Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu za účelem vybudování komunitního centra - zahájili jsme 2. etapu prací

1.11.2018

Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu za účelem vybudování komunitního centra - zahájili jsme 2. etapu pracíHarmonogram i rozpočet se daří dodržovat. Každý týden probíhá kontrolní den, kde projednáváme nezbytnou kordinaci či některé změny a doladění. Děkujeme všem zúčastněným za velké nasazení od projektanta, přes stavební dozor, pracovníky zhotovitele i stavebnímu technikovi Františkovi z AP. Děkujeme i všem farníkům za trpělivost a strpění souvisejících omezení.

Projekt komunitního centra je spolufinancován MHMP a Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu. Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra. Je určeno ke společnému setkávání dětí, rodin i seniorů a podpoře jejich aktivit. Počítá se rovněž se zapojením skautů a dětí z místní umělecké školy. Rodiny i jednotlivci, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, budou moci využít služeb poradny. Pro děti, mládež, ale i seniory či další lidi v nepříznivé sociální situaci nebo ohrožené ztrátou bydlení budou připravovány potřebné programy.

 
Práce na rekonstrukci původní hospodářské budovy začaly již v roce 2015, kdy bylo nezbytné zamezení havarijního stavu objektu. Následně došlo k obnově hrubé stavby a střechy objektu (2016 - 2017).
Projekt  je součásti Operačního programu Praha - pól růstu
Projekt i celá revitatalizace komunitního centra byla časově rozložena do etap dle dostupnosti zdrojů tak, aby bylo možno využívat postupně různým způsobem i části objektu.
Od května 2018 zahajujeme etapu dokončení stavebních prací. Výběrovým řízením byla jako zhotovitel této části vybrána společnost Neu Builder.
 
V rámci první etapy byly realizovány vnitřní a střešní konstrukce, nezbytné přípojky i střešní svody, včetně přípravy napojení na hlavní sítě. Jsou připraveny technické instalace v podobě drážek, prostupů a výkopů a hlavníc.
Ve aktuální druhé etapě projektu budou realizovány rozvody tzb, povrchy stěn, dlažby obklady, podomítkové instalace, okna, zárubně dveří, parapety a další stavební prvky pevně spojené se stavbou. Současně budou realizovány malby a nátěry. 
Ve třetí etapě bude realizováno především interiérové vybavení, budou prováděny finální montážní práce koncových prvků tzb, sanita, elektro, vodovodní baterie. Budou provedeny dřevěné podlahy, schodiště, budou osazena dveřní křídla. Na závěr budou provedeny zkoušky a revize, proškolení obsluhy a předání objektu. Po ukončení této etapy bude objekt komunitního centra připraven k zahájení provozu.
 
Podrobnosti k projektu může poskytnout P. Karol Matlok nebo Josef Bernard, koordinátor prací. 
Dokumentace a další informace budování komunitního centra naší farnosti jsou k dispozici v rámci všech akcích farrnostii. 
 
Průběžmé video záznamy najdete také ve složce Galerie/Videa z farního života

 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Budování komunitního centra   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař