Svátek Narození Panny Marie

8.9.2010

Svátek Narození Panny Marie

Datum: 8. září, svátek 


ŽIVOTOPIS
 
K historii svátku:
 
Patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně (viz společ.pam. 26.7.). V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla (bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik.
 
ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI
 
Slavení svátku:

JITŘENKA SPÁSY
 
Mimořádné Mariino místo a postavení v dějinách spásy vyplývá z toho, že je Matkou Spasitele podle přislíbení, o němž hovoří již začátek Bible (Gen 3,15) a nejedno proroctví. Do jejího narození byli jako vykonavatelé Božího plánu spásy muži. I v tom je přelomem povznesení důstojnosti ženy (nerovné muži). V této souvislosti si můžeme připomenout ponížení Božího Syna k našemu povýšení. V Marii se nenarodila pouze nejvýše postavená žena, ale i nejpokornější služebnice. - V tom je obrazem svého Syna, jímž byla "předem vykoupena", vzhledem k uskutečňování spásy. Podle plánu nebylo možné Boží vtělení do bytosti poznamenané hříchem, proto přednostní milost z přibližující se Kristovy oběti. A proto je v pravdě nazývaná "Jitřenkou spásy" a od anděla již před početím Ježíše milostiplná.
Slavme Mariino narození s radostí a čistým srdcem! 
Vyzývá nás k tomu hymnus z dnešních ranních chval breviáře:

Maria na svět přichází,
denice Boží vychází,
radujme se, radujme se!
Vyjde slunce z vysokosti,
zažene hříchů temnosti,
veselme se, veselme se!

Ta, jež se dnes narodila,
z dávna přislíbená byla,
radujme se, radujme se!
Ta má Matkou Boží býti,
Spasitele nám zploditi,
veselme se, veselme se!

To je ten žebřík nebeský,
kterým sejde král andělský,
radujme se, radujme se!
To je brána, kterou projde
Mesiáš, když na svět přijde,
veselme se, veselme se!

Její svaté narození
má nám býti k potěšení,
radujme se, radujme se!
Veselým hlasem zpívejme,
Matičku Boží vítejme,
veselme se, veselme se!
 
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu žít podle Mariiny výzvy v uvedeném poselství.
 
Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
(závěrečná modlitba z breviáře)
 

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař