Pravidelné aktivity ve školním roce: 

 • Komunitní večeře - každý 1. pátek v KC Farní dvůr po mši sv., mše sv. je určená (nejen) pro rodiny s dětmi a je doprovázená scholou, kontakt: Pavlína Hůrková
 • Setkávání maminek s dětmi - středa od 9,30 (od 2. 9.), v KC Farní dvůr, kontakt: Tereza Šmídová, smidterez@gmail.com
 • Mše sv. pro rodiny s dětmi - v neděli od 11 hod. v Hostivaři, vždy 1. neděli v měsíci s doprovodem scholy rodičů a dětí
 • Dětský klub Rybičky - pondělí a čtvrtek od 8 do 12 hod. (od 3. 9.) v KC Farní dvůr, kontakt: Blanka Čechová, tel. 776 394 489
 • Schola - každý 1. a 3. pátek od 16.30 v KC Farní dvůr nebo v hostivařském kostele (od 4. 9.), kontakt Markéta Benešová, benesova@mymail.cz, tel: 602 832 519
 • Výuka náboženství v několika skupinkách (viz dále), kontakt pater Karol Matlok, tel: 732 340 081
 • Setkávání ministrantů a kandidátů na ministranty - každý 2. a 4. pátek v 16.30 hod. v KC Farní dvůr (od 11. 9.), kontakt pater Krystian Socha, tel: 731 698 047
 • Farní káva - v neděli po ranní mši sv. v Hostivaři
 • Setkávání Mariiny legie - ve čtvrtek po mši sv. na faře, kontakt Jiřina Nováková: 608 550 728
 • Kurz Alfa - (dokončení zimního běhu kurzu) ve čtvrtek 19 - 21 hod. (od 10.9. do 8.10.) v KC Farní Dvůr; další běh kurzu je plánován na začátek roku 2021 (přihlašovat se je možné na alfahostivar@seznam.cz)
 • Setkávání BETA (navazuje na Alfu) - ve čtvrtek (od 15. 10. každý 2. týden) po mši sv. v KC Farní dvůr
 • Fatimská pobožnost - každý večer 13-tého v měsíci po večerní mši sv. v Hostivaři
 • Moderovaná modlitební adorace (večery chval) - každé úterý po večerní mši sv. v Hostivaři
 • Setkání nad Písmem a životem církve - měsíčně (nejbližší termín 2. 9., další termíny budou zveřejněny), v KC Farní dvůr, kontakt J. Mátlová, tel: 605 741 392
 • Setkávání mládeže - dle domluvy, kontakt pater Karol Matlok, tel: 732 340 081
 • Setkání mužů  každé 2. úterý v měsíci od 20 hod. (od 8. 9.) v KC Farní dvůr, kontakt: Petr Hlaváček, majacka@seznam.cz
 • Zdravotní cvičení - čtvrtek od 16,30 hod. (od 3. 9.), v KC Farní dvůr, kontakt Jana Mátlová, tel: 605 741 392
 • Křesťanské a židovské kruhové tance - úterý od 20 hod. (od 22. 9.) v KC Farní dvůr, kontakt Markéta Benešová, benesova@mymail.cz, tel: 602 832 519
 • Tvořivý klub - středa od 18 hod. (od 14. 10.) v KC Farní dvůr, kontakt Hana Krusberská, e-mail: h.krusberska@seznam.cz, tel. 776 632 613
 • Lidé ohrožení bezdomovectvím - středa od 16.30

Není-li uveden u aktivity kontakt, lze kontaktovat patera Karla Matloka, tel.: 732 340 081

 

Výuka náboženství (bude upřesněno, v ZŠ Hostivař budou kroužky probíhat nejdříve od října 2020, děti ze ZŠ Hostivař mohou navštěvovat náboženství ve čtvrtek v KC Farní dvůr):

 

*  ZŠ Hostivař - 3. třída a výš  -   úterý od 13.00 hodin ve škole (bude upřesněno)

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

*  ZŠ Hostivař - 1. a 2. třída  -   úterý od 14 hodin ve škole (bude upřesněno)

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

*  Ministranské schůzky  - každý 2. a 4. pátek od 16.30 hod v KC Farní dvůr, srdečné zveme také nové ministranty 

        kontakt pater Krystián Socha, tel.: 731 698 047

*  Předškoláci, prvňáci a druháci - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Marie Hlaváčková, tel.: 777 597 095

*  Malé děti s rodiči (3 - 5 let) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt Blanka Čechová, tel.: 776 394 489

*  Příprava dětí ke svátostem (2. a 3. třída) - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

       kontakt bratr Andrzej Žák, tel.: +48 692 400 793

*  Děti, které chodí již ke svátostem - čtvrtek od 16.30 v KC Farní dvůr

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081     

 Příprava rodin s dětmi ke křtu, dospělých ke křtu a příprava k biřmování  -  dle dohody

        kontakt pater Karol Matlok, tel.: 732 340 081

 

 

* Mše sv. v Domově důchodců: první a třetí čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv. -  Adresa: Praha 10, Záběhlice Sněženková 2973/8

* Mše sv. v Domově seniorů: druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 15.00 mše sv. -  Adresa: Praha 10, Zahradní město Zvonková 2906/6

 

Pravidelné i nepravidelné aktivity v kostele, na faře a ve farním areálu (KC Farní dvůr) jsou uváděny také na webu farnosti v sekci kalendář.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař