval poselství sestry Faustiny. Jedna z kopií byla předána knězi mariánu Jarzebowskému, kterému se podařilo uprchnout ze Sověty okupované Litvy přes celé Rusko a Dálný východ – s neplatným japonským vízem v pasu – až do Spojených států. Za úspěch této své emigrace vděčil – jak sám řekl – Božímu milosrdenství. Před odjezdem P. Sopocko otci Jarzebowskému poradil, aby kdykoli, když se ocitne v nouzi, se obracel na Milosrdného Ježíše. Tento kněz marián ho v tom poslechl a podařilo se mu tak zdolat spoustu těžkých situací. Po příjezdu do Spojených států přišel do Stockbridge v Massachusetts, kde Kongregace kněží mariánů brzy otevřela svůj řeholní dům. Pod vlivem jeho neobyčejného příběhu – téměř zázračného útěku ze sovětské okupace – se bratři jednomyslně rozhodli, že se budou věnovat šíření úcty a pobožností k Božímu milosrdenství, které jejich bratru vlastně zachránilo život. Ano – jen za dva roky po smrti sestry Faustiny byla vybudována ve Stockbridge první svatyně Božího milosrdenství na světě.

Díky P. Jarzebowskému traktát P. Sopocka vyšel v roce 1943 tiskem v Detroitu a dostal se k americkým biskupům. Také papež Pius XII. se seznámil s jeho obsahem. Sám marián Jarzebowski v následujících letech slouží v Mexiku a Velké Británii a tam se také věnuje šíření pobožnosti ke cti Božího milosrdenství.

Další osobou, jejíž zásluhy lze jen těžko docenit byl právník Dr. Julisz Chrósciechowski. Během 2. světové války zázračně uprchl z německého zátahu, díky tomu se vyhnul uvěznění v Pawiaku a zastřelení nebo transportu do koncentračního tábora. Nepochyboval o tom, že byl zachráněn Božím milosrdenstvím. Rozhodl se věnovat svůj život šíření tohoto kultu. Když po válce přišel do Velké Británie, vydal v roce 1949 první brožuru P. Sopocka v angličtině. V následujících letech Chrósciechowski vstoupí do Kongregace kněží mariánů a postará se o vydání mnoha publikací o Božím milosrdenství v různých jazycích, včetně „opus magnum“ kněze Sopocka – čtyřsvazkové dílo „Boží milosrdenství v Jeho dílech“.

Postupem času se do šíření poselství sestry Faustiny zapojí i další mariáni a svatyně ve Stochbridge se stane hlavním světovým centrem kultu, který vznikl v předválečném Polsku. Z tohoto místa se bude toto poselství šířit po celé zeměkouli a dostane se až do Jižní Koree, Brazílie, Argentiny, Kamerunu, Filipín a mnoha dalších zemí. Odhaduje se, že více než za půl století bylo v Stockbridge vytištěno asi 14 miliónů různých knih, brožur a obrázků s modlitbami, jež se týkají Božího milosrdenství.

Grzegorz Górny (převzato z časopisu „Z Niepokalaną“; 99,2019)

Překlad: TeM Úprava: P. Stanislaw Maliński MIC


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař