Jan XXIII.

13.10.2017

Jan XXIII.V měsíci říjnu si připomínáme mj. muže, který zásadním způsobem přispěl k nastolení pozitivního vnímání pozemských skutečností navzdory všem svízelům a nesnázím na světě v šedesátých letech minulého století. Je jím papež Jan XXIII, svatořečený v r. 2014, jehož památka připadá na 11. října. Řídil se heslem „poslušnost a mír“. Poslušnost evangeliu naděje a světla, v jehož paprscích můžeme číst znamení času.

Boží působení se neomezuje na podivuhodné vedení putujícího Božího lidu dějinami, ale lze je vnímat i tam, kde se poctivě hledá pravda, rozvíjí krása a koná dobro. Tam všude je při díle sám Pán veškerého stvoření. Papež Jan měl odvahu, že svolal 2. vatikánský koncil, jehož posláním bylo „otevřít okna církve dokořán“ a vydat se více vanutí Ducha. Ne laciné přizpůsobování povrchním trendům a módním vlnám nabízených duchovních i tělesných požitků, ale právě uprostřed pozemského víru různých situací a událostí odkrývat ne vždy na první pohled čitelné Boží stopy. Nesoudit zbrkle při prvním poryvu, naopak s trpělivostí zvažovat a odhalovat Boží cesty k člověku.  

Mír, o nějž papež Jan usiloval a k němuž vybízel, nespočívá v pouhém klidu zbraní. Mír v sobě a pokoj mysli i srdce nastoluje pokojné mezilidské soužití a spravedlivější společenský, kulturní a duchovní řád. Úsilí o smíření se sebou samým i s druhými má svůj pramen ve smíření s dobrým Bohem, který ve své nezahanbující velkorysosti odpouští a dává nové šance stávat se lepším. 

Na naší cestě víry máme osvědčovat evangelijní poslušnost, která nesvazuje, naopak otevírá duchovní zrak pro nevyčerpatelné způsoby vanutí Ducha života a pravdy. V této poslušnosti zacílit své síly a schopnosti ke smiřování, které vytváří lepší klima našeho pozemského putování. Týká se všech – nás pastýřů i nám svěřených sester a bratří. 

 
Mons. Václav Malý, pomocný biskup

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař