Co je to pravý půst

16.2.2020

Co je to pravý půstIzaiáš 58.6-10 - Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?

Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. 
Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ 
Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne

Mt 6,16-18

Když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci …
Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, 
že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt.

Půst je – jak to stále připomíná papež František – cesta milosrdenství 

Žít podle Božího Slova znamená jít spolu s Bohem jít společnou cestou. To může být náročné a možná může také bolet. Ale konáme to spolu s Ježíšem, který nám takovou cestu ukázal. 
Řekl bych, že nás zve, abychom mu občas pomohli nést, či alespoň trochu podepírat Jeho kříž. Přitom budeme Ježíši dost blízko, aby nás to proměnilo, dodalo radost i sílu. Být Bohu blízko se vyplácí.
 
I letos máme připravenu postní cestičku pro děti i rodiče. Cílem je prožít postní dobu společně a připravit se na velikonoce jako rodina
 
Přejeme Vám, abyste nalezli radost z Boží lásky a sílu být sami milosrdní. Postní doba je dobrou příležitostí si to připomínat. 
Dobré prožití postní doby. 
Vaši pater Karol Matlok, Krystian Socha a jáhen Josef Bernard
 
 

 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař