Pastorační plán Arcidiecéze pražské

23.6.2014

Pastorační plán Arcidiecéze pražskéK výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství 15. června vyhlásil otec kardinál Dominik Duka pro Arcidiecézi pražskou Pastorační plán.

„Pastorační plán Arcidiecéze pražské nabízí koordinaci pastorační práce v diecézi a jasnější zaměření společného úsilí v péči o svěřenou „vinici Páně“. Vychází především ze setkání kněží a vedení diecéze, která probíhala od podzimu 2012 do podzimu 2013, z diskusí s pastoračními pracovníky, z připomínek diecézní pastorační rady a konzultací s odborníky i laiky i běžnými farníky ....
 
Pastorační plán Arcidiecéze pražské je stanoven na 5 let počínaje školním rokem 2014-2015 a konče prázdninami 2019. Předpokládáme, že jednotlivé farnosti budou z tohoto plánu vycházet při stanovování svých vlastních pastoračních plánů a aktivit.“        (Citováno z dokumentu).

Vznik, struktura i celý dokument Pastoračního plánu jsou uvedeny na www.apha.cz.

Pokusili jsme se z tohoto dokumentu uvést v několika bodech stručný pohled na aktuální směrování diecéze a také na směr našich společných kroků všech - lailů i kněží:

Z hlavního motta Pastoračního plánu:
•    Žijeme s Bohem, vedeme k Bohu, ukazujeme na Boha.

Základní strategické cíle představují cesty k aktivnímu vyhledávání člověka:
•    Otevřenost pro Boží záchranu člověka, hledání života s Bohem na různých úrovních katecheze, modlitby, liturgie, osobních kontaktů i setkání,
•    Služba člověku na všech rovinách, která zahne i „ne-kostelovvé“ či hledající lidi,
•    Otevřené kostely a život církve v nich, otevřená srdce pro ty, kdo třeba chtějí i jen nahlédnout,
•    Společná odpovědnost křesťanů za život farnosti i celé církve,
•    Nové prostředky evangelizace, tj. vycházíme za lidmi,
•    Nová povolání.

Úkoly pro nás všechny:
•    Naučit se, jak jednoduše hlásat evangelium,
•    Vědět a naučit se jednoduše sdělit, co je pro mne osobně základní svědectví o mém vztahu s Bohem,
•    Ztráta strachu a obav z chyb při hlásání evangelia, nebát se neúspěchu,
•    Nacházet to, co může naše farnost nebo my osobně nabídnout „ne-kostelovým lidem“.
 
Pro období 2014-2015 je patronem našeho snažení zvolena sv. Anežka Česká.

Z velkých událostí, které nás všechny pozvou ke spolupráci:
•    Na podzim připomeneme 25 let znovu získání svobody,
•    Připomeneme si 100 let od vypuknutí první světové války,
•    Po vánocích (29.12. – 2.1.) se uskuteční evropské setkání mládeže hnutí Taize (Pouť důvěry na zemi),
•    V červnu 2015 pak proběhne v Praze městská misie,
•    6.7. 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa.

Je třeba, aby tyto oblasti byly naší společnou aktivitou, ne jen činnost či proslovy vedení diecéze nebo kněží.

Že nevíme jak a nebo to neumíme?  
Tak o tom přemýšlejme, mluvme, přicházejme s podněty.

Pepa Bernard

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař