Modlíme se za rodinu a život

Bůh je původcem rodiny. Už v prvních kapitolách Bible se dozvídáme o celoživotním svazku jednoho muže a jedné ženy.

Rodina je základní buňkou života společnosti. Je to přirozená společnost, v níž jsou muž i žena povoláni k tomu, aby se sobě navzájem dávali v lásce a v daru života. ...Rodina je společenství, v němž se lze již od mládí naučit mravním hodnotám, začít uctívat Boha a správně užívat svobody. Rodinný život je uváděním do života společnosti.

Připojte se k našim modlitbám za rodinu a život 19. a 20. února 2021 (níže naleznete konkrétní prosby o modlitbu)

... za dobré vztahy v rodinách

… za rodiny v těžké životní situaci

… za vzájemnou lásku, respekt a přijímání všech členů rodiny

... za prožívání vzájemné a Boží blízkosti

… za děti (i nenarozené), rodiče, prarodiče, …

… za neúplné rodiny

... za rodiny, jejichž člen je vážně nemocný nebo postižený

… za vyřešení konfliktů a nedorozumění v rodinách

… za manžele

… za rodiny, které zažily ztrátu dítěte nebo rodiče

... za bezdětné rodiny, které touží po dětech

 

 

Modlitby za farníky a jejich jejich konkrétní úmysly:

 

... za harmonické vztahy a lásku v naší rodině, pod Boží ochranou. Za uzdravení male vnučky, za klid a pokoj v duši dcery a Boží požehnání pro druhou vnučku na její cestě zivotem, za laskavý a spravedlivý přístup nové paní učitelky a kamarádský vztah nových spolužáků

 

... za dobrou volbu a nalezení životního partnera k založení rodiny

 

... za naši rodinu Šimčíkových - Kateřinu, Jana a dceru Anne Marii

 

... za uzdravení těžce nemocné malé Viktorky

 

... za uzdravení zetě Petra a Boží požehnání pro jeho rodinu

 

... za dar živé víry pro naše rodiny

 

... za uzdravení p. Petrička, za zemřelého p. Kryštofa Lacha, za syna, za uzdravení v rodině, za osvobození od zlého (více osob), za záchranu duší (spásu), za duše v očistci, na úmysly P. Márie, za duchovní osoby, za závislé osoby, za bezdomovce, za p. Františka, za lidi osamocené a nemocné, za plné otevření se pro Ducha svatého, za dary Ducha svatého, dát svůj život Ježíšovi (život za život), za nepřátele, za Boží ochranu a vítězství v duchvním boji, za všechny lidi v krizi, za svatý život pro nás všechny, za milost odpuštění všem, za znásilněné ženy, aby nešly na potrat, za nevěřící, aby poznali Krista, za plnění Boží vůle v každé chvíli, zakaždého, kdo potřebuje pomoc, dát Pána Boha na první místo v životě, za poznání pravdy o sobě a činění pokání, za poznání Boží lásky v životě pro nás, abychom se viděli tak, jak nás vidí Pán, za lidi v bezvýchodné situaci, za milost milovat Pána ze všech sil, mysle, duše, za přijetí, sebe sama, za lidi ve finančních těžkostech, za lidi ve vězení, za lidi, kteří chtějí ukončit svůj život, za lidi bez práce, za každého komu jsme v životě ublížili, za každého kdo ublížil nám, za lidi v naších srdcích, za lidí, kteří nemají práci, za každého, kdo nevěří, za otce Matouše za uzdravení, za otce Jamese, za otce Teodora a Dominika, za odpuštění všech svatokrádeží, za naše zpovědníky a duch. vůdce, za duch. osoby naší farnosti za živé a mrtvé, za šťastnou hodinu smrti, za nám svěřené děti i z náboženství, alfy a pod., za každého, kdo nikoho nemá, za lidí psychicky nemocné, za zemřelé bez přijetí svátosti, za umírající, za jednotu v církvi, ...

 

 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař