Modlíme se za církev

Božím záměrem pro církev je ukazovat na Ježíše Krista jako milosrdného Velekněze, který přišel zjevit dobrého Boha Otce a zprostředkovat smíření a spásu skrze svou oběť na kříži. Boží království je postaveno na vztazích a Ježíš přišel obnovit narušené či zničené vztahy jak na vertikální úrovni - mezi lidmi a Bohem - tak na úrovni horizontální - mezi lidmi navzájem. Všichni máme účast na Kristově kněžství a jsme povoláni Boží model a plán přinášet do našich vztahů.

Ti, kdo jsou Bohem poslaní  pracovat na vrchu církve, mají za úkol přinášet skrze vyučování a formaci Boží slovo, protože veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu (2Tim 3,16-17) nejen v církvi, ale ve všech oblastech společnosti.

 

Připojte se k našim modlitbám za církev a duchovní život lidí žíjících a pracujících na území naší farnosti

5. a 6. března 2021

 

… za jednotu, vzájemnou spolupráci a respekt mezi jednotlivými křesťany a církvemi

 

… za společnou cestu k milujícímu Bohu


… za to, aby si každý křesťan byl vědom svého patření k církvi a  svého jedinečného úkolu v ní


… za církev, aby dokázala být rodinou pro všechny křesťany


… za všechny, kteří  mají s církví špatnou zkušenost a nedůvěřují jí

… za otevření se Božímu působení, lásce a milosrdensví v církvi i mimo ni

za papeže, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky, … aby si byli vědomi svého jedinečného poslání a mohli čerpat pro svou službu ze živého vztahu s Bohem

… za lidi hledající a toužící po Bohu

… za dar živé víry a vědomí Boží blízkosti

... za vědomí toho, že život každého z nás křesťanů je svědectvím a zprávou o církvi pro nevěřící

... za církev jako živé společenství Božích dětí

... za nová kněžská a řeholní povolání v naší farnosti

 

Konkrétní modlitební úmysly farníků a těch, kteří požádali o modlitbu (o modlitbu je možné požádat na modlitbahostivar@seznam.cz):

 

... za jednotu a lásku v rodinách, i v širších rodinných vztazích


... za moudrost, spravedlnost a pokoj při řešení dědictví


... za zdárný porod pro Lenku, Zdislavu a další maminky v očekávání

 

... za uzdravení, Boží blíízkost a pokoj pro paní Tamaru

 

... za rozhodnutí anulace manželství

 

... za křesťanskou Evropu

 

... za vědomé usmíření našich vin, obrácení a přimknutí ke Sv. Stolci
 
... za uzdravení a Boží požehnání pro P. Michala Slavíka
 
... za uzdravení a Boží milosrdenství pro zetě Petra
 
... za vážně nemocného Damiána (21 let), a jeho nedávno zesnulého bratra (24 let)
 
... za všechny zasvěcené osoby, které se zpronevěřily svým slibům a povolání
 
... za věrnost a svatost celé církevní obce

 

 

Registrace na 24h motlitby (prosíme zapište se tak, aby se nejprve zaplnily všechny časy, pak se připisujte jako druzí modlící se):

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař